(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/4/

a návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)/sněmovní tisk 129/3/.

V souladu s ustanovením § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu předkládám tyto vrácené zákony sněmovně k projednání. Tyto sněmovní tisky jsou od pondělí 7. dubna rozdány a první možný den k jejich projednání je pátek 18. dubna. Proto navrhuji zařadit tyto návrhy zákonů jako první tři body v pátek 18. dubna.

To je z mé strany pravděpodobně vše. Prosím nyní, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Mám zde tři písemné přihlášky.

Prosím nyní pana poslance Plevu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, návrh bodu, který jste navrhl pod názvem "Jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání" se takto opravdu nemůže jmenovat, protože Poslanecká sněmovna nejmenuje členy rady, ale podává návrh předsedovi vlády. Přečtěte si prosím zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, a pak navrhněte tento bod správně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nyní se přihlásil do rozpravy pan poslanec Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jedním z nejaktivnějších podvýborů, které v této Poslanecké sněmovně pracují, je podvýbor organizačního výboru pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Tento podvýbor se dnes sešel a pověřil mě, abych jeho jménem požádal tuto sněmovnu o zařazení nového bodu s názvem Návrh na doživotní propůjčení státních vyznamenání bývalému prezidentovi republiky Václavu Havlovi. Navrhuji, aby v případě schválení tohoto bodu jsme ho projednali jako první bod v bloku zpráv.

Jako důvod zařazení udávám, že Senát Parlamentu České republiky se na své 4. schůzi dne 3. dubna odhodlal přijmout usnesení, kdy propůjčuje doživotně řádovou insignii I. třídy řádu Bílého lva včetně řádového řetězu a řádovou insignii I. třídy T. G. Masaryka bývalému prezidentu republiky Václavu Havlovi. Připomínám, že bývalému prezidentovi je možné tyto řády udělit na základě souhlasu obou komor Parlamentu a že podvýbor organizačního výboru nespatřuje žádný důvod k odkladu projednání tohoto návrhu i ve druhé komoře Parlamentu, tedy v naší Poslanecké sněmovně.

Dámy a pánové, věřím, že návrh našeho podvýboru svým hlasováním podpoříte.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Dále se přihlásila do rozpravy paní místopředsedkyně Jitka Kupčová.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařadit body, které odůvodňuje místopředseda vlády pan Pavel Rychetský (Předseda PSP Zaorálek: Prosím o klid, nebo zde není nic slyšet a je třeba zachytit to, co nám paní místopředsedkyně navrhuje.), a to bod 45, jedná se o první čtení tisku 262, a dále body 58, 59 a 60 - jedná se o třetí čtení tisku 197, 208 a 209. Navrhuji zařadit tyto body napevno na středu 16. 4. jako první čtyři body ráno, a to z toho důvodu, že pan místopředseda poté odjíždí na zahraniční pracovní cestu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dále se o slovo přihlásila paní poslankyně Hana Šedivá a pan poslanec Martin Říman. Prosím, paní poslankyni Šedivou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, také já žádám, aby body číslo 85 a 86, sněmovní tisky 222, tj. Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže v likvidaci, druhé kolo, sněmovní tisk 222, a dále sněmovní tisk 226 - Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci vypracovaná k 31. prosinci 2002, byly zařazeny jako první a druhý bod jednání na pátek 18. 4.

Jako důvod uvádím skutečnost, že část výboru pro výchovu, vzdělání, vědu, kulturu a mládež je na služební cestě mimo republiku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsou to teda body 85 a 86. Dále má slovo pan poslanec Říman, připraví se pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi dva návrhy.

Za prvé navrhuji zařadit bod číslo 91 programu schůze, který se jmenuje Zpráva vlády o ukončení smlouvy o výstavbě dálnice D 47, jako první bod čtvrteční schůze dne 10. dubna.

Druhý návrh: návrh na zařazení nového bodu s názvem Zřízení vyšetřovací komise pro objasnění skutečností v souvislosti se smlouvou o výstavbě dálnice D 47 mezi státem a firmou Housing and Construction.

Dovolte mi krátké zdůvodnění pro návrh na zařazení tohoto nového bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP