Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. dubna 2003 v 9.03 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji druhý den jednání naší 14. schůze a všechny vás srdečně vítám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádala celá řada poslankyň a poslanců: Hojdar Josef pro nemoc, Ježek Libor pro nemoc, Kavan Jan - USA, Klas Jan pro nemoc, Kott Petr pro nemoc, Kužvart Miloš - účast na mezinárodní konferenci o životním prostředí, Říha Vladimír - svědecká výpověď u soudu, Titz Miloš - zasedání parlamentního výboru. - (Reakce na hlas ze sálu:) Tuhá stranická disciplína odvolala pana kolegu Titze zpět, takže bude účasten.

Pan kolega Kapoun má náhradní kartu č. 8

Petr Šulák - omluva platí, Jaroslav Plachý - účast na zahraniční misi OBSE v Makedonii. Dále se omlouvá Pavel Svoboda - zasedání výboru Parlamentního shromáždění NATO. Dále se omlouvají: kolega Ekert, Koníček, Nedvědová, Ostrý a Tlustý z důvodu účasti na statutární konferenci Meziparlamentní unie. Paní kolegyně Dundáčková, Kala, Koudelka, Pospíšil, Rusová a Výborný z důvodu pracovní cesty ústavně právního výboru na Slovensko.

Z vlády se omlouvá pan Petr Mareš z důvodu zahraniční pracovní cesty a v čase od 14 do 16.30 pan ministr Urban.

Vážené kolegyně a kolegové, sděluji, že budeme dnes pokračovat v projednávání návrhu ve druhém čtení, nicméně vás upozorňuji, že ve 14 hodin zahájíme 15. mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny - pozvánka vám byla rozdána včera na lavice.

Dříve než začneme projednávat jednotlivé pořady schůze, požádal o slovo pan kolega Kohlíček. Jsem vlídnost sama, a tak mu uděluji slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás vyrušil na začátku dnešního jednání. Protože se v poslední době začíná rozjíždět diskuse na téma "Jak se zachovat u referenda o přistoupení České republiky k EU", rozhodli jsme se vám pomoci. Nejjednodušší pomůckou, kterou jsme vymysleli ve spolupráci s Českým porcelánem Dubí, je dvojice hrnečků. Každý z vás dostanete hrneček Ano a hrneček NE a na krabičkách, na přebalu je napsáno "nehodící se nepoužívejte". Je to nejjednodušší způsob, jak se rozhodnout. Děkuji vám, že to přijmete vlídně, zároveň s Vladimírem Faixem, ředitelem porcelánky Dubí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím Českou televizi, aby vystřihla tuto část vystoupení pana kolegy Kohlíčka, neboť se nepochybně jedná o velmi otevřenou reklamu na jeden konkrétní komerční produkt, jehož cílem nebylo nic jiného než zvýšit obrat zmíněné porcelánky. (Poslanec Kohlíček žádá znovu o slovo.)

Pane kolego už vám opravdu nemohu udělit slovo, už samo vaše vystoupení bylo natolik svérázné… (Kohlíček: Ty hrnky nejsou prodejné.)

Prosím tedy o cenzurní zásah do vysílání záznamu z Poslanecké sněmovny tak, když už nebude vystřižen nebo vystřiženo celé vystoupení kolegy Kohlíčka, tak aby alespoň byl ztlumen zvuk, když hovoří o příslušné porcelánce, a zastřen ten obraz log těch hrníčků... Možná i tvář pana poslance Kohlíčka. (Smích v sále.)

Nyní už vážně, kolegyně a kolegové. Znovu upozorňuji, že ve 14 hodin budeme projednávat bod zařazený na program 15. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.

Dnes dopoledne budeme pokračovat v projednávání návrhu zákonů ve druhém čtení. Budou to tedy body 9, 10, 11, 12, 13. Prosím tedy příslušné navrhovatele a zpravodaje, aby se připravili.

 

Jako první budeme projednávat bod číslo

 

9.
Návrh poslanců Antonína Macháčka, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana,
Ladislava Šustra a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních
prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu
ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
/sněmovní tisk 158/- druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana kolegu Macháčka, nicméně až poté, až se nám trochu zklidní atmosféra v sále. Prosím, kolegyně a kolegové zaujměte svá místa nebo se přesuňte do předsálí a naplňte ony hrníčky tekutinou dle vlastního výběru.

Prosím, pane poslanče, zatím ještě nikdo z hrníčků nepije, je zde hluk, ale máte slovo.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jako jeden z předkladatelů vás vůbec nebudu zdržovat. Řekl bych, že v tuto chvíli, poté co tento návrh byl projednán v rozpočtovém výboru, nemám co dodat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 158/2.

Slovo má zpravodaj výboru Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 131 z 10. schůze rozpočtového výboru. Pod tiskem 158/2 rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslanců Antonína Macháčka, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, sněmovní tisk 158, druhé čtení, vyslovila souhlas s těmito připomínkami:

V čl. 1 bod 1 zní: v 1 odst. 2 se částka 1 200 000 000 Kč nahrazuje částkou 2 miliardy Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP