(Jednání pokračovalo v 11.27 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přestávka pro jednání klubů skončila, takže vás všechny srdečně zvu do sněmovní síně. Připomínám, že projednáváme bod č. 98, že je to návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně na vydání zákona o regulaci reklamy a že jsme ukončili rozpravu a vyslechli závěrečná slova, takže v tuto chvíli jsme těsně před hlasováním.

Takže po této přestávce se ještě ptám pana navrhovatele, zdali hodlá vystoupit. Nepovažuje to…

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, jenom několik slov. O přestávce jsem byl dotazován některými kolegy na ony ekonomické dopady. Odkazuji pouze na zprávu Evropské komise, která konstatuje, že tam, kde došlo k zákazu reklamy, tak tento reklamní trh byl velmi záhy obsazen komunikačními společnostmi, takže reklamní agentury žádnou újmu neprodělaly a neprošly. Říkám to jenom jako faktický odkaz na to, co bylo sděleno i ve zprávě ČTK.

Jinak říkám, že se mi spojení sportu a tabáku hrubě nelíbí a návrhy jdoucí tímto směrem nebudu podporovat. A zároveň si nemyslím, že to, co bylo předneseno, jsou pouze legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hovořit bude zpravodaj pan poslanec Tomáš Teplík. Prosím o klid, paní a pánové.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl nejprve poděkovat panu navrhovateli Janečkovi za to, že nejenom bdí nad mým zdravím, ale i nad mou pozorností. Já se teď cítím nejenom mnohem lépe, ale také mnohem bezpečněji. Doufám, že tak bude činit i nadále.

Nechci tady snášet další argumenty pro nebo proti. Já si myslím, že argumentů tady zaznělo z obou stran více než dost. Byly mezi nimi argumenty kvalitní i méně kvalitní. Myslím si a jsem přesvědčen, že všechny kolegyně, všichni kolegové, jak jsme zde, tak jsme si pozorně přečetli jak navrhovanou předkládanou úpravu, tak pozměňovací návrhy. Myslím si, že je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat, čeho se jaký pozměňovací návrh týká.

Jenom bych chtěl závěrem říct, že nepatřím mezi ty, kteří si myslí, že svět je napůl jenom černý a jenom bílý, nebo případně veskrz naskrz zkažený, že proti této zkaženosti, proti nějakému blíže nedefinovatelnému zlu je třeba neustále s plamenem v očích a s plamenným mečem bojovat, toto zlo odhalovat a později likvidovat. Ne, nepatřím k těmto lidem. Proto jsem předkládal ony pozměňovací návrhy, o kterých si myslím, že jsou rozumnou cestou ke kompromisu, a zároveň takto se vyjádřím i při hlasování.

Tolik tedy moje závěrečné slovo a myslím si, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Pan poslanec Libor Ambrozek má náhradní kartu č. 11.

Já pokud si vzpomínám na vystoupení pana poslance Karla Vymětala, on zpochybnil to, že návrhy, které zazněly v průběhu rozpravy ke třetímu čtení, jsou legislativně technického charakteru. Čili domnívám se, že si ušetříme spoustu trápení, když o této námitce dám bezprostředně hlasovat.

Souhlasíte, pane zpravodaji?

 

Poslanec Tomáš Teplík: Souhlasím, samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže jinými slovy, rozhodneme o námitce pana poslance Karla Vymětala. Kdo bude hlasovat pro tuto námitku, tak jinými slovy říká, že návrhy, které v průběhu třetího čtení zazněly, už nebudou podrobeny dalšímu hlasování, protože nejsou legislativně technického charakteru.

Doufám, že po tomto vysvětlení je všem jasné, o čem dám hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP