(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na pauzu vypršel, takže mohu zahájit přerušené jednání. Naše jednání jsme přerušili ve chvíli, kdy jsem sdělil, že přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, a chystal jsem se přečíst vám návrh usnesení. Když dovolíte, učiním to nyní.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. - Ještě chvíli počkám, než vracející se poslanci a poslankyně zaujmou svá místa.

V tuto chvíli požádal o slovo pan ministr financí Bohuslav Sobotka. Musím mu samozřejmě udělit slovo, a to ještě předtím, než budeme hlasovat o usnesení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych ještě před hlasováním řekl několik poznámek, které považuji za důležité zdůraznit.

Chtěl bych připomenout, že v případě tohoto zákona se nejedná o zvýšení státního dluhu, část dlouhodobého státního dluhu je financována krátkodobými dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku a zbytek státního dluhu je financován středně- a dlouhodobými dluhopisy. Pokud chce Ministerstvo financí přeměnit krátkodobé státní dluhopisy do středně- a dlouhodobých dluhopisů, musí k tomu mít souhlas Poslanecké sněmovny a schválený státní dluhopisový program.

Chtěl bych tedy ještě jednou zdůraznit, že pokud tento návrh zákona projde, umožní nám to daleko efektivnější metodu, strategii, způsob financování státního dluhu v České republice a bude to v každém případě ve prospěch daňových poplatníků, protože to zefektivní a zlevní správu státního a veřejného dluhu. Ještě jednou si proto dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu, aby se v případě tohoto hlasování zachovala racionálně, aby se zachovala v zájmu veřejných financí v České republice a tento návrh podpořila. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji, pane ministře.

Opakuji, že budeme nyní hlasovat o celém návrhu zákona, a já vám nejdříve přečtu slibovaný návrh usnesení.

Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2003 a 2004, podle sněmovního tisku 116."

 

Zahajuji hlasování o tomto textu usnesení a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 409 z přítomných 168 poslanců pro hlasovalo 86, proti 56. Návrh tedy byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vyčkám ještě výsledků kontroly hlasování. - Ptám se, jestli můžeme pokračovat. (Poslanci naznačují, že zařízení nefunguje.)

Zařízení tedy nefunguje. Než se podaří věc napravit, chtěl bych ještě sdělit omluvu pana poslance Zajíčka.

Zdá se ovšem, že nejenom poslanci, ale i technika je vyčerpaná, musíme tedy počkat na opravu.

(Po kratší době.) Můžeme tedy pokračovat, zařízení funguje.

Výsledkem kontroly je, že proti výsledku hlasování není námitek, takže můžeme bod 153 ukončit.

 

Přecházíme nyní k bodu číslo

 

154.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003
/sněmovní tisk 170/ - třetí čtení

 

Prosím znovu pana ministra financí Bohuslava Sobotku a zpravodaje rozpočtového výboru poslance Krause, aby se ujali svých rolí. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám znovu rozpravu o tomto bodu a ptám se, kdo si přeje slovo. Hlásí se ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v tomto případě budeme hlasovat o zákonu o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003.

Rozumím tomu, že opoziční část Poslanecké sněmovny pro tento návrh zákona o státním rozpočtu nehlasovala, tudíž se necítí být vázána povinností hlasovat pro státní dluhopisový program, který je určen k tomu, abychom pokryli část schodku státního rozpočtu na rok 2003. Přesto bych chtěl požádat i v tomto případě o to, aby se sněmovna zachovala racionálním a ekonomickým způsobem.

V této době, v době, kterou prožíváme a ve které by byly emitovány státní dluhopisy, se pohybujeme v období velmi, skutečně velmi výhodných emisních podmínek pro emitování dlouhodobých a střednědobých státních cenných papírů. Sazby jsou velmi výrazně nízko, toto období je velmi výhodné, pokud jde o realizaci strategie financování veřejného dluhu, a myslím si tedy, že máme velmi dobrou příležitost deficit státního rozpočtu, který zcela jistě vznikne, a to minimálně v tomto rozsahu na základě schváleného zákona o státním rozpočtu, profinancovat velmi efektivně a velmi výhodně, pokud jde o správu státního dluhu, a s těmi dopady, které budou velmi pozitivní pro kapitolu Operace státních finačních aktiv a které budou pozitivní pro dluhovou službu, jak je schválena v rámci platného zákona státního rozpočtu na rok 2003.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP