(11.00 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Byla zinscenována řada procesů, někteří lidé byli zatčeni a do několika dnů byly zahájeny procesy s nimi. Možná to by stálo za to, aby se poslanci KSČM zeptali na tuto problematiku, protože těch zemí je skutečně více.

Byl bych jen nerad, abychom odváděli pozornost od Běloruska, je-li Bělorusko předmětem našeho zájmu. Trvám na tom, že naše zastoupení je plnohodnotné, je tam dostatek diplomatů, lidé jsou kvalitní a svoji práci odvádějí velmi dobře. Myšlenka, že pouze změníme označení vedoucího úřadu z označení chargé d´afaires na označení velvyslanec, na věci nic nemění. Jsou-li diplomaté způsobilí - a to jsou - odvádějí svoji práci tak, jak ji odvádět mají. Odpověď je, že není pochopení na straně Běloruska.

Poslední příhoda z natáčení. Když jsme byli v Bělorusku, navštívili jsme také politického zástupce administrativy prezidenta Lukašenka pana Zametalina. Když mu kladli otázky, položili jsme mu otázku: Je možné se zde setkat i s odboráři, kteří nejsou organizováni v oficiálních odborech? On řekl - ano. Je možné se tady setkat s novináři, kteří jsou nezávislí? Odpověď byla - ano. Je možné v této zemi se setkat i s těmi, kteří patří k odpůrcům? Odpověď byla - ano. Potom pan Zametalin řekl: Já vám řeknu jeden komentář. Nemám rád vztah učitele a žáka. A vy nejste naši učitelé. Otázka, kterou vám kladu: Myslíte, že něco změníte? Nezměníte nic.

A toto je postoj těch, kteří tam vládnou. Nechtějí slyšet kritiku, nechtějí se poučit. Rovnou říkají: My tu měnit nic nebudeme. Nejsou-li ochotni měnit nic oni, nebudeme ani my nic. Bělorusko je země, se kterou chceme mít dobré vztahy, chceme mít plnohodnotné zastoupení, ale máme tam vedoucího úřadu a na tom se nic měnit nebude.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi. O slovo se přihlásil opět pan poslanec Jiří Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Kolegyně a kolegové, ctím čas, nechci, abychom se dostali na celou mapu světa, nicméně rád slyším, že máme zájem na dobrých vztazích, i když jsem se nedozvěděl, jaký je český národní zájem v tomto teritoriu. Nezpochybňuji zážitky pana ministra z pobytu v Bělorusku. Měl jsem také možnost tam být, i já jsem měl možnost mluvit s opozicí i s představiteli vládní moci. Jsem jen rád, že mu bylo umožněno jako zpravodajovi Rady Evropy, aby nahlédl i do vězení a všech temných koutů tohoto státu, že to mohl objektivně jako reportér Rady Evropy posoudit.

Chci říci, že z pohledu změny vztahu Rady Evropy k Bělorusku je jeden jediný základní problém v současné době, a pan ministr to snad ví - a to je moratorium na trest smrti. Pokud bude akceptován běloruskou mocí tento požadavek, nepochybně se dostane do pohybu celý mechanismus toho, aby se Bělorusko vrátilo možná i jako plný člen do Rady Evropy.

Doufám, že budeme mít více možností s panem ministrem nejen na toto téma, ale na téma českého národního zájmu v této oblasti diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maštálkovi. Ještě paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Pane předsedající, vážená sněmovno, bohužel musím konstatovat, že nemohu souhlasit s odpovědí pana ministra, protože jak jste tady možná někteří slyšeli, pan ministr neodpověděl na jediný můj konkrétní dotaz.

Na závěr snad jen pár slov, a to, že mě velice mrzí, že subjektivní pocity ministrů zahraničí se plně odrážejí do zahraniční politiky našeho státu, a že OBSE na svém únorovém zasedání obnovila svou misi v Bělorusku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto shrnutí. Nikdo další už se nehlásí, takže rozpravu končím. Pokud mé informace jsou správné, paní poslankyně navrhla, aby sněmovna hlasovala o tom, že nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí a místopředsedy vlády Cyrila Svobody.

Odhlásím vás a poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali.

Paní poslankyně Petra Buzková má náhradní kartu č. 17.

Budeme hlasovat o usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí a místopředsedy vlády Cyrila Svobody na interpelaci Kateřiny Konečné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 62. Kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 114 poslanců bylo pro 29, proti 67. Tento návrh na usnesení nebyl přijat. Odpověď na tuto interpelaci můžeme ukončit.

 

Budeme se věnovat další interpelaci, která se týká místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Pavla Rychetského. Odpověděl na interpelaci místopředsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové ve věci Zprávy o stavu českého soudnictví. Interpelace spolu s odpovědí je předložena jako sněmovní tisk 276. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásila místopředsedkyně sněmovny Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych nejprve uvedla a zdůvodnila motivy, které mě vedly k předložení této písemné interpelace.

Pana ministra spravedlnosti jsem v průběhu uplynulých měsíců dvakrát interpelovala. První interpelace se týkala průtahu v soudním řízení ve věci utýrané čtyřleté holčičky. Druhá interpelace se týkala podání českých občanů Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z odpovědí pana ministra na tyto dvě interpelace vyplynulo, že si je vědom kritického stavu vymáhatelnosti práva v naší zemi. Chci říci, že jsem v obou případech pana ministra upozornila, že požádám Poslaneckou sněmovnu o zařazení bodu Zpráva o stavu české justice na program jejího jednání. Korektně jsem tedy s předstihem informovala pana ministra, že takové kroky učiním. Dala jsem tak jeho úřadu šanci k tomu, aby mu připravili kvalitní podklady. Dvakrát jsem potom navrhovala Poslanecké sněmovně, abychom se stavem na poli české justice zabývali. Neuspěla jsem, přestože jsem přesvědčena, že stejně jako já dostáváte i vy, vážené kolegyně a kolegyně, informace od našich občanů, kteří jsou nespokojeni s tím, co se v českém soudnictví děje.

Chci jenom podotknout, že Poslanecká sněmovna pravidelně projednává řadu různých zpráv. Jakkoli nechci snižovat jejich důležitost, domnívám se, že minimálně stejné místo, stejný časový prostor v naší práci oprávněně měla získat žádost o zařazení Zprávy o stavu české justice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP