(10.20 hodin)

Poslanec Alexander Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, účast našich jednotek v misích typu SFOR a KFOR je pochopitelně úplně jiná kategorie než ostatní záležitosti, proto i náš postoj k těmto misím je odlišný. Mandát OSN, který tady je naprosto nezpochybnitelný, nám umožňuje i vzhledem k charakteru akcí a operací, které tam naši vojáci zastávají, diferencovaně přistupovat k těmto záležitostem.

Nicméně chtěl bych se, pane předsedající, vaším prostřednictvím pana ministra zeptat na dvě věci. Během těch několika let se počet příslušníků ozbrojených sil, kteří působí v oblasti Balkánu, poměrně dramaticky snížil z původních asi 45 000 na dnešních zhruba 8 000, přičemž naše účast zůstává v poslední době téměř nezměněna, a dnes je tedy náš kontingent jedním z nejsilnějších, který v této oblasti působí. Chci se zeptat vaším prostřednictvím pana ministra, jestli počítáme i do budoucna s tím, že budeme patřit mezi nejsilnější reprezentaci na Balkáně, anebo jestli budeme rovněž, tak jako ostatní státy, postupně snižovat počet našich lidí v této oblasti.

A druhá otázka. Ve všech hodnoceních - to se netýká pochopitelně jen této mise, ale i ostatních, ale dnes se bavíme o SFOR a KFOR - tak tedy v těchto hodnoceních se vytrácí jeden aspekt, který myslím, že je velmi důležitý. Jde pochopitelně o lidi, jde o mimořádné okolnosti, o mimořádnou situaci, a bezesporu úroveň interpersonálních vztahů je jednou z klíčových záležitostí. Z dnešního pořadu byl stažen bod týkající se naší nemocnice v Afghánistánu, nebudu se tedy ptát konkrétně na případ pana plk. Sitty, ale chtěl bych se zeptat pana ministra vaším prostřednictvím, pane předsedající, zda se vyhodnocuje úroveň interpersonálních vztahů ve všech misích a proč nás o tom ve svých zprávách pan ministr neinformuje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Dívám se, jestli vystoupí další v obecné rozpravě. Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím.

Chce pan ministr vystoupit nyní nebo až po rozpravě podrobné? Necháme proběhnout ještě možná podrobnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Pane předsedající, k dotazům pana poslance Černého, které padly, jen velmi krátce, protože máme dost prostoru vést tuto debatu ve výboru pro obranu a bezpečnost či mimo něj.

Úroveň interpersonálních vztahů u jednotek v zahraničí se pravidelně vyhodnocuje a je součástí každého hodnotícího materiálu Ministerstva obrany, který je pro mě předkládán Generálním štábem Armády České republiky. Poslanecká sněmovna zde již několikrát vedla debatu o tom, za mojí krátké účasti ve vládě ČR, jak mají vypadat zprávy, které jsou zde předkládány. Byla domluvena napříč politickým spektrem určitá formalizovaná struktura. Při jejich projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost jsme vždy připraveni odpovědět na všechny dotazy, které příp. budou k jednotlivým aspektům působení našich misí v zahraničí a jsme připraveni samozřejmě velmi podrobně informovat i o této oblasti.

Mohu vám říci, že na Generálním štábu pracuje pracoviště hlavního psychologa Armády České republiky paní mjr. Bernardové. Ta téměř z každé mise připravuje velmi podrobnou analytickou zprávu a mně vůbec nic nebrání v tom, abych ji panu poslanci Černému rád poskytl, jak k misím SFOR a KFOR, tak k misím v operaci Enduring Freedom či dalších misích, kterých se naši vojáci účastní. To je jedna věc.

Druhá. Naši vojáci na Balkáně působí v redukované struktuře. Poslaneckou sněmovnu jsme v loňském roce informovali o přeskupení našich zájmů v operacích na Balkáně. Bylo jednoznačně vládou rozhodnuto koncentrovat se na jednu misi. Účastníme se v rámci našeho podílu za bezpečnostní stabilizaci na Balkáně v operaci KFOR jednotkou o síle praporu. Naše restrukturalizace byla součástí i rozhodnutí o československém praporu, který tam nově vznikal. Naše účast je postupně snižována, na druhou stranu budeme jedni z posledních, kteří z Balkánu budou odcházet. Taková je strategie vlády. Je to pro nás lokalita, na jejímž vývoji máme eminentní zájem, a jestliže si dnes můžeme vybrat mezi podílem za bezpečnost v aktivitách, ve kterých se aliance a světové společenství angažuje, tak logicky se budeme koncentrovat na lokalitu v naší bezprostřední blízkosti. Jsme Slované a mírový rozvoj a mírové soužití v této lokalitě pro nás má prioritní význam. Budeme tam tak dlouho, jak dlouho bude potřeba, a budeme tam v sestavě, o kterou nás Severoatlantická aliance či Organizace spojených národů požádá.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodaj pravděpodobně už nebude doplňovat toto vystoupení ministra a my můžeme hlasovat o onom usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, v němž se nám doporučuje vzít na vědomí vyhodnocení nasazení našich jednotek v oněch mírových operacích SFOR a KFOR. Takže budeme hlasovat o textu usnesení, tak jak jste ho obdrželi.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování nese pořadové číslo 417, přítomno bylo 143 poslanců, pro bylo 112, proti 2. Tento návrh byl sněmovnou přijat.

 

Končím tento bod.

 

Dalším je bod

 

138.
Informace o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany
v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda
/sněmovní tisk 166/

 

Je to opět métier pana ministra obrany Jaroslava Tvrdíka. Prosím ho, aby předloženou informaci uvedl.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dovolte, abych vám předložil k projednání materiál s názvem Informace o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda. Vyslání této jednotky jako součásti operace Trvalá svoboda se uskutečnilo na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1987 ze dne 19. prosince 2001.

Materiál si klade za cíl informovat Poslaneckou sněmovnu o významných aspektech působení naší protichemické jednotky v rámci této operace, zhodnotit plněné úkoly a získané zkušenosti. Pokud jde o časové hledisko, materiál pokrývá období od 9. března 2002, kdy se uskutečnil letecký přesun předsunuté skupiny ze sestavy 9. zesílené roty, do 14. září 2002, kdy bylo oficiálně hlášeno převzetí operačního úkolu střídajícím čtvrtým odřadem radiační, chemické a biologické ochrany.

Materiál obsahuje stručné hodnocení bezpečnostní a vojenskopolitické situace v hlavní části operačního prostoru protiteroristické operace Trvalá svoboda a v prostoru působení naší protichemické jednotky, která byla rozmístěna na základně ozbrojených sil v kempu Douha v Kuvajtu. Poskytuje dále detailní informace o kombinovaném leteckém, pozemním a námořním přesunu osob, techniky a materiálu do místa rozmístění, organizační struktuře, technice a výzbroji a vybavení kontingentu, spektru plněných úkolů, mandátu a právním postavení našich vojáků. Neméně významnou součástí materiálu je také podrobný přehled o čerpání finančních prostředků.

Skutečnost, že Česká republika byla v průběhu podzimu 2001 jako jedna z prvních aliančních spojenců požádána o přímé zapojení do protiteroristické operace Trvalá svoboda, chápu jako vysoké ocenění Armády ČR a kvality a profesionality příslušníků ozbrojených sil. Výsledky a hodnocení, kterých příslušníci 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany dosáhli v prostoru v průběhu svého působení ve velmi náročných klimatických podmínkách, hovoří zcela jasně o vysoké kvalitě a odborné profesionalitě českých vojáků.

Prosím o vzetí uvedené informace na vědomí a děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP