(10.10 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, kdo z nás by neměl v živé paměti dramatické záběry z letošního léta? Rozvodněné a rozbouřené řeky, které se nezastavily před obydlími ani lidskými životy, stovky zničených historických budov, tisíce rodinných domků a miliardové škody. Kdo z nás by nesledoval snahu tisíců rodin zajistit si před blížící se zimou alespoň skromné bydlení? Kdo z nás alespoň na chvíli neuvažoval, jak v rámci svých sil a možností pomoci? Kdo jiný by měl a mohl pomoci více než vláda postiženého státu?

A tak naše současná vláda hned svým prvním návrhem státního rozpočtu ve svém funkčním období stojí určitě před nelehkým úkolem alespoň částečně naplnit přehršli svých předvolebních slibů a operativně zareagovat na nově vzniklou prioritu - obnovit území poškozená povodněmi v srpnu letošního roku. Tento úkol určitě není co závidět. Ale pozor! České vládě se za dramatických okolností podařil husarský kousek. Hned v prvním čtení návrhu prosadila pro sebe vcelku nejpohodlnější variantu - rozpočtový deficit. Myslela v té chvíli na národ, který zastupuje? Jistěže. Vždyť ten vzniklý deficit v budoucnu zaplatí. Excelentní úvaha, která prošla navzdory tomu, že každý školák přece ví, že se nedá utrácet více, než se udělá. Pak se totiž žije na dluh.

Nemá ale zřejmě smysl znovu otevírat debatu na dané téma. Marnotratní socialisté, lidovci a unionisté již tento postup odhlasovali. Žádám však, abychom byli ve střehu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, musím vás upozornit, že se ve druhém čtení vede pouze podrobná rozprava, nikoliv rozprava obecná, takže bych vás prosil, abyste uvedl svůj návrh. Pak ho můžete odůvodnit. Opravdu není obecná rozprava. V těch 46 přihláškách bychom se měli dostat o kus dále.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, já to nejprve odůvodním, a pak návrh v krátkosti přečtu. (Smích v sále.)

V tomto ohledu je určitě zajímavé blíže prozkoumat kapitolu 304 Úřad vlády. Zatímco jiné ústavní instituce svým příkladným způsobem šetří - jako příklad uvádím Poslaneckou sněmovnu i Senát, které mají rozpočet nižší než v roce 2002 - naše drahá vláda si bezostyšně a arogantně svůj rozpočet o čtvrtinu, přesně řečeno o 24 %, zvýšila. To určitě není dobrý příklad solidarity a sociálního cítění k těm, kteří povodně zažili na vlastní kůži. Místo toho vláda znovu zvyšuje počet svých pracovníků, a jak vidím, nikdo z nás se tomu vůbec nediví. Tak je tomu ostatně každým rokem, tentokrát o plných 15 míst, takže Úřad vlády bude mít již 559 zaměstnanců. Mzdové nároky se zvyšují o dalších 25 milionů, takže dosáhly již bezmála 200 milionů korun ročně.

Stejně zajímavý a nákladný je také expertní tým pana premiéra. Zatímco za "premiérování" pana předsedy Klause počet poradců nepřekročil číslovku 10, pan předseda Špidla jich musí mít 55. Pokud si mohu vypůjčit vtipné pojmenování jednoho českého týdeníku, pan premiér své "špidliboys" musí dělit do skupin, aby se v nich vyznal. Externí tým má 13 lidí, interní tým má 8 lidí, externích konzultantů je 14 a ostatních poradců je 10. Ó jak moudrá musí být naše vláda!

Aby toho nebylo dost, bez zábran se vybavují a upravují vládní objekty. Výše částky? 112 milionů korun. Chcete pár konkrétních příkladů? Pan premiér Špidla se evidentně neobejde bez náročné opravy Kramářovy vily, ve které žije, ze státního dluhu se bezpodmínečně musí zaplatit modernizace vládních rekreačních objektů ve Slunečné v Krkonoších a Benešovy vily v Sezimově Ústí. Vláda si také neodpustí další opravu zámku v Kolodějích. Je to v tomto rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, opět vás upozorňuji na to, že je třeba vést podrobnou rozpravu a jednotlivá odůvodnění by měla mít nějakou charakteristiku. Když už nechcete slyšet moje slova, když vás vedu k pořádku, všimněte si, že vás většinou sněmovna neposlouchá, protože neví, kam směřuje váš návrh. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dobře, ještě poslední obecnou větu, pane předsedo, a pak už přednesu svůj návrh.

Celkové náklady na činnost naší české vlády ve srovnání s rokem 1998 stoupnou za těchto pět let na 2,7násobek.

Nyní vám tedy, dámy a pánové, předložím konkrétní pozměňovací návrh, který je v duchu toho, co říkal pan ministr financí české vlády. Předpokládám, že ho také z těchto důvodů zcela určitě podpoří. Nedělám si iluze, že se tento nežádoucí stav změní, ale doufám, že se alespoň zmírní.

Pozměňovací návrh, odůvodnění číslo 1: Snížit výdaje kapitoly 304 Úřad vlády, program 204010 rozvoj a obnova materiálně technické základny, o 30 mil. Kč a zvýšit výdaje kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj, program 217810 státní pomoc při obnově území postiženého povodní v roce 2002, poskytovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, o 30 mil. Kč.

Pozměňovací návrh číslo 2: Snížit výdaje kapitoly 304 Úřad vlády, program 204010 rozvoj a obnova materiálně technické základny, o 30 mil. Kč, a zvýšit výdaje kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj, program 317710 obnova venkova, o 30 mil. Kč.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hrnčířovi za jeho pozměňovací návrhy. Slovo má pan kolega Janeček, připraví se pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu mnohem více faktický, protože jsem jeden z těch zpravodajů, který má za úkol přednést usnesení, v tomto případě výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který mě k tomu svým usnesením číslo 40 pověřil. To, co budu předkládat, jsou návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví číslo 28 ze 4. schůze konané 13. listopadu 2002.

A. Výdaje státního rozpočtu, kapitoly 313 závazný ukazatel ostatní sociální dávky, původní částku 36 049 250 000 snížit o částku 119 700 000 na částku 35 920 550 000. Výdaje kapitoly 313 určené na financování programu reprodukce investičního majetku zvýšit o 119 700 000 Kč, a to:

1. na dofinancování akce s názvem Domov důchodců Kdyně, dostavba a dovybavení v částce 10 500 000 Kč na investiční prostředky a v částce 20 700 000 Kč na neinvestiční prostředky, celkem 31 200 000 Kč;

2. na novou akci s názvem Domov důchodců ÚSP Bohumín, Slezská 23, výstavba evakuačního výtahu v částce 4 mil. Kč;

3. na novou akci s názvem Domov důchodců Frenštát pod Radhoštěm, rekonstrukce kuchyně a stravovacích provozů, v částce 6 600 000 Kč;

4. na novou akci s názvem ÚSP SAGAPO (?) Bruntál, rekonstrukce stravovacích provozů, v částce 1 900 000 Kč;

5. ÚSP Jindřichov u Krnova, rekonstrukce prádelny v částce 1 milion Kč;

6. na novou akci s názvem Výstavba nového objektu v regionu Krnov nebo Bruntál jako náhrada za ÚSP Hošťálkov (?) ve Slezsku v částce 35 mil. Kč;

7. na další stavbu akce s názvem Domov důchodců Letovice, výstavba objektu v částce 10 milionů Kč

***
Přihlásit/registrovat se do ISP