Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. ledna 2003 v 9.04 hodin

Přítomno: 195 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přítomní členové vlády, zahajuji druhý jednací den 9. schůze Poslanecké sněmovny a přeji vám dobré ráno a vítám vás.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. V této chvíli tady mám pana poslance Pospíšila s náhradní kartou č. 4, pana ministra Tvrdíka s náhradní kartou č. 10, pana poslance Koudelku s náhradní kartou č. 1, pana ministra Ambrozka s náhradní kartou č. 11 a pana poslance Titze s náhradní kartou č. 12. Pan poslanec Ransdorf má náhradní kartu č. 7.

Omlouvám z dnešního jednání pana poslance Václava Nájemníka. Víc omluv v této chvíli nemám.

Hlásí se pan poslanec Pavel Hojda s oznámením volební komise. Prosím, pane předsedo, dávám vám slovo.

A vás prosím o klid. (Zvoní.)

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych oznámit, že společná volební komise neskončila svoji činnost. Dnes se bude rozhodovat o termínu další volby prezidenta České republiky, Chtěl bych jenom upozornit, že je možné podávat návrhy společné volební komisi v Poslanecké sněmovně prostřednictvím tajemníka volební komise Poslanecké sněmovny.

Je tedy možné podávat nové návrhy na kandidáty na prezidenta republiky. A je zapotřebí ještě připomenout, že v případě, že bude vyhlášen termín, návrhy je možné podávat nejpozději 48 hodin přede dnem volby. Řeknu příklad: Pokud bude stanoven termín na středu příští týden, je možné podat tyto návrhy nejpozději do 24.00 hodin v neděli tento týden.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane předsedo.

Připomenu vám, že jsme včera přerušili projednávání vládního návrhu opatření souvisejících se situací týkající se Irácké republiky. Vidím, že zpravodajové už zaujali své místo u stolku zpravodajů.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které nemám žádné písemné přihlášky, a ani nevidím, že by se do ní někdo hlásil. V tom případě všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám tři písemné přihlášky. Jako první se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal, jako druhý pan poslanec Václav Exner.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Na základě včerejší obecné rozpravy a na základě toho, s čím jsem vystoupil včera, si dovoluji předložit následující pozměňovací návrh:

Tento pozměňovací návrh směřuje k odst. 4 navrženého vládního usnesení, kdy za slova "za podmínky existence mandátu OSN" se připojuje věta, kterou nyní přečtu: "O tom, zda je mandát OSN naplněn, rozhodne vláda svým usnesením na základě nového aktu Rady bezpečnosti."

Ještě než budu odůvodňovat tento pozměňovací návrh, chtěl bych říci k proceduře, že žádám, aby o tomto pozměňovacím návrhu bylo hlasováno (jako o prvním?). V případě, že tento pozměňovací návrh bude přijat, nemám námitky proti tomu, aby se o všech pěti odstavcích hlasovalo dohromady. V případě, že nebude tento pozměňovací návrh schválen, žádám, aby o jednotlivých odstavcích bylo hlasováno zvlášť.

Nyní pár slov k odůvodnění. Už toho včera v rozpravě hodně zaznělo. Pokud jste pozorně poslouchali text mého návrhu, tak mně dáte za pravdu, že do určité míry reaguje i na úvodní vystoupení premiéra Vladimíra Špidly, kdy zavádí do našeho usnesení slůvka "nový akt Rady bezpečnosti". Je to proto, aby byly odstraněny veškeré pochybnosti o tom, zda mandát je naplněn již v tuto chvíli, nebo bude naplněn zítra, nebo kdy vlastně bude naplněn. Z rozpravy jednoznačně vyplývá, že by bylo vhodné to zpřesnit, aby nejen nám, ale i všem občanům naší země i našim partnerům bylo zřetelné, za jakých okolností Česká republika řekne své stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP