(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zahajuji odpolední část našeho dnešního jednání. Připomínám, že projednáváme vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty. Zdá se, dámy a pánové, že už jsou v sále všichni, kteří se chtějí zúčastnit závěrečného hlasování. Všechny vás odhlásím. Poprosím vás o to, abyste se pomocí hlasovacích karet znovu zaregistrovali.

Dámy a pánové, věřím, že všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování, jsou přihlášení hlasovacími kartami. - Zároveň dostávám informaci, že se ne všem daří přihlásit.

Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek má náhradní kartu č. 7.

(Po chvíli:) Znovu připomínám všem, kteří přicházejí do sněmovního sálu, že jsem vás odhlásil, a ty, kteří se chtějí účastnit hlasování, žádám, aby se přihlásili pomocí hlasovacích karet.

Dámy a pánové, přednesu návrhu na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 205, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 311, které jsem zahájil. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem - z přítomných 194 poslanců 98 pro, 96 proti. Návrh byl přijat.

 

Zdá se, že je všechno v pořádku. Děkuji panu ministru Sobotkovi, panu předsedovi rozpočtového výboru Miroslavu Kalouskovi jakožto zpravodaji. Končím projednávání tohoto návrhu zákona.

Dávám slovo panu poslanci Tlustému, který se přihlásil v průběhu přestávky a avizoval, že chce vystoupit. Jako další jsem viděl zvednutou ruku pana poslance Jiřího Maštálky. Takže hovoří pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, právě byla přijata novela zákona o dani z přidané hodnoty a v rámci ní na poslední chvíli předložený pozměňovací návrh pana kolegy Krause. Předseda rozpočtového výboru pan kolega Kalousek tady pravil, že jeho návrh nebude předčítat, protože je tlustý. Kdyby byl jenom tlustý, nestálo by to za řeč. On je bohužel velmi drahý. Je drahý pro každého občana České republiky. Je drahý pro celou tuto zemi, a tak mi dovolte, abych z návrhu pana kolegy Krause ocitoval všechno podstatné. A je toho opravdu hodně!

Jedná se o nájmy nemovitostí, náplně do domácích přístrojů na úpravu vody, nátěrové barvy a laky, biologické přípravky k čištění odpadních vod, bionafta, bioplyn, oleje, náplně do domácích přístrojů na úpravu vody, náplně do malých čistíren odpadních vod, vytápěcí plastové trubky, fóliový materiál, dřevěné piliny, zbytky, odpad, též ve tvaru špalků, briket, pelet ap. Jedná se o vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich, celulózované tepelné izolace ze sběrového papíru, skleněné lahve, vodní turbíny, tepelná čerpadla, solární zařízení pro ohřev vody, stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu, termostatické radiátorové ventily, větrné turbíny, fluorescenční výbojky i výbojky ostatní. Jedná se o polovodičová zařízení, o osobní automobily s elektropohony, o průtokoměry, měřiče množství spotřebovaného tepla, přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory, o vodoměry, o zprostředkování prodeje dvoustopých vozidel, zprostředkování prodeje a dílů příslušenství pro tato vozidla, zprostředkování velkoobchodu, maloobchodu, opravy spotřebního zboží, služby ubytovací a stravovací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP