(Místopředseda PSP Vojtěch Filip na základě žádosti klubu ČSSD prodloužil přestávku do 12.45 hodin. Jednání opět zahájeno ve 12.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula doba na jednání poslaneckých klubů v této věci. Sděluji vám, že eviduji přihlášku předsedy klubu KDU-ČSL v této věci. Jako poslanci, který má přednostní právo vystoupit kdykoliv, mu také hned, jakmile se maličko zklidní sněmovna, slovo udělím. Zejména počkám na paní ministryni školství.

Budeme pokračovat. Jsme v bodě číslo 89. Jsme před jednáním po podrobné rozpravě. Kontrolovali jsme si jednotlivá usnesení. Zablokovali jsme se na tom, že jedno z usnesení výboru, ač je legitimní, má jiné důsledky z pohledu jednacího řádu. Můžeme pokračovat po přestávce.

Prosím pana kolegu Talíře, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám pocit, že jsme se ocitli tak trochu i procedurálně v malém problému, který samozřejmě jsme schopni vyřešit, nicméně sama materie není vůbec jednoduchá. Po poradě v klubu navrhuji, abychom hlasovali o znovuotevření rozpravy, v rámci které bych já nebo někdo z našeho klubu navrhl vrátit tuto věc výboru k novému projednání, abychom přišli s jednoznačným stanoviskem i se správným návrhem, který by neodporoval jednacímu řádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Budu postupovat podle § 66 odst. 3, to znamená, že dám hlasovat o znovuotevření rozpravy, protože pokud nedošlo ještě k zahájení hlasování o závěrečném usnesení, je možné na návrh rozpravu otevřít.

 

To znamená, že zahajuji hlasování pořadové číslo 314. Ptám se, kdo je pro znovuzahájení rozpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 314 z přítomných 180 pro 89, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Počkám na kontrolu hlasování. Prosím, pan kolega Smýkal.

 

Poslanec Josef Smýkal: Vážený pane předsedající, na sjetině mám x, hlasoval jsem pro. Tímto zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Smýkal zpochybnil hlasování 314. O jeho námitce rozhodneme bez rozpravy v hlasování číslo 315, které jsem zahájil. Ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 180 pro 147, proti 5. Hlasování budeme opakovat.

 

Nyní znovu opakuji návrh, který předložil pan předseda klubu KDU-ČSL Jaromír Talíř, na znovuotevření rozpravy podle § 66 odst. 3.

 

Ptám se v hlasování pořadové číslo 316, kdo je pro znovuotevření rozpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 316 pro 91, proti 47 z přítomných 180. Návrh byl přijat.

 

Rozprava byla znovu otevřena. Pan předseda klubu KDU-ČSL Jaromír Talíř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP