(10.10 hodin)
(pokračuje Titz)

II. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Pane předsedo, vzhledem k tomu, co řekl ministr obrany, nemám, co bych k tomu dodal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyším, děkuji. Zahajuji obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Alexander Černý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, oba materiály, které se týkají doplnění plánu vojenských cvičení, jsou tak trochu podivné. Chtěl bych jenom podotknout, proč hlasuje náš klub tak, jak hlasuje. V tom případě se jednalo o jakousi prapodivnou legalizaci pobytu ozbrojených sil Spojených států na našem území v souvislosti se summitem NATO. Bylo už na toto téma řečeno mnoho, takže je myslím zcela evidentní, proč jsme hlasovali tak, jak jsme hlasovali.

V tomto druhém konkrétním případě, kdy jde o výcvik šesté roty speciálních sil, chci zdůraznit především to, že nejsme žádní pacifisté a plně si uvědomujeme, že cvičit je pro armádu nezbytně nutné. Chápeme tedy i to, že výcvik šesté roty v Rakousku byl nesmírně užitečný. Lidé jsou dnes velice kvalitně připraveni. Nicméně plánované nasazení těchto lidí v bojových operacích v Afghánistánu nás velmi znepokojuje, protože to už není žádná humanitární mise, se kterou bychom byli schopni ještě souhlasit. Proto se pravděpodobně i v tomto případě budeme svým hlasováním odlišovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Probíhá stále obecná rozprava k tomuto bodu. Dále se do ní ale již nikdo nehlásí, takže ji končím.

Pokud není v této chvíli zájem ani zpravodaje, ani pana ministra, přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž přihlášky nemám, takže i tuto podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat o textu usnesení. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Miloš Titz: Přestože kolega Alexander Černý z KSČM nenavrhl žádné hlasování, tak si dovolím k jeho vystoupení poznamenat jenom tolik: Eventuální nasazení naší jednotky speciálních sil v Afghánistánu by nebylo nasazení z nějakých imperiálních zájmů - navíc imperiální zájmy České republiky jsou naprosto směšné - ale bylo by nasazení proti mezinárodnímu terorismu. Podle mého hlubokého přesvědčení nelze v tomto případě dělat nic jiného, než s tímto terorismem velice vážně a odpovědně bojovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který nám byl předložen výborem pro obranu a bezpečnost. Nejdříve vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o textu usnesení, který jsme obdrželi od výboru pro obranu a bezpečnost. Věřím, že nemá smysl ho znovu číst, budeme o něm rovnou hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 416. Z přítomných 131 poslanců pro 96, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

137.
Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky
v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden - červen 2000
/sněmovní tisk 149/

 

Tento tisk uvede znovu ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, kolegové, v souladu s plánem nelegislativních úkolů vlády na období do konce roku 2002 a na základě usnesení vlády ze dne 22. srpna 2001 č. 814 vám předkládám vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden - červen 2002. Cílem materiálu je informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vojensko-politických aspektech uvedených operací zahrnujících vnitropolitickou situaci v Bosně a Hercegovině, ve Svazové republice Jugoslávie a provincii Kosovo a zhodnotit plněné úkoly a získané zkušenosti nasazených jednotek Armády České republiky.

V současné době působí mimo území České republiky v zahraničních operacích více než 800 příslušníků naší armády. Každý svým profesionálním přístupem a vlastenectvím přispívá k udržení a zlepšení dobrého jména naší země v zahraničí. Jejich působení v zahraničních operacích je praktickým odrazem naší snahy aktivně se zapojit do řešení mezinárodních bezpečnostních otázek. Jsem přesvědčen, že naše jednotky jsou účelným prvkem mezinárodního úsilí na obnovení míru a stability na Balkáně.

Materiál obsahuje zhodnocení situace na Balkáně s důrazem na země, ve kterých působí naše jednotky, a na země, které s těmito bezprostředně souvisí. Dále hodnotí plnění úkolů našich jednotek, kvalitu používané techniky, materiálů a výzbroje. Důležitou součástí je přehled o čerpání vyčleněných finančních prostředků hrazených výlučně z prostředků Ministerstva obrany.

Působení jednotek v operacích mezinárodního společenství na Balkáně podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, uzavřených dohod v roce 2002, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 1991 ze dne 19. prosince 2001 a Senát Parlamentu ČR usnesením č. 210 ze dne 29. listopadu 2001 s tím, že jednotky budou složeny z vojáků z povolání v celkovém počtu do 600 osob po celý rok 2002 s možností dalšího prodloužení podle vývoje situace a mezinárodních operací.

Děkuji za pozornost a prosím o projednání uvedeného materiálu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Také tento tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 149/1. Prosím o slovo pana zpravodaje Miloše Titze.

 

Poslanec Miloš Titz: Usnesení 45 výboru pro obranu a bezpečnost z 11. schůze ze dne 29. ledna t. r. k vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden - červen 2002, sněmovní tisk 149.

Po odůvodnění náměstka ministra Ing. Jana Váni, zpravodajské zprávě Miloše Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden až červen 2002, sněmovní tisk 149,

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Snad bych si dovolil k tomu, co řekl ministr obrany, říci jenom tolik. Nemusíme být s dnešní situací na Balkáně všichni naprosto spokojeni. Myslím si, že je taková, že ani spokojeni být nemůžeme. Ale skutečně nasazení - a to i našich - ozbrojených sil vedlo k výraznému zklidnění, vedlo k tomu, že tam již nejsou nadále zabíjeni lidé, vedlo i díky rukám a hlavám příslušníků těchto jednotek ke zlepšení i v humanitární oblasti a každodenního života.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan poslanec Černý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP