(Jednání pokračovalo v 11.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro přestávku poslaneckých klubů a zlepšení zdravotního stavu některých poslanců vypršel, takže doufám, že jak schůze klubů, tak zlepšení zdravotního stavu se vydařilo, a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů již sedí hlavní protagonisté, to znamená místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Svatopluk Karásek. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 214/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji zároveň, že žádné písemné přihlášky nemám, ale z místa se hlásí pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Pane předsedající, dovolte, abych oznámil sněmovně, že podle § 64 jednacího řádu beru zpět své pozměňovací návrhy uvedené v tisku 214/2 pod písm. C. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci za tuto informaci. Další písemné přihlášky nemám. Hlásí se ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, mám dvě legislativně technické záležitosti, které bych chtěl v rámci třetího čtení uplatnit.

První z nich se týká bodu 1 z pozměňovacích návrhů výboru pro obranu a bezpečnost. Jde o § 69 A odst. 1 písm. a), kde slovo "pobytu" by mělo být nahrazeno slovy "povolení k dlouhodobému pobytu". Jedná se o upřesnění druhu přechodného pobytu tak, aby terminologie byla v pořádku.

Druhá věc se týká - je to trochu složitější - bodu pátého, části páté, kde výbor pro obranu a bezpečnost zařadil nový bod 57. Jde o to, aby bylo zcela zřejmé, že i tento nový bod 57 byl zařazen mezi body uvedené v článku 6 písm. a). Jde o to, aby nabyl i tento nový bod 57 účinnosti až dnem vstupu do Evropské unie. Původně v článku 6 písm. a) bod 57 je, ale zřejmě tím byl na mysli původní bod 57. Případným přijetím pozměňovacího návrhu výboru pro obranu a bezpečnost by došlo k přečíslování, a pak by mohla nastat chyba, že tento nový bod 57 v tomto článku uveden nebude. Čili věcně jde o to, aby nový bod 57, tak jak ho navrhuje výbor pro obranu a bezpečnost, byl zařazen také do článku 6 písm. a), a to znamená, aby měl účinnost až od vstupu do Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi a předpokládám, že pan zpravodaj zaregistroval zatím návrhy, které zatím padly.

O slovo se dále přihlásil místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v souvislosti s projednávaným návrhem zákona zmínil o jedné věci, a myslím si, že to je věc, která je velmi aktuální a kterou bychom neměli nechat bez povšimnutí.

V tuto chvíli projednáváme novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky, a to v období, kdy naše policie a naše úřady řeší jeden z mnoha problémů, které nastávají, a to byl opakovaný přesun několika skupin Čečenců z Polské republiky do České republiky. Myslím, že efektivnímu způsobu, jak bránit takovémuto vstupu cizinců na naše území, kteří přicházejí k nám z bezpečné země a kteří přicházejí s argumenty toho charakteru, že v Polsku jim bylo špatně, a v Česku očekávají, že se budou mít lépe a že se o ně budou naše úřady a naši daňoví poplatníci lépe starat, tak to je ten druh osob, o které si myslím, že bychom neměli jevit zájem, a měli bychom se snažit je z našeho území - lidově řečeno - "dostat". Něco jiného je, přicházejí-li k nám uprchlíci ze zemí, které jsou prokazatelně nedemokratické, ve kterých jsou prokazatelně perzekvováni za své například náboženské smýšlení, politické přesvědčení.

Mám pocit, že tento návrh, který projednáváme v tuto chvíli, neřeší konkrétní problém, kterému jsme čelili v případu oněch Čečenců z Polska do České republiky, a velmi rád bych vyzval nás všechny včetně i pana ministra, a to na prvním místě - pokud tomu tak není, pokud opravdu tento návrh zákona na tento konkrétní problém nereaguje, abychom zvážili, zda ukončit projednávání tohoto návrhu teď ve třetím čtení, nebo zda se nepokusit ještě vrátit návrh zákona do druhého čtení do výboru a prostřednictvím spolupráce s Ministerstvem vnitra na tento konkrétní příklad zareagovali a učinili jej součástí tohoto návrhu zákona a součástí našeho právního řádu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi. Ještě se hlásí pan ministr vnitra, takže mu uděluji slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, mám pocit, že je seriózní zareagovat ještě v rozpravě.

Problém spočívá v tom, že jsme legislativní řešení hledali, legislativní řešení bylo zpracováno, dokonce se nalezl poslanec, který byl ochoten v průběhu legislativního procesu tento návrh přednést - to byl pan poslanec Kladívko - s tím, že problém spočívá v tom, že tak jak bylo toto řešení nalezeno, tak věcně je správné a jde přesně v duchu, o kterém hovoří pan místopředseda Langer, ale z druhé strany jsme mohli zaznamenat, že tady byla poměrně velká kritika i ze strany veřejného ochránce práv, i ze strany jiných organizací, které se na tento problém dívají z trochu jiného úhlu pohledu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP