(11.00 hodin)
(pokračuje A. Černý)

A protože vím, jakým způsobem se český parlament vypořádal s případnou účastí při řešení iráckého problému, kolik servility k požadavkům velkého bratra za mořem jsme si už užili a jak přezíravě vládní koalice zacházela s převažujícím názorem většiny vlastního obyvatelstva, nezbývá mi, než konstatovat, že nemohu vzít na vědomí rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes naše území v průběhu celého roku 2003, protože tolik důvěry, že toho vláda naší republiky nezneužije, prostě nemám.

Děkuji. (Potlesk poslanců klubu KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Připomínám, že probíhá všeobecná rozprava k této informaci o přeletech a průjezdech naším územím, a ptám se, kdo se hlásí do této všeobecné rozpravy. Pokud nikdo, nezbývá mi, než obecnou rozpravu ukončit.

Zahájím rozpravu podrobnou - pardon, vy se hlásíte (k poslanci Exnerovi) do podrobné rozpravy? (Poslanec Exner souhlasí.) - Takže do podrobné rozpravy, kterou jsem právě zahájil, se hlásí pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, na základě toho, co bylo právě řečeno, navrhuji, abychom upravili usnesení, které je v této věci navrženo.

Navrhuji, aby kromě toho, že Poslanecká sněmovna v případě, že se pro to rozhodne, vzala na vědomí toto rozhodnutí vlády, aby ho zároveň omezila, a sice tak, že navržené usnesení by bylo doplněno o slova "a souhlasí s ním pro období od 1. ledna do 31. března 2003". Situace je v současné době velmi napjatá, je velké nebezpečí, že se schyluje k válečným operacím, a proto se domnívám, že sněmovna by si neměla nechat vzít právo, aby se k této otázce v nové situaci mohla vyjádřit.

Kromě toho upozorňuji, že vláda nás vlastně o svém rozhodnutí informuje de facto zpětně. Dostali jsme to v průběhu začátku roku a dostáváme se k rozhodování poté, co více než dva měsíce už příslušné usnesení platí.

Zopakuji tedy ještě jednou svůj návrh: doplnit návrh usnesení slovy "a souhlasí s ním pro období od 1. ledna do 31. března 2003". Vláda bude tedy nucena, aby nám v nových podmínkách předložila nové rozhodnutí, které může být modifikací toho, co v současné době je nebo bude přijato na jiné období.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli má ještě někdo další návrh nebo příspěvek do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Pokud není další návrh, podrobnou rozpravu končím.

Požádal bych pana ministra o závěrečné slovo.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, mám jen jednu technickou poznámku.

Chápu vystoupení svých komunistických kolegů před televizními kamerami, přesto však si dovoluji upozornit, že vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh s postupem ozbrojených sil České republiky při řešení mezinárodní krize související s odzbrojením Irácké republiky svým samostatným materiálem. Součástí tohoto materiálu také byla informace o tom, že vláda České republiky navrhla a schválila souhlas s přelety a průjezdy ozbrojených sil Spojených států amerických a partnerů případné mezinárodní koalice přes její území v počtu do pěti set osob a s přelety a průjezdy v této konkrétní situaci. Čili tento konkrétní materiál se netýká mezinárodní krize, na kterou se odkazuje. Tento materiál řeší jen povolování a rozhodování v ostatních případech, tedy pokud jde o státy, se kterými jsme v mírovém soužití.

Upozorňuji ještě na to, že budeme jediná vláda možná celého světa, která bude rozhodovat o jednom konkrétním přeletu nebo průjezdu. Považuji toto rozhodnutí za archaické. Věřím, že nejbližší novelizací ústavy bude tento segment, který byl implementován za jiné konkrétní situace s ohledem na naše historické zkušenosti zejména z roku 1968, v budoucnu odstraněn, aby tento formální akt nezatěžoval ani vládu, ani tuto Poslaneckou sněmovnu.

Vláda i Parlament mají kontrolu nad svým vzdušným prostorem prostřednictvím svých ozbrojených sil, příslušní odborníci ze vzdušných sil Armády České republiky mají přehled o tom, co se děje v českém vzdušném prostoru, takže máme v důsledku toho dostatečnou jistotu o své bezpečnosti a o bezpečnosti našich občanů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Tvrdíkovi a prosím pana zpravodaje Miloše Titze, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane místopředsedo, dámy a pánové, ve všeobecné rozpravě vystoupil jeden poslanec, který nenavrhl nic k hlasování. V podrobné rozpravě vystoupil rovněž jeden poslanec, kolega Exner, který navrhl, aby tato informace, která se vztahuje k době od 1. ledna do 31. prosince letošního roku a vztahující se tedy na celý kalendářní rok, byla změněna pouze na informaci vztahující se na první čtvrtletí, tedy od 1. ledna do 31. března t. r.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče zpravodaji, musím říci, že pan poslanec Exner zřejmě není s vaší interpretací příliš spokojen. Dávám mu tedy slovo, aby vyjasnil svůj postoj.

 

Poslanec Václav Exner: Musím se panu zpravodaji omluvit, že jsem mu svůj návrh nepředal písemně, takže mohlo dojít k poněkud chybné interpretaci.

Navrhl jsem, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým bere na vědomí rozhodnutí vlády pro celou dobu, ale aby v další části svého usnesení souhlasila s tímto rozhodnutím jen pro období od 1. ledna do 31. března 2003. Pro jistotu přečtu celé usnesení, jak by znělo.

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu článku 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., a souhlasí s ním pro období 1. ledna až 31. března 2003."

Není tedy pravda, že by se muselo rozhodovat o každém jednotlivém přeletu, vláda by znovu mohla např. navrhnout podobné rozhodnutí pro další čtvrtletí nebo pro jiné období.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Takže prosím pana zpravodaje o další informaci.

 

Poslanec Miloš Titz: Poslanecká sněmovna by tedy měla hlasovat o té změně, že bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletech na celý rok, ale souhlasí s ním pouze pro období 1. ledna až 31. března 2003.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud jsem poslouchal pozorně pana poslance Exnera, myslím si, že ano, myslím, že pan poslanec Exner ve svém vystoupení četl v podstatě text pod I. s výjimkou, že bere na vědomí také informaci. Možná se jedná jen o omyl, nebo jsem špatně poslouchal, ale myslím, že to tam nezaznělo, že četl až to rozhodnutí - "bere na vědomí...", myslím, že jsem dával dobrý pozor.

Prosím tedy pana poslance Exnera ještě o toto objasnění. Pak bychom hlasovali o doplňku pana poslance Exnera a pak o celku.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, máte pravdu, já jsem citoval návrh usnesení, jak ho navrhla vláda v té první části, ale nenamítal jsem tu první část usnesení, ani jak ho navrhla vláda, ani jak ho navrhl výbor pro obranu a bezpečnost. Já se domnívám, že nyní je k hlasování pouze můj doplněk, a potom samozřejmě usnesení jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já s vámi souhlasím. Čili nenamítáte proti usnesení výboru, s tím se ztotožňujete. To jsem si chtěl vyjasnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP