(10.20 hodin)

Poslanec Josef Mandík: Tím jsme se, pane předsedo, vypořádali i s touto námitkou, a já myslím, že nyní můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Přečtu vám tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., sněmovní tisk 171, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování o tomto usnesení a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 se z přítomných 192 pro vyslovilo 118, proti 63, s návrhem zákona tedy byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladatelům a zpravodaji v souvislosti s projednáváním bodu č. 77.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu, kterým je bod číslo

 

78.
Vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců
/sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross a také zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Svatopluk Karásek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 203/2.

Prosím, kolegyně a kolegové, abyste se znovu pokusili soustředit na předmět jednání, a otevírám rozpravu, do které nemám přihlášku. Vidím však, že se hlásí ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mám dvě legislativně technická zpřesnění, která bych chtěl uplatnit v rozpravě ve třetím čtení. Všechna vyplývající z předložených pozměňovacích návrhů.

První se týká bodu 1 pozměňovacích návrhů z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost - jde o § 69 odst. 1 písm. a). Tam by se slovo "pobytu" mělo nahradit "povolení k dlouhodobému pobytu". Jedná se o upřesnění druhu přechodného pobytu. Ještě tedy jednou - v bodu 1 v § 69 odst. 1 písm. a), tam slovo "pobytu" nahradit slovy "povolení k dlouhodobému pobytu". (Z poslaneckých lavic zaznívá upozornění, že se projednává tisk 203, a nikoli tisk 214).

Já se omlouvám, beru své poznámky zpět, domníval jsem se, že předmětem jednání je tisk č. 214.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, znovu připomínám, že probíhá rozprava k tisku č. 203, jde o vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců. Toto je tedy předmět rozpravy, do které, jak se zdá, se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Obracím se na navrhovatele nebo zpravodaje, nemají-li zájem vystoupit. Zřejmě tomu tak není, proto prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, k tomuto tisku padly v průběhu legislativního procesu na půdě Poslanecké sněmovny pouze dva pozměňovací návrhy, a to na výboru pro obranu a bezpečnost, které máte před sebou v tisku 203/2. Díky tomu bude hlasovací procedura velmi jednoduchá. Navrhuji následující postup. Hlasovat jednotlivě o každém z pozměňovacích návrhů výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, budeme tedy hlasovat jednotlivě o obou návrzích.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Nejprve tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, který je uveden v tisku 203/2 pod číslem 1. Jde pouze o upřesnění terminologie.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a potom tedy o tom druhém. Rozumím. Nejsou proti tomu námitky? Nevidím žádnou námitku, budeme tedy hlasovat tak, jak bylo navrženo, nejdříve tedy o bodu 1 pozměňovacího návrhu z tisku 203/2.

Zdá se, že vás budu muset odhlásit, což činím, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Já se pokusím ještě zazvonit, abychom dali příležitost všem, kdo chtějí hlasovat.

Pro přesnost opakuji, že budeme hlasovat o bodu 1 pozměňovacího návrhu z tisku 203/2. Ptám se navrhovatele, pane ministra Grosse, jaký je jeho postoj. (Doporučující.) A podobně pana zpravodaje. (Doporučující.)

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 263 se z celkového počtu 176 vyslovilo pro 172, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy budeme hlasovat o onom druhém bodu pozměňovacího návrhu ze stejného tisku 203/2. Ještě se zeptám na stanovisko navrhovatele. (Doporučující.) A zpravodaje. (Doporučující.)

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 264 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264 se z přítomných 178 pro vyslovilo 171, proti se nevyslovil nikdo. Návrh tedy byl přijat.

 

Další pozměňovací návrhy nejsou.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy k tomuto tisku, takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dovolte, abych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o dočasné ochraně cizinců, podle sněmovního tisku 203, ve znění právě schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a ptám se kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 265 se z přítomných 182 pro vyslovilo 166, proti 3. Návrh tedy byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP