(11.40 hodin)
(pokračuje Býček)

Je tedy obava, že definice tabákových výrobků je v každém zákonu jiná, a dle názoru odborníků není plně v souladu se směrnicí Evropské unie ani v souladu s ustanovením § 2 písm. v) zákona č. 110/1997 Sb.

Za třetí. Problémové je i ustanovení § 38 odst. 3, což je definice tabákového odpadu. Tento problém je však řešitelný odděleným hlasováním, neboť původní formulace Ministerstva financí je vrácena formou pozměňovacího návrhu.

Za čtvrté. Do vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 500/1987 Sb., nepatří část čtvrtá, dotýkající se zákazu prodeje tabákových výrobků a výrobků podléhajících spotřební dani, neboť se nám tyto věci jeví jako nesystémové. Nemáme ucelenou právní normu o obchodě a podmínkách prodeje, v "každé" zákonné normě najdeme ustanovení buď omezující, zakazující či podmiňující atd., což vyvolává nespokojenost mezi prodejci, ale ztěžuje a případně i znemožňuje práci dozorových a kontrolních orgánů, a na to vše doplácí spotřebitel, tedy občan.

Závěrem je tady otázka, proč až ve třetím čtení tisku 207. Přistupovali jsme k tomuto tisku jako ke změně spotřební daně, ale pozměňovacími návrhy k tisku 207 a propuštěním do druhého čtení tisku 265 se musíme situací znovu zabývat, tedy nejen sněmovna, ale především Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Papež. Poté pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat sněmovnu, aby vyslovila souhlas s mým návrhem na stažení mého pozměňovacího návrhu, který je obsažen ve sněmovním tisku 207/2 a je uveden pod písmenem B.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím o klid. Stažení pozměňovacího návrhu B. Nechám poté o tom hlasovat.

Pan poslanec Michal Kraus má slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, paní místopředsedkyně. Mám také procedurální návrh. Doporučuji v návaznosti na vystoupení pana kolegy Býčka, aby pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny pod písm. A, jsou to návrhy rozpočtového výboru, je jich celkem pět, aby se o všech hlasovalo zvlášť. To znamená, návrhy pod písm. A aby se hlasovaly podle arabských číslic 1, 2, 3, 4 a 5. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo, rozpravu končím a táži se pana ministra a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Nechtějí. Takže prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role a navrhl proceduru.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou tisk 207/2, který obsahuje přednesené pozměňovací návrhy. V rozpravě nyní padly některé procedurální a legislativně technické návrhy. Doporučuji vypořádat se s nimi v následujícím postupu.

Nejprve bychom hlasovali o vrácení vládního návrhu do druhého čtení, to je návrh pana poslance Býčka. Pokud tento návrh neprojde, budeme hlasovat jednotlivé návrhy tak, jak byly předloženy, a sice o stažení pozměňovacího návrhu pana poslance Papeže a o legislativně technickém návrhu pana poslance Doktora. Poté bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Chtěl jsem jako zpravodaj - to říkám těm kolegům, kteří žádali některé oddělené hlasování - stejně navrhnout oddělené hlasování o každém pozměňovacím návrhu zvlášť, a to v následujícím pořadí.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1. Bez ohledu na to, jak o něm bude rozhodnuto, bychom pak nehlasovali o pozměňovacím návrhu C2 pana poslance Doktora, neboť je totožný. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A2, poté o pozměňovacím návrhu A3, poté bychom hlasovali o návrhu C5, který je pozměňovacím návrhem k návrhu rozpočtového výboru pod číslem A4. Pokud by byl přijat, A4 by se nehlasovalo, pokud by nebyl přijat, hlasovalo by se A4. Poté bychom hlasovali o písm. D pana poslance Sehoře, poté o písm. C1 za předpokladu, že by písm. D nebylo přijato, pak bychom hlasovali o písm. C3 a C4 pana poslance Doktora týkajících se účinnosti a na závěr o písm. E pana poslance Filipa. Tím bychom vyčerpali všechny předložené návrhy a hlasovali bychom o návrhu zákona jako o celku.

To je návrh procedury, kterou sněmovně předkládám k uvážení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda má někdo námitky k navržené proceduře. Protože navržená procedura je poměrně složitá, dovolím si nechat o ní hlasovat.

 

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje na další postup, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 194 poslanců 173 pro, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní navrhuji, abyste, paní předsedající, dala hlasovat o návrhu pana poslance Býčka vrátit vládní návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Jenom upřesním. Jedná se o opakování druhého čtení, které je možné navrhnout ve třetím čtení. Víme všichni, o čem budeme hlasovat?

Zpravodaj i předkladatel mají negativní stanoviska.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 184 poslanců 93 pro, proti 91. Návrh byl přijat.

 

Vidím, že dojde ke kontrole výsledků hlasování, takže prosím o klid a chvilku strpení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, omlouvám se sněmovně. Chtěl jsem hlasovat "ne" a ukázalo mi to "ano". Omlouvám se a zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan předseda Poslanecké sněmovny zpochybnil hlasování. Dal námitku, o ní rozhodneme hlasováním.

Vidím vaši žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana předsedy. Kdo souhlasí s jeho námitkou proti výsledku hlasování, ať stiskne tlačítko zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 181 poslanců 154 pro, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Býčka. Stanoviska jsou negativní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na opakování druhého čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 182 poslanců 91 pro, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP