(17.40 hodin)
(pokračuje Frank)

Zavázaly se k mírovému řešení všech mezinárodních sporů a uznaly výlučnou pravomoc Rady bezpečnosti OSN rozhodovat o tom, zda došlo k ohrožení při porušení míru, a o odpovídajících opatřeních k nápravě. Zavázaly se rovněž použít ozbrojené síly výlučně k sebeobraně proti ozbrojenému útoku. A já jsem přesvědčen, že o tom tato záležitost není.

Myslím si, že to si plně uvědomují i odpovědní političtí činitelé i prostí lidé ve většině států světa. Proto nejenom u nás, ale v celém světě sílí široké hnutí odporu proti diktátu a vyhrožování Spojených států. Konečně vážné pochybnosti vyvolává připravovaný útok Spojených států v Iráku i mezi samotnými spojenci Spojených států v NATO a jiných blocích. I v samotných Spojených státech sílí hlasy odmítající tento postup. Myslím, že informace o tom máme všichni k dispozici a není třeba je zde opakovat. Ale zastáváme názor sdílený vládami mnoha států světa, že použití ozbrojené síly třeba i na základě rezoluce Rady bezpečnosti je skutečně až tou krajní možností. Předtím je třeba využít všechny dostupné prostředky mírového řešení.

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem chci říct, že poslanci Komunistické strany Čech a Moravy jsou proti účasti České republiky na ozbrojeném útoku proti Iráku po boku Spojených států. Ze stejných důvodů odmítáme i podpořit žádost vlády České republiky k návrhu opatření souvisejících se situací kolem Iráku. Jsme proti pošlapávání mezinárodního práva. A k tomu, vážené kolegyně, vážení kolegové, vyzývám i vás.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Frankovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Jan Kavan, a připraví se paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já samozřejmě bez váhání konstatuji, že Saddám Husajn je diktátor, a to velmi krutý diktátor, což dokázal především svým jednáním vůči vlastním občanům včetně - jak už tu dnes zaznělo - použití chemických zbraní hromadného ničení. Naprosto chápu odpor některých iráckých občanů proti jeho režimu, naprosto chápu nechuť demokratických zemí světa vůči iráckému režimu. Stejně jako vy jsem žil mnoho let v totalitním režimu. Chápu, že v odporu proti diktátorům je naprosto pochopitelné, že lidé riskují svůj život, a dokonce jej někdy i obětují.

Dnes je to přesně 34 let ode dne, kdy došlo k sebeobětování Jana Palacha, i když si toho dnes zatím myslím nikdo nevšiml.

Myslím, že to bylo včera, když jsem četl se zájmem úvahu pana poslance Svatopluka Karáska, který v ní dával přednost vojenské akci v zájmu odzbrojení Iráku před tolerancí diktatury. Chápu jeho motivy, ale musím říct, že jsem rád, že náš režim nakonec padl bez vojenské akce, bez války. Jsem odpůrcem mnichovanství, appeasementu, tedy jakéhokoliv významného ustupování diktátorům. Proti diktátorům, kteří skutečně ohrožují svět, je nutné vést válku, tak jak jsme ji vedli proti Hitlerovi. I můj otec a jeho bratr bojovali jak na západní, tak na východní frontě. I tato válka však nebyla zahájena v době, kdy Hitler perzekvoval německé sociální demokraty nebo německé komunisty, ale až ve chvíli, kdy napadl Polsko.

Jak tu řekl dopoledne ministr Tvrdík, ve světě musí platit pravidla a řád. Rád bych k tomu dodal, že mezinárodní právo není dokonalé, ale je to to nejlepší, co zatím máme. A měli bychom se snažit všemi silami, aby toto mezinárodní právo bylo důsledně uplatňováno. Proto jsem přesvědčen, že je nutné mít důkazy o tom, že Irák na svém území má zbraně hromadného ničení a je ochoten a schopen je použít. Jeho ochota je použít - a už to několikrát dnes zaznělo - se vyvozuje ze skutečnosti, že chemické zbraně již v minulosti použil. Důkazy, že tyto zbraně stále vlastní, že se nacházejí na území Iráku, nyní v Iráku hledají inspektoři OSN. Zbraně, jejichž nabytí umožnila dlouhá řada západních firem, jejichž jména mimochodem Irák detailně uvedl ve své zprávě z konce loňského roku.

Jsem přesvědčen, že inspektoři OSN by měli mít k dispozici veškerý čas, který ke své práci potřebují, veškeré zpravodajské informace, které potřebují, všechny prostředky a vybavení i personální kapacity, které potřebují. Proto bych rád využil této příležitosti a uvítal informaci pana ministra Tvrdíka, že Česká republika připravuje nabídku svých odborníků, chemiků, biologů a vybavení, které bych mohl v OSN a prostřednictvím OSN inspektorům nabídnout, předložit k jejich úvaze.

Jsem letos předsedou Valného shromáždění OSN a je proto pochopitelné, že můj přístup zde musí být zcela v souladu s přístupem většiny členských zemí OSN. (Výkřiky z lavic.) A tato většina dává nepokrytě…

To není v rozporu, že jsem poslancem, jsem rovněž -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím pěkně, nechte pana poslance Jana Kavana bez přerušování hovořit. Je to jeho právo. Můžete se v případě, že s ním nesouhlasíte nebo chcete jeho vystoupení doplnit, přihlásit k faktické poznámce po ukončení jeho vystoupení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP