(11.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Ve smyslu schválené procedury nyní budeme hlasovat o tom, že souhlasíme s tím, aby pan poslanec Kladívko stáhl své návrhy uvedené pod písm. C.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 267. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 190 přítomných bylo 181 pro, nikdo proti.

 

Pane zpravodaji, v tuto chvíli je prostor pro vás.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích předložených v tisku 214/2. Jsou to návrhy výboru pro obranu a bezpečnost. Budeme hlasovat en bloc s výjimkou pozměňovacího návrhu označeného 4/2. (Ministr doporučuje, zpravodaj rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Sněmovna rozhodne v hlasování pořadové číslo 268, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 hlasujících bylo 183 pro, nikdo proti.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Nyní bychom hlasovali o zpochybněném pozměňovacím návrhu, proti kterému jsem podal námitku. Jde o 4/2. (Ministr spíše doporučuje, zpravodaj vřele nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Slyšeli jsme názory, rozhodneme ovšem my v hlasování pořadové číslo 269. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 190 přítomných bylo 115 pro, 64 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Nyní bychom hlasovali o návrzích pana ministra Grosse.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr samozřejmě doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 270. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přítomných bylo 179 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Domnívám se, že jsme hlasovali o všech návrzích, které je možno hlasování ve třetím čtení podrobit, takže můžeme přistoupit k hlasování závěrečnému. Souhlasí s tím sněmovna? Zdá se, že ano.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 214, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 271. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 191 přítomných bylo pro 162, 4 byli proti, takže jsme návrh usnesení schválili.

 

Děkuji panu ministrovi Grossovi i panu zpravodaji Svatopluku Karáskovi. Končím třetí čtení této předlohy.

 

Dalším bodem, kterému se bude sněmovna věnovat, je

 

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

 

Pan ministr Sobotka i pan zpravodaj a předseda rozpočtového výboru Miroslav Kalousek jsou připraveni. Konstatuji, že pozměňovací návrhy máme v tisku 205/3.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat o legislativně technickou úpravu u svého pozměňovacího návrhu v bodě 8, kde by tato úprava zněla: V § 45d, nikoliv "e" v odstavci 3 písm. f) - a text pokračuje beze změny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezký den, dámy a pánové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě předložil legislativně technické připomínky. Byl vám rozdán text 205/3. Na jeho konci, na stranách 12 a 13, jsou uvedeny legislativně technické připomínky. Na straně 12 a v prvním bodu na straně 13 jsou legislativní úpravy vůči vládnímu návrhu a já je v tomto okamžiku v rámci třetího čtení předkládám. Další tři písemně předložené jsou alternativní návrhy legislativně technické, které bude nezbytné odhlasovat za předpokladu, že příslušné pozměňující návrhy budou přijaty.

Legislativně technickou úpravu pana poslance Gongola bych si dovolil označit za technickou opravu a prosím, abyste si ji teď provedli ve své předloze. Nejedná se o E, ale D.

Předkládám podobný problém u A25 poslance Kocourka, kde u přesunu působnosti došlo k chybě při přepisu, a místo data 31. březen si prosím opravte datum 30. 9. 2003, což je rovněž technická úprava, kterou předkládám.

To jsou všechny předložené legislativně technické úpravy v rámci třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Hlásí se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, Já bych také u svého pozměňovacího návrhu na straně 4 pod písm. A16 chtěl udělat legislativní úpravu - na základě dohody s legislativou vypustit první část a ponechat pouze text, který začíná v části třetí "účinnost" a pokračuje. Důvodem je, že by docházelo k duplicitě, což je zbytečné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tento návrh. Zdá se, že nikdo další se o slovo nehlásí, takže rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP