(13.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Čili pokud jste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami, zahájím hlasování pořadové číslo 318. Kdo je pro, vrátit návrh do druhého čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 178 pro 87, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Kontrola hlasování. - Pan kolega Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, zjevně jsem tady byl, na sjetině jsem, ale jsem tam s křížkem, přestože jsem hlasoval ano. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že bez rozpravy můžeme rozhodnout o námitce proti výsledku hlasování. Zahájil jsem hlasování 319. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 178 pro 154, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na vrácení tisku 139 do druhého čtení. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 320. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 178 pro 88, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám sdělil způsob hlasování a proceduru.

 

Poslanec Milan Bičík: Vzhledem k tomu, že při projednávání návrhu zákona nepřijal výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu žádné usnesení, navrhuji následující postup: hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pana kolegy Waltera Bartoše, který je v materiálu uveden pod písmenem A, a to o obou částech A1 a A2 současně. Budou-li tyto dva návrhy přijaty, nejsou hlasovatelné pozměňovací návrhy, které jsem předložil já a jsou označeny jako C1 a C2.

Dále doporučuji hlasovat o návrhu paní kolegyně Šojdrové. Označené návrhy jsou B1 až B4. Doporučuji hlasovat společně B1 a B4, protože spolu věcně souvisejí. Pokud budou tyto návrhy přijaty, znovu nelze hlasovat o návrzích C1 a C2. Dále navrhuji hlasovat samostatně o návrhu označeném B2, neboť není v kolizi s žádným jiným pozměňovacím návrhem, poté hlasovat o B3. Pokud bude přijat B3, nebude možno hlasovat opět o C1 a C2.

Zde bych chtěl upozornit, že v případě přijetí všech teď jmenovaných návrhů, tedy A1, A2, B1 až B4, dojde ke kolizi v odkazech na poznámky pod čarou a bylo by potřeba je legislativně technickým způsobem opravit.

Pokud nebudou přijaty ani tyto návrhy, navrhuji hlasovat o C1 a C2, poté podle výsledků hlasování hlasovat o legislativně technickém návrhu, který jsem přednesl k bodu C.

Nakonec potom o celém návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Všichni jsou srozuměni s tímto postupem hlasování. Má někdo námitku? Není tomu tak. Nemusím o tom dát hlasovat a můžeme hlasovat o jednotlivých bodech.

 

Pane zpravodaji, nyní bod A1 a A2 dohromady? (Ano.) Dobře.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 321. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 179 pro 51, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Bičík: Budeme tedy hlasovat o B1 a B4 společně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 322. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 179 pro 92, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Bičík: Dále budeme hlasovat o B2. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 323 z přítomných 179 pro 177, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Bičík: Nyní budeme hlasovat o návrhu B3. Mé stanovisko je záporné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 324. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 324 z přítomných 179 pro 91, proti 85. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Bičík: Tím se staly nehlasovatelné návrhy C1 a C2 a současně není třeba hlasovat o legislativně technické změně. Doporučuji proto hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní budeme hlasovat o zákonu jako o celku.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 139, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 325. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 325 z přítomných 178 pro 91, proti 81. Návrh, pokud to někdo nezpochybní, může být přijat.

 

Ještě počkám na kontrolu hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP