(Jednání pokračovalo v 19.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, mám pro vás zprávu, že zahraniční výbor své jednání ukončil, takže budeme moci pokračovat v našem jednání. Chci vám poskytnout následující informaci. Obě usnesení, jak usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, tak výboru zahraničního, vám budou rozdána; to první usnesení výboru pro obranu a bezpečnost v řádu deseti minut, to druhé usnesení zahraničního výboru přiměřeně déle. Ale bude to rozhodně ještě před ukončením rozpravy, ve které se nacházíme.

Prosím všechny, kteří mají zájem o jednání sněmovny, aby se posadili, i pány ministry. Chci se zeptat přítomného předsedy výboru pro obranu a bezpečnost, zdali nás chce informovat o jednání výboru. Já bych to považoval za normální a obvyklé.

Takže vás prosím, abyste se posadili. Hovořit bude pan předseda Vidím.

 

97.
Vládní návrh na vyslání polní nemocnice
/sněmovní tisk 285/

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil přerušenou schůzi Poslanecké sněmovny tím, že přednesu usnesení, které přijal výbor pro obranu a bezpečnost na svém dnešním odpoledním jednání. Je to tedy usnesení č. 61 k vládnímu návrhu na vyslání polní nemocnice, tisk 285.

Po odůvodnění ministra obrany a zpravodajské zprávě předsedy výboru výbor pro obranu a bezpečnost za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s

za prvé - posílením praporu radiační, chemické a biologické ochrany Armády ČR vyslaného do operace Trvalá svoboda na základě usnesení vlády ze dne 11. září 2002 č. 866 k návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích a usnesení vlády ze dne 13. ledna 2003 č. 66, o opatřeních souvisejících se situací týkající se Irácké republiky, o polní nemocnici, včetně odpovídající logistiky a ochrany (dále jen "nemocnice") na kontingent Armády ČR v počtu do 700 osob na dobu do 31. prosince 2003.

2. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zapojením nemocnice do poskytování humanitární pomoci a lékařské péče vně i uvnitř Irácké republiky k naplnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1472 z roku 2003.

A konečně za třetí - výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zapojením praporu i do poskytování humanitární pomoci a lékařské péče vně i uvnitř Irácké republiky k naplnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1472 v roce 2003.

Čili výbor pro obranu a bezpečnost přijal totožné znění usnesení, jaké přijal před krátkou chvílí i Senát Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji pane předsedo, a budete-li souhlasit, rád bych vás poprosil, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. O tutéž službu poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Viléma Holáně.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, já trochu zkrátím tu zprávu. Zahraniční výbor právě skončil své jednání a přijal totožné usnesení jako výbor pro obranu a bezpečnost. Nyní ho ještě nemáte, ale zakrátko ho dostanete. To znamená, že chcete-li se dobře orientovat, tak jsou tam ty první dva body, které navrhla vláda, a je tam další, třetí bod, přijatý také velkou většinou zahraničního výboru, a to bod "3. vyslovuje se souhlas se zapojením praporu i do poskytování humanitární pomoci a lékařské péče vně i uvnitř Irácké republiky k naplnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1472 z roku 2003."

Zahraniční výbor diskutoval velice intenzivně a opíral se přitom o dva body ze zmíněné rezoluce. Ten první bod je z preambule, a sice, že "Rada bezpečnosti je přesvědčena o naléhavé potřebě pokračovat v poskytování humanitární pomoci pro irácké obyvatelstvo po celé zemi a spravedlivě a podle potřeby rozšiřovat rozsah této humanitární pomoci pro irácké obyvatele, kteří opustili zemi v důsledku válečného stavu". A druhý bod je, že "Rada bezpečnosti vyzývá mezinárodní společenství, aby za konzultace s příslušnými státy poskytlo okamžitou humanitární pomoc iráckému lidu jak na území Iráku, tak i mimo něj, a vyzývá jej zejména k tomu, aby okamžitě reagovalo na jakoukoliv budoucí výzvu OSN". Ten citát pak dále pokračuje a týká se programu ropa a potraviny.

Tolik zpráva o jednání z výboru zahraničního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi. Budeme pokračovat v rozpravě. Teď jsme se dostali do takového normálního standardního průběhu projednávání bodu, kde jsme vyslechli zprávy navrhovatelů, zprávy zpravodajů, už jsme také vyslechli stanoviska poslaneckých klubů a budeme pokračovat tedy v rozpravě. Jako první a prozatím jediný písemně přihlášený je pan poslanec Alexander Černý. Takže mu dávám slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP