(12.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, já nemohu souhlasit s interpretací jednacího řádu, tak jak to předvedl pan poslanec Pleva. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že pokud výbor chce sněmovně navrhnout odvolání, že na to má právo, ale ta cesta by měla vést přes zařazení nového bodu. A trvám na tom!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže procedurálně jde o to, jestli můžeme v tomto otevřeném bodu dát hlasovat o návrhu výboru…

Ujasníme si situaci. Jestli v rámci bodu Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže je možné dát hlasovat o návrhu výboru, který zní, že doporučuje Poslanecké sněmovně v souladu s ustanovením článku I bodu 1 zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, v platném znění, aby navrhla vládě odvolání likvidátora Fondu dětí a mládeže v likvidaci Ing. Pavla Žáka. Toto je přesné znění usnesení výboru k tomuto bodu, který je otevřen.

Nyní ještě paní ministryně školství.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Pane předsedající, kdykoli tato Poslanecká sněmovna na základě projednávání nějakého bodu odvolávala jakéhokoli funkcionáře zvoleného Poslaneckou sněmovnou, dělo se tak způsobem, že byl zařazen nový bod, v rámci kterého se to stalo.

Tady se v posledních dnech mluví o nebezpečných precedentech. Upozorňuji, že toto by byl jeden z nich.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan kolega Karel Vymětal také pouze s faktickou připomínkou, respektive procedurální.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zřejmě se paní ministryně spletla, protože Poslanecká sněmovna likvidátora… volila? Chce doporučit vládě, aby rozhodla. Takže já si myslím, že to je usnesení, o kterém můžeme hlasovat normálně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem také toho názoru, že my neodvoláváme, že jde o to, jestli budeme hlasovat, nebo nebudeme hlasovat o konkrétním usnesení k tomuto bodu, které přijal výbor. Čili já to vnímám procedurálně jinak.

Ale hlásí se kolega Janeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych navázal na tu diskusi, co tady byla. Výrok o tom, že jsme někdy v rámci nějakého bodu zařadili volbu, nebo dokonce jsme jenom zařadili projednávání návrhu na odvolání či jmenování, takový výrok je nepravdivý. Jestliže se podíváme do programu všech předchozích i dnešní schůze, tak vidíme, že všechny tyto akty jsou zvláštními body.

Čili trvám na tom, aby, pokud tady ta vůle je, byl zařazen nový bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já vám děkuji za vaše procedurální rady, ale protože nikdo ze mne nesejme odpovědnost řídícího schůze, tak vnímám námitku paní ministryně školství jako námitku proti postupu předsedajícího. O tom, že jsem chtěl dát hlasovat i o tomto usnesení, které je doporučující, a je to usnesení výboru.

 

Čili ptám se sněmovny - dám o tom hlasovat bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 313 - kdo souhlasí s paní ministryní školství, která namítla proti postupu předsedajícího. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 313 z přítomných 173 pro 80, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o všech návrzích, které nám byly předloženy k hlasování, tzn. návrhy výboru a návrhy poslanců přednesené v podrobné rozpravě.

Ještě jednou pan kolega Janeček s procedurální připomínkou nebo faktickou podle jednacího řádu.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, žádám deset minut na jednání klubu KDU.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě vám vyhovím. V nepřítomnosti předsedy klubu zastupuje pan kolega Janeček.

Čili vyhlašuji přestávku do 12.35 hodin na poradu klubu KDU-ČSL.

 

(Jednání přerušeno ve 12.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP