(15.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Má někdo námitku proti takovémuto postupu? Námitku nevidím, budeme pokračovat podle této procedury.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Jako o prvním budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem G.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska. (Ministryně: Kladné. Poslanec Cabrnoch: Doporučuji.) Kladná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 253. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 157, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Tímto se stává nehlasovatelným pozměňovací návrh pod písmenem E a pod písmenem A14. Podle schválené procedury nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Záporné. Poslanec Cabrnoch: Kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 254. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro návrh 89, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A3 plus A17 společně v jednom hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Souhlas. Poslanec Cabrnoch: Nesouhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 255. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 přítomných pro návrh 129, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Nyní můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, vyjma bodu A14, který již je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Souhlas. Poslanec Cabrnoch: Souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 256. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro návrh 177, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, každý zvlášť. Tedy B1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné stanovisko. Poslanec Cabrnoch: Souhlasné, kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 257. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro návrh 179, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Nyní bychom měli hlasovat B2. Já se však domnívám, že v případě, že jsme již přijali bod A2, je tento návrh nehlasovatelný. Předkladatel souhlasí. Pojďme hlasovat bod B3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Souhlas. Poslanec Cabrnoch: Nesouhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 258. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 přítomných pro návrh 130, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: B4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Souhlas. Poslanec Cabrnoch: Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 259. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro návrh 128, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Bod B5.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Nesouhlas. Poslanec Cabrnoch: Souhlasné stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 260. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro návrh 92, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: B6.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně i poslanec Cabrnoch: Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 261. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro návrh 41, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Ukončili jsme hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B a můžeme hlasovat pozměňovací návrh uvedený pod písmenem C.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Záporné stanovisko. Poslanec Cabrnoch: Kladné stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 262. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 187 pro návrh 52, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Nyní F1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Nesouhlas. Poslanec Cabrnoch: Souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 263. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro návrh 97, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: F2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně: Nesouhlas. Poslanec Cabrnoch: Souhlasné stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 264. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 přítomných pro návrh 52, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Nyní budeme hlasovat o legislativně technické opravě, kterou jsem přednesl před několika minutami. Týká se bodu A6, kde se slovo usnesením nahrazuje správně slovem ustanovením.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Ministryně i poslanec Cabrnoch: Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 265. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro návrh 180, proti nula.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Pane předsedající, podle mého názoru jsme proceduře hlasování podrobili všechny předložené pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 126, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

V průběhu přednášení tohoto návrhu usnesení jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Přikročíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 266. Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 129, proti 48. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni.

 

Nyní budeme pokračovat v projednávání bodu

 

107.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 127/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 127/2. Otevírám rozpravu. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych si dovolil předložit dvě změny ve vlastním pozměňovacím návrhu, který je v tisku 127/2 na str. 5 písm. B.

V bodě 1 si dovolím jednu legislativně technickou změnu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP