(14.30 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Lobkowicz.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 359. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 359 ze 177 přítomných pro 117, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslankyně Mallotová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 360. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 360 ze 177 přítomných pro 146, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Maštálka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 361. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 361 ze 177 přítomných pro 142, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Ouzký.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 362. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 362 ze 177 přítomných pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Ransdorf.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 363. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 363 z přítomných 177 pro 121, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Rouček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 364. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 364 z přítomných 177 pro 140, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Pavel Svoboda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 365. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 365 z přítomných 177 pro 93, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Šulák.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 366. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 366 z přítomných 177 pro 98, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Titz.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 367. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 367 z přítomných 175 pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslanec Zahradil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 368. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 368 z přítomných 177 pro 141, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jako náhradník byla navržena paní poslankyně Eva Nováková. Prosím, abychom hlasovali i o náhradníkovi s tím, že potom bych potřeboval chvíli na vyhodnocení, abych mohl sněmovnu seznámit s tím, kdo byl zvolen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě se hlásí pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych požádat vzhledem k tomu, že nebyl zvolen pozorovatelem Jiří Karas, aby o něm bylo hlasováno jako o náhradníkovi. Děkuji za to, že jste pochopili mou žádost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím tomu. Pan předseda volební komise má slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Prosím, aby se hlasovalo nejprve o tom, že můžeme hlasovat nejdříve o panu Karasovi jako o náhradníkovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasím s tímto postupem. Pan předseda klubu Kováčik se hlásí.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, chtěl bych požádat o to, aby vzhledem k tomu, že nebyl členem delegace zvolen pan poslanec Exner, bylo o něm hlasováno jako o náhradníkovi. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jedná se o stejný postup jako u pana Karase.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Předtím než budeme hlasovat o paní poslankyni Evě Novákové, budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby se o těch, kteří byli navrženi na členy a nebyli schváleni, hlasovalo jako o náhradnících.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 369. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 369 z přítomných 177 pro 158, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Budeme postupovat při hlasování o náhradnících stejným způsobem jako u hlasování o pozorovatelích, čili podle abecedy. Nejprve bychom hlasovali o poslanci Exnerovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 370. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 370 z přítomných 175 pro 64, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále poslanec Karas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 371 Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 371 z přítomných 175 pro návrh 114, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poslankyně Nováková.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 372. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 372 z přítomných 174 pro 101, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bych poprosil o krátkou přestávku, abych mohl vyhodnotit a vyhlásit volbu pozorovatelů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nechám chvíli přestávku na jednání členů komise a mezitím oznámím další průběh jednání.

Vzhledem k tomu, že byla uzavřena v úterý politická dohoda o tom, že dnes budeme jednat do 14 hodin, tento čas jsme bohatě překročili. Máme před sebou ještě provedení tří tajných voleb. Až vyhlásím volby samotné, tedy body 79, 80, 81, přeruším tuto schůzi s tím, že sejdeme - včetně bodů vyhlášení těchto voleb - až dne 29. dubna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP