(10.40 hodin)
(pokračuje Černý)

Narážím především na to, že pan ministr kdysi sám prohlásil, že tyto letouny jsou nebezpečnější pro jejich vlastní osádky než pro nepřítele. V tuto chvíli věřím, že letoun sám o sobě nebezpečný už rozhodně není, ale to, co se děje kolem programu Plamen, který nás už stál několik set milionů korun a má nás stát několik miliard, tak by mě opravdu zajímalo, co se tedy v září ve Francii odehraje a jestli z toho vyjdeme se ctí.

A ještě jednu drobnou poznámku. Chápu, že se cvičení, zvláště se zahraniční účastí anebo v cizině, plánují dostatečně dopředu, ale trošičku mě znepokojuje, že cvičení Plamen bylo vůbec generálním štábem plánováno ještě v době, kdy ani podnikové, natožpak vojskové zkoušky rozhodně nemohly skýtat důvěru pro to, aby se tento systém předváděl v zahraničí.

Kdyby bylo možno i na to reagovat, byl bych rád. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že pan ministr registruje tento dotaz.

Pokračuje všeobecná rozprava k této informaci. Ale v této chvíli se do ní už nehlásí žádný poslanec, proto všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme hned k rozpravě podrobné. Má někdo nějaký návrh do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Proto končím také podrobnou rozpravu.

Požádám nyní pana ministra o reakci na to, co tady zaznělo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Výcvik jednotek Armády ČR v zahraničí je samozřejmě plánován s určitým předstihem. Podobně tomu bylo i u zkušebních a výcvikových letů spojených s naší účastí na speciálním a výzkumném pracovišti ozbrojených sil Francie. Nejedná se v tomto případě o cvičení se zahraniční účastí, jedná se o cvičení jednotky Armády ČR v zahraničí, které mělo být součástí vojskových zkoušek zavedení tohoto moderního zbraňového systému do Armády ČR. Znamená to, že když se toto cvičení nebude konat, v žádném případě nehrozí Armádě ČR ani České republice žádná ostuda.

Jinou věcí je, že projekt Plamen je skutečně velmi smutný příběh, o jehož dokončení budu informovat vládu ČR na jejím příštím zasedání.

Je pravdou, že za kanonem Plamen je velké selhání obranného průmyslu České republiky, a neschopnost dodavatele dodržet uzavřené smluvní vztahy s Armádou ČR v situaci, kdy celý projekt má již zhruba tři roky zpoždění a původní smluvní vztah je doplněn dalšími 19 doplňky odkládajícími ukončení podnikových zkoušek a předání tohoto systému Armádě ČR, považuji prostě za téměř neuvěřitelné (-ou?). Mám s tím velké problémy. Domnívám se, že v tuto chvíli Armáda ČR udělala vše, co bylo v jejích silách. Obávám se, že účastí na podnikových zkouškách dokonce překročila standardní spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem, kterým Ministerstvo obrany a podnikatelský subjekt jsou.

Přes to všechno máme zájem na tom, aby byl tento systém dokončen, a v případě, že se ZVI či jinému strategickému partnerovi, který se tohoto projektu ujme, podaří úspěšně dokončit celý projekt, který považuji za nejmodernější ve své kategorii na světě, Armáda ČR má zájem tento systém zavést. Jinou věcí je, že armáda nemůže nahrazovat standardní fungování obranného průmyslu, a proto musíme hledat alternativně i jiná řešení, tak aby bitevník L-159 nebyl bitevníkem pouze podle svého názvu, ale také odpovídající výzbrojí.

Jsem samozřejmě připraven dát podrobnou informaci jak panu poslanci Černému, tak celému výboru pro obranu a bezpečnost či Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji za zřejmě poslední slovo.

A nyní bychom hlasovali o onom vzetí na vědomí informace, kterou jsme dostali o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR. Budeme tedy nyní hlasovat o textu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento předložený text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 419 z přítomných 145 poslanců pro hlasovalo 117, proti 4. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod

 

140.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných
v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných
přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002
/sněmovní tisk 168/

 

Prosím pana ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, aby tento tisk uvedl.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. V souladu s článkem 43 Ústavy ČR a na základě usnesení vlády ze dne 16. prosince 2002 č. 1287 předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání Informaci vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace severoatlantické smlouvy /NATO/ a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír /PfP/ uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002. Tento materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil států aliance a PfP přes území České republiky realizovaných na základě usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1322, usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 276 ze dne 8. března 2002 a usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 2191 ze dne 26. března 2002.

Pozemní přepravy ozbrojených sil států aliance a států zúčastněných v PfP byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu zabezpečení plánovaných cvičení a letecké přepravy z důvodu zabezpečení operace Enduring (?) Freedom.

V části II. předkládací zprávy jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území ČR - jejich podrobný přehled je pak uveden v příloze č. 1 - a o tranzitních pozemních a leteckých přepravách, jejichž podrobný přehled je pak uveden v příloze č. 2.

Děkuji za pozornost a prosím o projednání předloženého materiálu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost nese označení 168/1. Prosím, aby se k němu vyjádřil zpravodaj výboru pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Usnesení č. 44 výboru pro obranu a bezpečnost z 11. schůze konané dne 29. ledna 2003 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace severoatlantické smlouvy /NATO/ a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír /PfP/ uskutečněných přes území ČR od 1. července 2002 do 30. září 2002, sněmovní tisk 168.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Jana Váni, zpravodajské zprávě poslance Miloše Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí informaci a přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace severoatlantické smlouvy /NATO/ a států zúčastněných v Programu partnerství pro mír /PfP/ uskutečněných přes území ČR od 1. července 2002 do 30. září 2002, sněmovní tisk 168;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Dovolím si konstatovat, že za tři měsíce, o které v tomto případě jde, bylo 24 silničních proudů s kapacitou 3 722 osob a 67 kusů techniky, 114 leteckých přeprav s kapacitou 1 091 osob a 135 kusů letadel. Tady je vidět, o jaký objem se v době třeba tří letních měsíců jedná a jaká složitá záležitost Ministerstvo obrany a potažmo vládu a ex post sněmovnu v těchto případech vždy čeká.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP