(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zahájila blok ústních interpelací, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

 

145.
Ústní interpelace

 

Na počátku mi dovolte několik technických sdělení. Místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer stahuje svoji interpelaci na ministra informatiky Vladimíra Mlynáře ve věci stěhování Úřadu na ochranu osobních údajů, vylosované pořadí interpelace je 23.

Z našeho dnešního odpoledního jednání, tedy z bodu "interpelace", se omlouvají: ministr vnitra a místopředseda vlády pan Stanislav Gross z důvodu nemoci, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, ministr obrany Jaroslav Tvrdík z důvodu dlouhodobě naplánovaného jednání mimo Prahu a ministr financí Bohuslav Sobotka z důvodu neodkladných jednání.

Ve čtvrtek 20. 2. a 27. 2. 2003 proběhla první a druhá část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí a nyní budou v kladení ústních interpelací na členy vlády České republiky v čase od 17 do 18.30 hodin pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech. Přihlášky na ústní interpelace na předsedu vlády České republiky byly již vyčerpány minulý týden.

Nyní vyzývám pana poslance Martina Římana, aby přednesl interpelaci na ministra životního prostředí Ambrozka - ale pana poslance Martina Římana nevidím, tudíž podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ztrácí své pořadí.

Druhá vylosovaná interpelace je pana poslance Miroslava Beneše taktéž na pana ministra Ambrozka. Pana poslance Miroslava Beneše zde také nevidím, omlouvá se, takže také ztrácí pořadí.

Třetí interpelací je interpelace pana poslance Cabrnocha na pana ministra Bohuslava Sobotku. Také ho tu nevidím a pan ministr Sobotka je omluven.

Další vylosovaná interpelace je interpelace pana poslance Jiřího Bílého na ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, který tady sice je přítomen, ale není tady pan poslanec Jiří Bílý, takže také ztrácí pořadí.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Václav Exner. Jeho interpelace je směrována na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobodu. Není tady ani jeden z nich.

Další je interpelace paní poslankyně Evy Dundáčkové, která interpeluje ministra obrany Jaroslava Tvrdíka. Já paní poslankyni předávám slovo. Předpokládám, že bude spokojena s písemnou odpovědí podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Další vylosovaný je pan poslanec Hynek Fajmon.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající a paní místopředsedkyně, domnívám se, že v pořadí přede mnou je pan kolega Cabrnoch. Pokud je tomu tak, prosím, abyste zvážila možnost dát mu šanci přednést jeho interpelaci, neboť v okamžiku, kdy jste konstatovala, že není přítomen v sále, on právě přicházel a vy jste vzhledem k tomu, že jste byla skloněna k papírům, mu neudělila slovo. Prosím, abyste zvážila svůj postup.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zvážím to ráda. Zahlédla jsem pana poslance Cabrnocha opravdu až poté, kdy jsem řekla, že není přítomen. Pokud vám to nebude vadit, uděluji slovo panu poslanci Milanu Cabrnochovi s tím, že pan ministr Sobotka je omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Omlouvám se za trochu zpožděný příchod a děkuji vám za toleranci.

Obracím se na pana ministra, kterého mám problém oslovovat, když tu vůbec žádný člen vlády v tuto chvíli není přítomen, ve věci nepravdivého informování občanů o roli vlády České republiky ve zdravotním pojištění. V pořadu TV NOVA Sedmička dne 5. ledna 2003 řekl pan ministr, že vláda mohla vývoj ve zdravotnictví nepřímo ovlivňovat skrze své zástupce ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a nemohla jej již ovlivňovat v jiných zdravotních pojišťovnách. Toto vyjádření pana ministra je jednoznačně nepravdivé a mohlo u méně informovaných občanů vyvolat dojem, že vláda může ovlivňovat pouze VZP a nenese žádnou odpovědnost za práci ostatních zdravotních pojišťoven.

Pan ministr se podle mého názoru snažil vyvolat dojem, že na hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vláda nemá žádný vliv a že v orgánech těchto zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vláda nemá žádné zastoupení. Lhát se nemá. Všichni dobře víme, že podle zákona č. 280 je stát ve správní radě zaměstnanecké pojišťovny zastoupen jednou třetinou, přičemž zástupce státu jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Podle stejného zákona 280/92 také vláda schvaluje po projednání Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí, jehož je pan ministr Sobotka hlavou, zdravotně pojistné plány, účetní uzávěrky a výroční zprávy těchto pojišťoven. Vláda má právo uplatnit výhrady ke zdravotně pojistnému plánu, a pokud by opakovaně pojistný plán neschválila, došlo by k vyhlášení nucené správy, resp. ke zrušení zdravotní pojišťovny.

Omezím se na otázku. Ptám se pana ministra, zda je mu známo, že stát má třetinové zastoupení ve všech orgánech zdravotních pojišťoven a že vláda a jím řízené ministerstvo především hraje zásadní roli při schvalování zdravotně pojistných plánů, účetních uzávěrek a výročních zpráv.

(Předsedající upozorňuje na čas.)

Ptám se, z jakého důvodu pan ministr ve svém veřejném vystoupení tvrdil občanům této země nepravdivě pravý opak.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Jsem tolerance sama, velmi jste přetáhl čas. Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo paní poslankyni Dundáčkové. Prosím, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní místopředsedkyně, paní předsedající, i mně se velmi těžko interpeluje nepřítomný ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Jsem si samozřejmě vědoma toho, že jednací řád mu umožňuje být nepřítomen na interpelacích, byť to považuji za netypické. Přestože vím, že pan ministr zde ráno přednesl celou řadu informací ze svého resortu před Poslaneckou sněmovnou, uvítala bych bývala, kdyby se věnoval i problematice, která velmi tíží voliče v mém volebním obvodu, a to je rušení vojenské posádky ve městě Rožmitál pod Třemšínem. Prosím proto, aby zvážil možnost odpovědět mi na mé otázky dříve než ve třicetidenní lhůtě, která je mu umožněna jednacím řádem.

Protože není přítomen a nebudu mít tedy možnost využít doplňující otázky k jeho případnému vysvětlení, položím toliko otázky.

Pane ministře, existuje nějaká aktuální ekonomická studie posádky v Rožmitále pod Třemšínem, resp. ověřovací studie, na základě které by bylo možné porovnat ekonomické parametry posádky rožmitálské a posádky strakonické a také vydedukovat, z jakého důvodu bylo rozhodnuto ve prospěch vojenské posádky ve Strakonicích?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP