(9.40 hodin)

Poslanec Michal Doktor: Já stále nahlížím ke dveřím, zda pan kolega Kalousek nevstoupí. - Ne. Takže zcela formálně uvedu, že rozpočtový výbor v tomto volebním období mimo jiné projednal i tento sněmovní tisk - (Poslanec Kalousek vstupuje do sněmovny.)

Výborně! Takže pokud je vůbec přípustno…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Když to dovolím, je přípustno cokoliv.

 

Poslanec Michal Doktor: Výborně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím předsedu rozpočtového výboru.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: (Hovoří udýchaně.) Není přípustno chodit pozdě ke zpravodajské zprávě. Já bych se vám, kolegové, všem chtěl hluboce omluvit, dříve než mezi dvěma nádechy budu konstatovat, že na své 10. schůzi rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit návrh tohoto zákona s pozměňujícím návrhem, který máte rozdán. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, vydýchejte v klidu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona s pozměňujícím návrhem, který máte rozdán v příslušném sněmovním tisku.

Děkuji vám za pochopení a ještě jednou se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud jste tomu nerozuměli, pan poslanec Kalousek nám děkoval za pochopení mezi jednotlivými hlubokými nádechy a výdechy.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Tak a teď bude zcela zřetelné, proč jsem váhal, zda mám pokračovat ve svém vystoupení. Musel bych ve dvojjediné roli jako zastupující zpravodaj nějakým způsobem relevantně komentovat průběh projednávání, kdy samozřejmě rozpočtový výbor projednal - a zároveň teď stojím v situaci, kdy musím jménem Občanské demokratické strany v souladu se svým přesvědčením podat návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku.

Já myslím, že ten průběh projednávání na půdě rozpočtového výboru prokázal, že je-li součástí jakési ambice přijetí tohoto sněmovního tisku zvýšené inkaso státního rozpočtu, tak samotná procedura a schopnost vládní koalice projednat tento sněmovní tisk v nějakém efektivním čase ten předpoklad zvýšeného inkasa nedovolí. Bude-li vůbec, tak s jistým zpožděním. Já myslím, že je tedy zcela zřetelné, že nám z toho krystalicky vystupuje právě objednávka zvýšeného inkasa plnění ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalšího výběru daní, jinými slovy další zvýšení daňové zátěže.

V průběhu projednávání na půdě rozpočtového výboru se z pohledu Občanské demokratické strany i jasně potvrdilo, že jde-li o to, dále zdaňovat, pak je Poslanecká sněmovna tou půdou, kde se ne každému měří stejně - zatímco se některým výrobcům tabákových výrobků měřilo jedním metrem, jiným výrobcům je snaha měřit metrem jiným. Výrobcům alkoholu jednoho typu se nedoměřuje dále vůbec, neb tato vláda si je vědoma toho, že vláda, která zdraží pivo, nepochybně padne. A aby se vláda takovému riziku vyhnula, pivo nezdražuje, respektive nezvyšuje odvody producentům piva, naopak zvyšuje odvody spotřebních daní výrobcům jiných lihovin.

Proto Občanská demokratická strana navrhuje návrh na zamítnutí. Nebude-li tento návrh přijat, hlásím se do podrobné rozpravy, ve které se snad pokusím některé z našeho pohledu rozporuplné pozměňovací návrhy přijaté v průběhu projednávání rozpočtového výboru poopravit, pozměnit, byť jejich dílčí přijetí nemůže změnit nic na celkovém postoji ODS, kdy bude i v závěrečném hlasování hlasovat proti tomuto sněmovnímu tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy obecné? Pan kolega Sehoř, prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jde zde o další z celé řady kroků, který jde proti proklamacím vlády o podpoře podnikání v České republice. Když v sedmém měsíci roku 2002 snížili spotřební daň v Polsku na alkohol, klesl odbyt českých výrobců v pohraničí asi o 10 %. Pokud uděláme v České republice opačný krok, tedy spotřební daň zvýšíme, sníží se odbyt asi o dalších 10 %, protože k nám začne ve větší míře proudit alkohol ze Slovenska. Cena na Slovensku bude totiž asi o 30 % levnější než u nás. Nemám nic proti zlepšení situace v odbytu alkoholu jak v Polsku , tak na Slovensku. Mám však námitky proti stále se zhoršující situaci našich výrobců, v tomto případě zejména na Moravě a ve Slezsku. Zajímavé je v tomto směru zjištění, že při posledním zvýšení sazeb spotřební daně se nezvýšil celkový vybraný objem. Je takřka jisté, že vybraný objem se nezvýší ani tentokrát.

Další zajímavostí v této problematice je, že daleko diskutabilnější spotřební daně z piva a z vína se v této novele neřeší. To za situace, kdy polovina tuzemské spotřeby vína je zajišťována dovozem. V Moravskoslezském kraji je nyní asi 105 tisíc nezaměstnaných. Stát uvolňuje prostředky na rekvalifikaci a sociální dávky, ale současně zhoršuje podnikatelské prostředí, ať již zákazy v oblasti cestovního ruchu, špatnou přípravou veřejných staveb, či jako nyní znevýhodňováním postavení některých našich firem oproti blízkému zahraničí.

Protože nejde o harmonizační ustanovení, státu v podobě vyššího výběru daní nic nepřinese a výsledkem bude jen konkurenční nevýhoda našich výrobců, připojuji se k návrhu na zamítnutí návrhu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji vám pane předsedající. Již nepřerývaným hlasem si dovoluji konstatovat, že v obecné rozpravě padl jediný návrh, a to návrh na zamítnutí. Navrhuji proto, abyste o něm nechal hlasovat.

Zpravodaj podporu tohoto návrhu nedoporučuje a pan ministr financí logicky rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Přikročíme k hlasování o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 30. Ptám se, kdo je pro to, předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 49 proti 105. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Jiřího Papeže. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já si ve svém krátkém vystoupení pouze dovoluji odkázat na pozměňující návrh, který jsem vám k této předloze předal včera večer písemně na lavice především proto, že je tam obsažena tabulková část, která by se asi špatně četla zde na mikrofon. Takže odkazuji na písemně podaný pozměňovací návrh k tomuto materiálu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám pocit, že jsme přijali usnesení, které upravuje tento postup.

Pan kolega Doktor - další přihlášený do rozpravy. Já si ještě ověřím postup pana poslance Papeže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP