(14.50 hodin)
(pokračuje Opálka)

Dále - pokud bude tento návrh zákona projednán ve druhém čtení, navrhuji rovněž jeho zařazení do oddílu Zákony - třetí čtení 12. schůze Poslanecké sněmovny, a to na závěr za současný bod č. 58.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, jestli by mi to mohl poskytnout pan poslanec Opálka.

Prosím pana poslance Martina Římana.

 

Poslanec Martin Říman: Pane předsedo, dámy a pánové, jak tady již bylo řečeno, vláda včera rozhodla o vypovězení smlouvy o výstavbě dálnice D47 do Ostravy zhruba devět měsíců poté, co vláda rozhodla o uzavření smlouvy o výstavbě dálnice D47 do Ostravy. Tato legrace, tzn. uzavření a vypovězení téhož v průběhu devíti měsíců, bude Českou republiku stát minimálně tři čtvrtě miliardy korun. Já jsem přesvědčen, že je naprosto evidentní, že zde dochází k plýtvání veřejnými prostředky v poměrně výrazné míře, a proto jsem hodlal a hodlám navrhnout Poslanecké sněmovně, aby zřídila vyšetřovací komisi, která by objasnila situaci, za jakých podmínek, proč a hlavně na čí odpovědnost tuto třičtvrtěmiliardu stát zaplatí.

Nicméně přede mnou vystoupil kolega Vymětal, který navrhl, aby byl zařazen bod informace vlády o průběhu této záležitosti. Já se po zvážení přikláním k tomu, abychom si nejdříve vyslechli vládu, jak tuto nešťastnou záležitost obhájí, a pak až následně se rozhodli o dalším postupu. Nicméně na rozdíl od kolegy Vymětala se domnívám, že tato věc je natolik vážná a urgentní, že nesnese odkladu až někdy do bloku zpráv, na který přijde řada možná příští týden, možná přespříští týden, a proto navrhuji zařazení bodu Zpráva vlády o průběhu jednání s firmou Housing and Construction a důvodech vypovězení smlouvy na zakázku na výstavbu dálnice D47 jako první bod zítřejšího jednání po polední pauze.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Tolik pan poslanec Říman, další přihlášený je pan poslanec Michal Kraus, pak paní místopředsedkyně Němcová.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout také nový bod jednání našeho programu, resp. body dva, a to konkrétně zařazení druhého a případně třetího čtení novely zákona o dani z přidané hodnoty. Tento zákon jsme projednali na minulé schůzi v prvním čtení a rozpočtový výbor jej již projednal, takže se domnívám, že je možné jej na tuto schůzi zařadit.

Konkrétně doporučuji, aby druhé čtení bylo zařazeno jako poslední bod druhých čtení, tedy za bod 10 navrženého programu, a případné třetí čtení jako poslední bod třetích čtení, tedy za bod 58 navrženého programu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, také děkuji. Prosím pane poslance, kdyby mi to poskytl písemně.

Paní místopředsedkyně Němcová je další přihlášená.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně a páni poslanci, dovolte mi, abych přednesla dva návrhy na změnu ve stávajícím pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny. Tím prvním návrhem je návrh na zařazení nového bodu, druhým návrhem bude návrh na vyřazení stávajícího bodu. Nejprve tedy k návrhu na zařazení nového bodu.

Nový bod, který vám navrhuji k posouzení a k hlasování, by měl nést název Vytvoření parlamentní vyšetřovací komise pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus ČR.

Dovolte mi krátce zdůvodnit tento svůj návrh. Krátce po zveřejnění stockholmské arbitráže, která rozhodla o tom, že Česká republika má zaplatit za nedodržení smlouvy o ochraně investic společnosti CME 10,4 mld. Kč, ozývala se vláda, potažmo celá vládní koalice s návrhem na zřízení vyšetřovací parlamentní komise. Cílem této komise mělo být zjistit vznik, průběh i závěry této nesmírně složité právní kauzy. Bohužel tyto hlasy po zřízení komise podle našeho názoru záhadně utichly a na programu schůze, který máme před sebou, žádný takový návrh není a je zde pouze návrh na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Víme všichni dobře, co se stalo. Stalo se to, že proběhly dvě arbitráže proti České republice. V jedné ČR uspěla, ve druhé byla odsouzena. Nicméně mezitím také proběhlo mezitímní rozhodnutí, které zpochybnil jeden ze tří arbitrů, náš zástupce, jehož podání v této věci lze nalézt na veřejném zdroji, na internetu. Velmi zásadním způsobem tam rozebírá průběh celé kauzy i důvody, které ho vedly k nepodepsání tohoto rozhodnutí a k odstoupení z této arbitráže.

My se nyní nacházíme v situaci, kdy máme rozhodnout o tom, jak budeme postupovat dál. Pro úplnost dodám, že ODS se zabývala těmito otázkami zcela pravidelně a naposledy místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer interpeloval ministra financí ČR a žádal ho o odpověď na to, zda právní zastoupení u této arbitráže je kompetentní a kvalitní tak, aby bylo schopno hájit zájmy ČR.

Nepochybné je, že celý tento případ provázejí procesní nesrovnalosti. Jednou z těch nejdůležitějších nesrovnalostí je, že je sporné právní nástupnictví mezi společností CME, nyní tedy žalobcem, a německou společností CEDC. Musím dodat, a to je zcela zásadní zpráva, že dne 3. 2. 2003 se uskutečnilo jednání u Městského soudu v Praze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP