(17.20 hodin)
(pokračuje Hojda)

3. s tím, že kandidáti navržení Poslaneckou sněmovnou budou předloženi předsedovi vlády České republiky ke jmenování.

Tolik mé úvodní slovo. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak k přednesenému stanovisku volební komise, tak ke způsobu hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, a vyhovím vaší prosbě a rozpravu otevírám. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Vidím, takže bude hovořit pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní, pánové, stejně jako 29. dubna, kdy sněmovna poprvé navrhovala jmenovat členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, i dnes navrhuji, aby sněmovna rozhodovala tajným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Vidímovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, rozpravu končím a prosím pana předsedu Pavla Hojdu, aby se ujal obvyklých povinností.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, děkuji, pane předsedající. V rozpravě zazněl návrh na tajné hlasování a prosím, abyste nechal hlasovat o tom, zdali budeme hlasovat tajně o navržených kandidátech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jsem vás odhlásil, dámy a pánové, a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

V hlasování, které má pořadové číslo 35, rozhodneme o návrhu na tajné hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vidíma, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 196 přítomných bylo pro 97, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní, protože nebyl tento návrh přijat -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chvilku počkáme, pane předsedo. (Probíhá kontrola počítačových sjetin o hlasování.)

Všechno je v pořádku, takže budeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na to, že není podán protest, doporučuji, abychom tedy odsouhlasili návrh volební komise, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, aby se hlasovalo veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, domnívám se, že v tuto chvíli není jiná možnost, takže je zbytečné o tom dát hlasovat. (Ano.) Jsem rád, že se mnou souhlasíte.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Protože Poslanecká sněmovna se rozhodla, že se bude hlasovat veřejně pomocí hlasovacího zařízení, budeme nyní hlasovat o jednotlivých kandidátech, tak jak jsou navrženi podle abecedy.

Kandidátem je navržen pan Petr Kolář.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto kandidátem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování (číslo 36) skončilo. Ze 196 bylo pro 99.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším kandidátem je navržen pan Ivo Lukáš.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37. Kdo je pro tuto kandidaturu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano".

Hlasování skončilo. Ze 196 bylo pro 97.

 

Poslanec Pavel Hojda: Další kandidátkou je navržena paní Alena Macková.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 38. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 196 přítomných bylo pro 97.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším kandidátem je navržen pan Vratislav Měchura.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 39. Kdo podporuje tuto kandidaturu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji.

Ze 195 hlasujících bylo pro 44.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším kandidátem je navržen pan Daniel Novák.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 40, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 192 bylo pro 144.

 

Poslanec Pavel Hojda: Další navrženou kandidátkou je paní Irena Ondrová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 41. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 196 bylo pro 97.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP