(17.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

Myslím, že naše snaha byla vyjádřena i určitou možností, která z časového hlediska nevyšla, to znamená řešení povodňové situace, kdy byly volné prostředky. A musím ujistit, že mojí osobní snahou je, aby toto zařízení co nejdříve sloužilo svému účelu. Uděláme k tomu maximální kroky, ale vzhledem k tomu, že provozovatelem a vlastně majitelem tohoto domova důchodců bude město Mšeno, takže je to skutečně potřeba řešit ve vzájemné koordinaci postupu. A v případě, že pak budou zjištěny závady, budou samozřejmě uplatněny proti konkrétním osobám konkrétní kroky, protože zavinění zde nějakým způsobem vzniklo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Děkuji panu ministrovi za odpověď. A chtěl bych se zeptat, vzhledem k tomu, co jsem zatím o této věci od pana ministra a pana premiéra vyslechl nebo písemně získal, různé informace o zvýšení fakturace, prodlužování smluv atd. a o výsledcích kontrol, které ministerstvo provádělo, zda byly zjištěny nějaké nedostatky ve smyslu rozporu se zákony České republiky a zda v té věci bylo podáno nějaké trestní oznámení na některého účastníka této záležitosti a zda v té věci je vedeno nějaké šetření. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Tak jak jsem uvedl, byl požádán o kontrolu finanční úřad. Toto šetření není ještě u konce. Budou-li takové skutečnosti zjištěny, příslušné kroky ministerstvo samozřejmě v této věci učiní.

Ale to, co považuji za důležité, je dokončit tento objekt, aby sloužil svému účelu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Dalším vylosovaným je pan poslanec Milan Cabrnoch se svojí interpelací na ministryni zdravotnictví paní Marií Součkovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji, paní předsedající. Kolegové, předem svého vystoupení bych chtěl omluvit pana kolegu poslance Bílého, který mě požádal, abych zde zprostředkoval jeho omluvu, z velmi vážných důvodů se nemohl schůze v tuto chvíli již zúčastnit.

Interpeluji paní ministryni zdravotnictví Marii Součkovou ve věci bezdůvodného prodlužování utrpení sedmiletého chlapce, a to proto, že Ministerstvo zdravotnictví nedochází k jasným úředním rozhodnutím. Chlapec Lukáš trpí - velmi stručně řečeno - velmi vzácným onemocněním, které se projevilo ochabnutím svalstva na obličeji, má problémy při přijímání potravy, při řeči a obtížně komunikuje. Toto onemocnění je řešitelné operací, která se v České republice doposud neprovádí. Rodiče dítěte s pomocí českých odborníků zjistili, že operace je možná v Kanadě. Zajistili souhlas lékaře - odborníka na tuto léčbu v Kanadě, získali souhlas všech potřebných institucí, a chlapec již před několika měsíci mohl být v Kanadě také operován. Souhlas s převzetím nákladů dala údajně také Všeobecná zdravotní pojišťovna, u které je chlapec pojištěn. Jediné, co chybí k tomu, aby chlapec mohl být operován, léčen a aby mohl včas zahájit školní docházku, je stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

Matka, zoufalá matka dítěte, se obrátila na paní ministryni dopisem 4. listopadu minulého roku. Do dnešního dne na dopis, který končí slovy "doufám, že jako žena a matka pochopíte naši zoufalou situaci a ve věci nám pomůžete", rodiče dnes již sedmiletého Lukáše neobdrželi žádnou odpověď.

Podotýkám, že i já osobně jsem vám, nepřítomná paní ministryně, předal do vlastních rukou kopii tohoto dopisu s prosbou o bezodkladné vyřízení situace tohoto malého pacienta, a to dne 29. listopadu 2002, tedy již více než před třemi měsíci.

Vzhledem k tomu, že žádost a prosba zoufalé matky i můj apel zůstávají více než tři měsíce bez jakékoliv reakce, obracím se na vás cestou interpelace a žádám vás o odpověď, v jaké lhůtě, paní ministryně, hodláte odpovědět na zoufalý dopis rodičů malého nemocného chlapce, když se jedná bez nadsázky o zásadní rozhodování o celém jeho příštím životě.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Obávám se, že vaše interpelace byla interpelací poslední. Pro pořádek přečtu další vylosované interpelující, z nichž však zde ani jeden není přítomen: pan poslanec Jiří Bílý byl právě omluven, jako další pan poslanec Miroslav Beneš, jako další pan poslanec Martin Říman, jako další paní místopředsedkyně Miroslava Němcová, jako další pan místopředseda Ivan Langer, jako další pan poslanec Jiří Bílý, jako další pan poslanec Martin Říman, jako další paní místopředsedkyně Miroslava Němcová, jako předposlední pan poslanec Miroslav Beneš a jako poslední pan poslanec Martin Říman.

Nikdo z nich není přítomen, tudíž konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací, a končím tím i 10. schůzi Poslanecké sněmovny.

Přeji vám hezký večer.

 

(Schůze ukončena v 17.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP