(17.00 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, předložený návrh zákona je drobnou novelou exekučního řádu, která má přispět k lepšímu právnímu vymáhání již vysouzených peněžitých pohledávek. Prošel ústavně právním výborem a za navrhovatele mohu vyjádřit se všemi připomínkami ústavně právního výboru souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji pane poslanče Koudelko. Konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a usnesení tohoto výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 234/2. Prosím, aby se v tuto chvíli slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Marie Rusová.

 

Poslankyně Marie Rusová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. V ústavně právním výboru bylo přijato usnesení, kterým bylo doporučeno Poslanecké sněmovně schválit návrh s připomínkami, které byly v patřičném usnesení uvedeny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce Marii Rusové za zpravodajské slovo a otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky do obecné rozpravy nemám. Nikoho nevidím, že by se z místa hlásil, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té nemám písemné přihlášky, nikdo se nehlásí ani z místa, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení návrhu tohoto zákona. Děkuji panu poslanci Koudelkovi a paní poslankyni Rusové.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
a zákon 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
/sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády má uvést pan ministr Zdeněk Škromach. Já bych byl rád, kde bych dostal informaci, zda pan ministr Zdeněk Škromach je v dosahu mého hlasu někde v kuloárech. Pokud ano, tak ho zvu do sněmovní síně.

Jsem rád, že mě vyslyšel, takže ho mezi námi opět vítám a prosím, aby se ujal úvodního slova k tisku 253.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Je vidět, že jednání sněmovny odsýpá velmi rychle.

Dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech - služební zákon - a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech - služební zákon - sněmovní tisk 253.

Dne 9. dubna t. r. jsem vás v rámci prvního čtení seznámil s návrhem zákona, kterým se mění zákon, jak jsem uvedl v úvodu. Důvod pro změnu účinnosti služebního zákona a tzv. doprovodného zákona je výlučně ekonomické povahy. Je jím napjatá situace v možnosti státních financí, která se výrazně zkomplikovala už v minulém roce. Odložením účinnosti služebního zákona se uspoří cca 8 mld. Kč v příštím roce. Zachování účinnosti článku č. 33 a 34 tzv. doprovodného zákona, o nichž pojednává článek II vládního návrhu zákona, které se týkají změn zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, je odůvodněno tím, že kdyby byla jejich účinnost stanovena na 1. leden 2005, vyžádalo by si to ze státního rozpočtu cca desetinásobně vyšší prostředky, než tomu bude od 1. ledna 2004. Z rozhodnutí Poslanecké sněmovny se uvedeným vládním návrhem zákona zabýval ve dnech 26. dubna, 13. května a posléze 13. června výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Věřím, že tento návrh zákona podpoříte a pustíte ho do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Zdeňku Škromachovi. Jak už řekl, v prvním čtení jsme přikázali k projednání tento návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který nám předložil záznam. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka tohoto výboru paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nezbývá mi nic jiného, než zopakovat, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se vládním návrhem zákona, kterým se mění služební zákon, zabýval na své 14. schůzi konané dne 13. června 2003 a k tomuto návrhu nepřijal žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Talmanové a otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi a paní poslankyni Lucii Talmanové a přistoupíme k projednávání posledního druhého čtení, které lze v tuto chvíli projednat, a tím je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb.,
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 308/ - druhé čtení

 

Písemný podklad hovoří o tom, že v tuto chvíli mám vyzvat předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu, aby se ujal slova, ale myslím, že to nebude technicky možné, takže se zeptám, zda pana premiéra někdo s úvodním slovem nahradí.

Pro ty, kteří nezaznamenali tuto informaci připomínám, že pan premiér je na zasedání visegrádské čtyřky, které se koná tuším na Slovensku v těchto chvílích. Myslím, že jsme schválením dnešního pořadu překvapili především sami sebe.

Dva přítomní ministři jsou tázáni, zdali chtějí uvést materiál o Bezpečnostní informační službě.

Dámy a pánové, já myslím, že je nedůstojné, abychom pokračovali v projednávání tohoto bodu, a navrhuji, abychom odročili projednávání tohoto bodu.

(Hlasité reakce z poslaneckých lavic.)

Prosím, abyste na mě nepokřikovali a umožnili mi, abych přednesl návrh na odročení tohoto bodu do doby přítomnosti premiéra Vladimíra Špidla nebo do doby pověření jiného ministra úvodním slovem. Čili toto je procedurální návrh, o něm se rozprava nevede.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já vyhovím vašemu požadavku, pane místopředsedo, a vznáším v této chvíli návrh, aby zmíněné projednávání tohoto bodu bylo odloženo do doby, než se dostaví vláda, a to kompletně. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP