(9.22 hodin)
(pokračuje Filip)

Paní poslankyně Němcová má náhradní kartu č. 4.

Věřím, že všichni, kteří měli zájem si dojít pro příslušný tisk č. 28, jsou už zde. Zahájili bychom tedy bod

 

48.
Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
/sněmovní tisk 28/ - třetí čtení

 

Prosím, abychom si před zahájením třetího čtení uvědomili, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových úprav, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popř. podat návrh na opakování druhého čtení.

Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy, kterou zároveň otevírám. Pan kolega Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, na základě jednání s ministrem financí a kolegy z jiných politických klubů stahuji svůj pozměňovací návrh, který je označen písmenem B. Současně dodávám, že ctěnou Poslaneckou sněmovnu s tímto návrhem seznámíme urychleně formou poslanecké iniciativy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Macháčkovi. Ve třetím čtení o stažení pozměňovacího návrhu musíme rozhodnout hlasováním.

 

Ptám se, kdo souhlasí se stažením tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 212. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 169 pro 147, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat v rozpravě ve třetím čtení a ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit. Není tomu tak. Proto rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím pana poslance Jiřího Papeže jako zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil on a zástupce navrhovatelů. Prosím pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, protože je k návrhu předložena celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž některé jsou k předloze, jiné k pozměňovacím návrhům v usnesení zemědělského výboru, tedy k tisku 28/2, a další přímo k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, navrhuji následující proceduru.

Navrhuji hlasování po jednotlivých paragrafech s jedinou výjimkou, kterou je blok pozměňovacích návrhů A14-20, které spolu úzce souvisejí, a musí se tedy hlasovat dohromady. Při hlasování vždy uvedu číslo pozměňovacího návrhu z tisku 28/3. Samozřejmě bude vždy nejdříve hlasován případný pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, případně návrh na vypuštění některého bodu. Úplně posledním hlasováním by bylo hlasování o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo námitku proti návrhu zpravodaje? Já myslím, že to je logické. Nevidím takovou námitku, nechám ale o tom hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 213 a ptám se, kdo je pro to, abychom souhlasili s návrhem zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 172 pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle schváleného návrhu zpravodaje a můžeme začít jednotlivé pozměňovací návrhy hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Papež: Já vám děkuji za vstřícnost, kterou jste projevili takto rychle ustanovenému zpravodaji pro třetí čtení, a budu se snažit, abychom se tou změtí pozměňovacích návrhů prokousali co nejrychleji a samozřejmě co nejúspěšněji.

Takže podle schválené procedury budeme hlasovat nyní o pozměňovacím návrhu A1. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko navrhovatele také kladné.

 

Dávám hlasovat. Ptám se, kdo je pro v hlasování číslo 214. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 172 pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Papež: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu č. A2. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 215 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 173 pro 164, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Papež: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel také doporučuje, čili můžeme hlasovat.

 

Hlasování pořadové číslo 216. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 173 pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dalším pozměňovacím návrhem.

 

Poslanec Jiří Papež: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A4. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel - také kladné.

 

Zahajuji hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 174 pro 165, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dalším pozměňovacím návrhem.

 

Poslanec Jiří Papež: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A5. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel - rovněž kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 218 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 174 pro 166, proti jeden. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP