Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. prosince 2002 v 16.00 hodin

Přítomno: 27 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Vítám vás na dalším bodu, kterým je pokračování ústních interpelací na předsedu vlády České republiky. První část proběhla ve čtvrtek 5. prosince podle vylosovaného pořadí. Nyní v podávání ústních interpelací na předsedu vlády budeme pokračovat. Od 16 do 17 hodin, připomínám, budou interpelace na předsedu vlády Vladimíra Špidlu a od 17 do 18.30 budou pokračovat v interpelacích ti paní a pánové poslanci, kteří budou chtít interpelovat jednotlivé ministry.

Takže pro pořádek sděluji, že probíhá devátý jednací den 8. schůze sněmovny, a přečtu také ty, kteří jsou omluveni. Jsou to poslanci a poslankyně Brynychová Ludmila, Mandík Josef, Vávra Eduard a z vlády jsou omluveni Jaroslav Palas a Cyril Svoboda, kteří jsou v Kodani, ministr Jiří Rusnok, Marie Součková a Zdeněk Škromach, kteří jsou řádným způsobem omluveni.

V tuto chvíli mi nic nebrání v tom, abych dal slovo panu poslanci Václavu Exnerovi k první interpelaci na předsedu vlády.

 

79.
Ústní interpelace

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, Český statistický úřad byl postižen povodněmi v letošním létě. Pracuje v současné době na několika místech v Praze, na určitou dobu nemohl dostát některým svým základním funkcím. V současné době se situace zlepšuje, avšak zřejmě stále ještě neplní zcela svou funkci. Chci vás poprosit, abyste řekl, jaký je výhled zajištění činnosti Českého statistického úřadu perspektivně a také pro nejbližší období a v jakém rozsahu bude moci pro nejbližší období zajišťovat své funkce.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi a slova se ujme předseda vlády České republiky pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Český statistický úřad až do srpnových povodní sídlil v provizorním objektu v Praze 8, Sokolovská 142. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám tohoto provizorního objektu rozhodla vláda České republiky svým usnesením číslo 216 ze dne 27. 2. 2002 o koupi nové budovy pro umístění Českého statistického úřadu. Srpnová povodeň zaplavila areál Českého statistického úřadu v Sokolovské ulici podle odborného vyjádření expertů do výše kolem 450 centimetrů, to je do úrovně pracovního stolu v 1. patře dvoupatrové budovy. To výrazně překročilo krizová opatření přijatá pro případ více než stoleté vody - hladina ve výši 170 centimetrů uvnitř budovy. Přemístění výpočetní techniky, hlavně výpočetního centra, do 1. patra nemohlo tudíž zabránit jejímu poškození. Kromě částečného přímého kontaktu s vodou technika utrpěla značně vlhkostí a agresivností prostředí v celém objektu. Objekt v Karlíně je v současné době nepoužitelný, z důvodů stále vysoké vlhkosti výplňového zdiva a sypaných podlah. Kromě toho je silně zaplísněn.

Díky opatřením vedení ČSU a mimořádné iniciativě všech jeho zaměstnanců, kterým chci poděkovat při této příležitosti, i díky odborné a technické pomoci specializovaných firem se podařilo záhy postupně opravit a zprovoznit všechny servery a další výpočetní techniku.

První opatření směřovala k zajištění priority, tj. oživení techniky potřebné pro zpracování volebních výsledků podzimních voleb. Mohli jste se sami přesvědčit, že tento úkol byl splněn způsobem, který je více než uspokojivý, a že nebyly pozorovány žádné komplikace, které by vyplývaly z toho, že statistický úřad nezvládl svoji úlohu. K zajištění opravy výpočetní techniky bylo pro Český statistický úřad rozhodnutím vlády uvolněno celkem 63 milionů korun. Tento významný úkol byl splněn, o čemž právě svědčí bezchybný a rychlý průběh zpracování volebních výsledků do Senátu i obecních zastupitelstev.

Pracoviště Českého statistického úřadu v Praze - ústřední a statistická pracoviště pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj - jsou v současné době provizorně umístěna ve více objektech, celkem osmi, v Praze, v Říčanech, nejvíce pracovníků je umístěno ve Vysočanech, v Hloubětíně, Braníku a Suchdole. Myslím si, že nemá smysl, abych uváděl přesné adresy. Tyto prostory byly získány částečně výhodným pronájmem Magistrátu hlavního města Prahy - opět důvod k poděkování - a částečně komerčním pronájmem. Důraz byl kladen na maximální hospodárnost, a proto jsou prostory dimenzovány velmi úsporně a jsou odlišeny dle potřeb technického a technologického zázemí. Náklady na tyto nájmy jsou hrazeny jednak posílením rozpočtu rozpočtové kapitoly Českého statistického úřadu, jednak úspornými opatřeními Českého statistického úřadu ve vlastním rozpočtu. Prostory pro přechodné umístění některých odborných pracovišť poskytla nebo ještě poskytují některá ministerstva, Česká národní banka a také univerzity a vysoké školy, které s Českým statistickým úřadem dlouhodobě spolupracují. Někteří pracovníci dojíždějí na krajská pracoviště ČSÚ.

Tato přechodná dislokace potrvá do přemístění Českého statistického úřadu do nového objektu, který bude postaven v Praze-Strašnicích. Náhradní prostory tak zdaleka neodpovídají ploše 10 000 m2, které měl k dispozici statistický úřad v Karlíně. Toto řešení bylo přijato vzhledem k tomu, že po vyhodnocení experty odhadované náklady na provizorní či úplnou úpravu areálu ČSU v Karlíně by si vyžádaly neúměrně vysokou částku k obnově objektu, který by se nemohl stát v žádném případě definitivním sídlem ČSÚ.

Přes uvedené komplikace se podařilo především zachránit či zrekonstruovat prakticky všechny údaje v databázích. Bez výraznějších problémů se daří od září zajišťovat hlavní plánované činnosti a úřad pokračuje v tvorbě a zveřejňování takových údajů, jako je míra inflace, statistika zahraničního obchodu, měsíční výsledky průmyslu a stavebnictví, čtvrtletní odhady HDP atd. K určitému zpoždění dojde jen u publikování komplexních údajů ze sčítání lidu, ale i zde bude dodržena lhůta doporučená Eurostatem, která představuje 2,5 roku ode dne, k němuž se census provádí.

Statistické údaje jsou v současné době důležité i z hlediska vrcholícího procesu rozšíření EU o nové členy včetně České republiky. Těmto otázkám byla věnována i návštěva generálního ředitele Eurostatu pana Yvesa Francheta počátkem listopadu, který se setkal se mnou a s ministry financí, zahraničních věcí a také s předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu a Senátu.

Český statistický úřad byl nepochybně nejvíce postižen srpnovou povodní z řady důležitých úřadů a dosud přijatá opatření ze strany vlády i vedení ČSÚ i aktivní přístup k úsilí pracovníků tohoto úřadu umožnily téměř neprodleně obnovit většinu funkcí a činností Českého statistického úřadu. Některé prozatím pozastavené rozvojové projekty budou obnoveny až po přestěhování do nové budovy s odpovídajícím technickým zázemím.

Vážený pane poslanče, je pravdou, že Český statistický úřad byl v nevyhovujícím provizoriu, a je také smutnou pravdou, že platí rčení, že nic není trvalejšího než provizorium, ale přesto vláda už v roce 2002 rozhodla o tom, že se nakoupí budova. Všechny tyto kroky byly učiněny, čili zahajují se práce na výstavbě nové budovy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP