(18.37 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, chtěl bych vám poskytnout následující informaci: výbor pro obranu a bezpečnost své jednání již ukončil a přijal usnesení, výbor zahraniční v tuto chvíli jedná, ukončil obecnou rozpravu a věnuje se podrobné rozpravě. Pan předseda vlády Vladimír Špidla se vypravil na zahraniční výbor, aby byl případně nápomocen rychlejšímu jednání v zahraničním výboru.

Já si vám dovoluji poděkovat za to, že jste přišli včas na 18.30, a chtěl bych využít této příležitosti a ocitovat vám jednací řád, § 53, protože je zde určitá nejistota, zda můžeme, nebo nemůžeme pokračovat, když jsme v podstatě dnes o ničem nehlasovali, nebo nehlasovali jsme o něčem, co by se týkalo dnešního dne. Přečtu vám příslušný paragraf: "Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v  9  hodin a končí nejpozději ve 21 hodin. Hlasování o návrzích zákonů, pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19 hodin." Z toho vyplývá, že do 21 hodin můžeme o návrhu usnesení hlasovat, aniž bychom upravili své jednání podle tohoto paragrafu, který jsem ocitoval a který umožňuje, že na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů, se může Poslanecká sněmovna usnést jinak.

My jsme již o této věci jednou hlasovali a já se obávám, že podruhé hlasovat o této věci je obtížné, takže v tuto chvíli přerušuji schůzi do 19 hodin a v tuto dobu se pokusíme pokračovat v rozjednaném bodu o vyslání polní nemocnice.

Děkuji vám za pochopení a v 19 hodin na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 18.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP