(10.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje Miloše Titze, aby nás informoval o jednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, usnesení 42 výboru pro obranu a bezpečnost z 11. schůze dne 29. ledna t. r. k informaci o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda, sněmovní tisk 166.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Jana Váni, zpravodajské zprávě Miloše Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí informaci o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda, sněmovní tisk 166;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Vzhledem k tomu, co zde řekl ministr obrany, nemám, co bych dodal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Přihlášky, zdá se, nejsou. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se také nikdo nehlásí. Končím tedy i rozpravu podrobnou.

Závěrečná slova asi nebudou, takže budeme hlasovat o textu usnesení, který nám doporučuje výbor pro obranu a bezpečnost a ve kterém vezmeme na vědomí informaci o nasazení naší zesílené roty radiační, chemické a biologické v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda. O tomto textu usnesení budeme zhruba hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 418 z přítomných 145 poslanců pro 88, proti 16. Také tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu a dalším bodem je

 

139.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003
/sněmovní tisk 167/

 

Tento bod uvede opět ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Prosím, abyste informaci uvedl.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, vážení kolegové, na základě článku 43 odstavec 6 Ústavy České republiky předkládám materiál Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003. Materiál poskytuje informaci o cvičeních armády se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003, schválených usnesením vlády ze dne 9. prosince 2002 č. 1242.

Vojenská cvičení plánovaná Generálním štábem Armády České republiky na období roku 2003 vycházejí z členství České republiky v Severoatlantické alianci. Účast jednotek a štábů na plánovaných cvičeních je naplněním základních požadavků řídících orgánů aliance k dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů. Plánovaná účast armády na cvičeních s mezinárodními partnery je hrazena z rozpočtu Ministerstva obrany.

Prioritní pozornost je věnována jednotkám, útvarům a svazům vyčleňovaným pro působení v silách okamžité a rychlé reakce Severoatlantické aliance. Generální štáb, operační a taktické stupně velení, svazky a útvary armády se zúčastní celkem 28 cvičení v rámci Severoatlantické aliance. V oblasti dvoustranné spolupráce je plánováno 32 cvičení. Nejdůležitějšími partnery v oblasti této spolupráce jsou Spojené státy, Velká Británie a Spolková republika Německo. Účast na těchto cvičeních je významná zejména pro získávání zkušeností v praktické aplikaci standardních operačních postupů a sladění součinnostních vazeb vojsk při plnění bojových úkolů. Nedílnou součástí dvoustranné spolupráce jsou cvičení studentů vojenských vysokých škol, která se konají zpravidla formou velitelsko-štábních cvičení s využitím učební výcvikové základny partnera výměnným způsobem.

Cvičení v rámci programu Partnerství pro mír jsou příspěvkem České republiky v naplňování jejích povinností vůči zemím spolupracujícím se Severoatlantickou aliancí a jsou v plánu na rok 2003 celkem takováto tři cvičení. Výcvik letectva protivzdušné obrany České republiky je zaměřen na sladění činnosti pilotů a osádek protiletadlových kompletů armád aliance, zkvalitnění záchranné výsadkové služby a zdokonalování systému protivzdušné obrany Severoatlantické aliance. Výcvik jednotek v Severoatlantické alianci na území České republiky je potom výrazem jejich zájmu o využití výcvikové učební základny Armády České republiky. Získané finanční prostředky jsou zpětně investovány do rozvoje infrastruktury vojenských výcvikových prostorů a zahraniční partneři plánují takovéto využití v šesti případech.

Součástí tohoto materiálu je příloha obsahující plánovaná cvičení na rok 2003.

Vážený pane předsedající, žádám o vzetí uvedené informace na vědomí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Děkuji. Prosím zpravodaje pana poslance Titze, aby nás opět informoval o jednání výboru pro obranu a bezpečnost v tomto bodě.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, dámy a pánové, 43. usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 11. schůze konané 29. ledna 2003 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003, sněmovní tisk 167.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Jana Váni, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003, sněmovní tisk 167;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Dovolím si říci jenom dvě poznámky. V oblasti dvoustranné spolupráce je plánováno 32 cvičení. Důležitými partnery v této oblasti spolupráce jsou Spojené státy americké, Velká Británie a Spolková republika Německo. V rámci cvičení programu Partnerství pro mír se jedná v případě cvičení Blue Line, kdy bude partnerskou zemí Slovenská republika. To si myslím, že je zajímavé zde konstatovat. To je všechno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Černý.

 

Poslanec Alexander Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, už při projednávání tohoto materiálu ve výboru pro obranu a bezpečnost jsme narazili na jeden drobný problém. Jedním z cvičení - nikdo nepochybuje o potřebě cvičit - které je plánováno, je cvičení Plamen, které by se mělo uskutečnit v září na území Francie. Má jít o součást vojskových zkoušek leteckého kanonu Plamen před jeho zavedením do standardní výzbroje letounu L-159. Už při projednávání ve výboru jsme byli informováni o tom, jaké velmi závažné problémy se systémem Plamen nastaly, a po nedávné tragédii, kdy zahynul pilot a bylo zničeno letadlo, ale hlavně to, co bylo na jeho palubě, mám velké obavy, že v tuto chvíli pravděpodobně nebudou dokončeny ani podnikové zkoušky, a proto bych se, pane předsedající, vaším prostřednictvím chtěl pana ministra zeptat: je vůbec reálné, že česká armáda bude schopná v září předvést letoun 159 i se systémem Plamen ve Francii takovým způsobem, aby z toho nebyla mezinárodní ostuda?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP