(Jednání pokračovalo v 16.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, věřím, že jste přestávku využili a že jste se osvěžili a že budeme moci pokračovat ve třetím čtení zákona o státním rozpočtu. Abychom se lépe spočítali, všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Ještě několikrát zazvoním a předám slovo panu zpravodaji Miroslavu Kalouskovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Připomenu, že naposledy jsme s negativním výsledkem hlasovali o návrhu B55 pana poslance Votavy. Nyní tedy budeme hlasovat B56 - poslanec Votava. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, ještě chvilku počkám a připomenu, že budeme hlasovat o návrhu B56. Připomínám, že jsem vás všechny odhlásil, takže prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ještě jednou tedy, pane předsedající. B56 - poslanec Votava. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr také nedoporučuje, nicméně vypršel čas a nezbývá mi nic jiného, než dát hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 339. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 45, proti 110. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B57 - poslankyně Dundáčková. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 340. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro bylo 60 poslanců, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B58 - poslankyně Dundáčková. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 341. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 87 poslanců, proti 86. Přesto tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B59 - poslankyně Dundáčková. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 342. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo pro 76, proti 93.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B60 - poslankyně Dundáčková. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 343. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 79, proti 96. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B61 - poslankyně Dundáčková. Doporučuji. (Ministr - neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 344. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek je pro 162, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B62 - poslankyně Dundáčková. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP