(15.50 hodin)
(pokračuje Cabrnoch)

4. Určuje počet členů této vyšetřovací komise na 10, a to ČSSD 2, ODS 2, KSČM 2, KDU-ČSL 2 a US-DEU 2.

5. Žádá Úřad vlády, ministryni zdravotnictví a další státní orgány o zajištění maximální součinnosti jejich pracovníků s vyšetřovací komisí při její činnosti.

6. Ukládá vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny zajistit vyšetřovací komisi pro její činnost potřebné finanční a prostorové zajištění, včetně příslušného technického a personálního zázemí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že mohu upustit od podrobného odůvodňování tohoto návrhu, neboť problematika je dostatečně zřejmá. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste se posadil u stolku zpravodajů a sledoval se mnou všeobecnou rozpravu. Tímto ji totiž otevírám. Přihlášky prozatím nemám.

Hlásí se pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Děkuji kolegu Cabrnochovi za krátký vstup. Chtěl bych jenom říci, že se mi líbí tato procedura, kdy poslanci věděli s předstihem, co bude navrhováno, mohli se k té věci připravit, a já tento návrh podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že jsem byl v předchozím období - asi s desetidenním skluzem - navrhovatelem podobného návrhu, kladl jsem otázky, nemohu jinak než podpořit za klub KSČM zřízení této komise a velice bych přivítal, kdyby se tento návrh setkal s větší podporou než při minulém hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Maštálkovi. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo, takže končím všeobecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou. Návrh na usnesení máme všichni před sebou. Pan poslanec Cabrnoch jej ostatně uvedl. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana poslance Cabrnocha, zdali chce ještě k něčemu vystoupit v tuto chvíli. Není tomu tak.

Dámy a pánové, myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, tak jak je předloženo. Protože před chvilkou text zazněl a protože ho máme všichni před sebou, myslím, že je zbytečno, abych jej znovu četl, pokud si to někdo nepřeje.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s usnesením k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování pořadové číslo 3, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 174 hlasujících bylo pro 165, 3 byli proti. Usnesení jsme přijali.

 

Projednání tohoto bodu, tedy č. 1 naší schůze, mohu prohlásit za ukončené. Hlásí se pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych s ohledem na to, že byla ustavena komise, vyhlásil lhůtu na podávání návrhů, a to nejpozději do úterý 23. června do 16.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Věřím, že v tuto chvíli již nic nebrání, abych mohl zahájit druhý bod naší schůze, kterým je

 

2.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro objasnění rozhodování státu v souvislosti s Union bankou

 

Skupina 44 poslanců předložila návrh na zřízení této vyšetřovací komise. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán do lavic. Prosím, aby se zástupce této skupiny pan poslanec Michal Doktor ujal slova.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v souladu s jednacím řádem, podle § 48 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, navrhuji zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v souvislosti s Union bankou. Dále uvádím, že tak činím jménem poslaneckého klubu, resp. skupiny 44 poslanců, a pro korektnost uvádím, že podpisový arch je uložen jak u předsedy Poslanecké sněmovny, tak v prezidiálce pana předsedajícího.

Rád bych úvodem řekl, že nehodlám číst celý návrh usnesení, který vám byl v kopii rozdán. Bylo by to jednak nekorektní, jednak i proti věci samotné.

Dovolím si pouze připomenout, že o věci - tehdy ještě krize, následně pádu - Union banky Poslanecká sněmovna jednala již 21. února, poté 4. března a naposledy 13. 5., kdy klub ODS navrhoval zřízení vyšetřovací komise k téže věci, v níž je navrhována dnes.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Jsme přesvědčeni, že základní rovinou musí být - a také může být - pouze spoluodpovědnost a konání státu, resp. České národní banky a Ministerstva financí, v této kauze. Za nejdůležitější část situace a krize, která vznikla kolem Union banky, považuji v souladu s panem poslancem Tlustým, svým kolegou, okolnosti vstupu strategického investora. Dovolte, abych citoval z části jeho vystoupení ze dne 4. března:

Je evidentní, že některé věci dané do souvislosti s Union bankou zní až příliš složitě, možná ne náhodou, ale je to velmi jednoduché. Tak jednoduché, že regulátor bankovního trhu udělil souhlas ke vstupu majoritního vlastníka a udělil souhlas k tomu, aby tento - tedy majoritní - vlastník vložil finanční prostředky v celkové výši 2,6 miliardy s podmínkou, a to podtrhuji, až dojde k vyřešení pohledávky České finanční, jinými slovy, až bude tento projekt dokončen a Ministerstvo financí ukončí tzv. restrukturalizaci nebo restrukturalizační program.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP