(Jednání pokračovalo v 17.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené dámy a pánové, věřím, že jste přestávku využili patřičným způsobem, každý podle svého přání, a že tedy můžeme pokračovat.

Hlásí se pan poslanec Kladívko, prosím.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane místopředsedo, dovolte, abych sněmovně navrhl přeřazení následujícího bodu, totiž návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy, a to z toho důvodu, že zítra projednává Senát změnu zákona, kterou jsme schválili v Poslanecké sněmovně, která řeší tuto problematiku. Proto když zítra Senát schválí zákon, který jsme předložili, nebude nutné projednávat už tento zákon, a proto si dovoluji dát návrh, aby tento bod byl přeřazen na konec prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, váš návrh registruji a pokusím se přivolat poslance. Odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

Ještě k pořadu schůze se hlásí pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedající, přicházím se stanoviskem Občanské demokratické strany k vzniklé situaci, která je před námi při jednání pléna. Nadarmo lomíte rukama, protože posun, který tu je v průběhu jednání a který je zcela neobvyklý i z pohledu zvyklostí, které se tu v minulosti praktikovaly a kdy jsme byli zvyklí vyhovět tomu, že dochází tu a tam k posunům v průběhu jednání, pak tady se mění program, který jsme si schválili na začátku pléna, v řádu desítek bodů.

Může to být obvyklé, pokud se jedná o řádné pracovní cesty poslanců či členů vlády. Je ale zcela neobvyklé, že k tak zásadním posunům jednání, vypouštění a odkládání bodů z průběhu jednání dochází způsobem, kdy nevystoupí žádný člen vlády, žádný členy vládní koalice a neřekne důvod, pro který omlouvá pana Vladimíra Špidlu, předsedu vlády, z průběhu jednání a žádá Poslaneckou sněmovnu o korekci jednání.

Teď tedy každý z předkladatelů návrhů zákonů, ať už je to v režimu druhého, nebo prvního čtení, je reálně postaven do nevýhody, že musí být zcela logicky nepřipraven na takto vzniklou situaci, a to jenom proto, že nikdo z nás neví, kde předseda vlády je. Mně pan předseda vlády neschází, já jsem člen opozice. To, že neschází členům vládní koalice, je ale přinejmenším trochu zvláštní. Myslím, že by bylo korektní říci, proč se pan předseda vlády omluvil, nebo neomluvil, kde se v tuto chvíli nachází a jak může Poslanecká sněmovna nadále jednat.

Provedl jsem si statistiku srovnání efektivity jednání Poslanecké sněmovny v její minulé schůzi. Čtrnáct procent jednací doby jsme strávili přestávkami, vynucenými přestávkami na žádost koalice. Je-li tohle nový trend zdržování průběhu pléna či zásahů do plenárního jednání tím, že předseda vlády se nám ani nehodlá omluvit a sdělit nám, kde je, pak žádám jménem poslaneckého klubu ODS o přestávku v délce 30 minut do doby, než koalice laskavě najde svého premiéra. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já sice slyším potlesk z řad ODS, ale o to více mě mrzí, že jste neposlouchali, co jsem říkal asi tak před 30 minutami, že pan předseda vlády Vladimír Špidla je na zasedání visegrádské čtyřky na Slovensku. Najděte si to, pánové a dámy, ve stenozáznamu, a pak možná váš potlesk bude poněkud slabší.

Čili pan předseda vlády a poslanec Vladimír Špidla je omluven, což zaznělo před půl hodinou, kde je. (Potlesk klubu poslanců ČSSD.)

 

Poslanec Michal Doktor: Pak je třeba říci na rovinu, že to je vládní koalice, která disponuje většinou v této Poslanecké sněmovně, že to je vládní koalice, která hlasovala pro schválení pořadu jednání - najděte si prosím, pane místopředsedo, záznam o schválení pořadu jednání. Byla to ODS, která hlasovala proti.

Ptám se tedy i vás jako místopředsedy Poslanecké sněmovny, a všech členů vládní koalice v této Poslanecké sněmovně, proč hlasujete pro návrh programu jednání, který nejste schopni během půl hodiny, hodiny či tří hodin naplňovat, a podsouváte nám omlouvání premiéra vlády. Myslím, že zcela zřetelně bylo jasné, kdy který bod jednání přijde na řadu.

Teď jsou tady tři předkladatelé návrhů zákonů v režimu druhého čtení, další předkladatelé návrhů zákonů v prvním čtení, kteří zcela reálně nejsou připraveni tyto návrhy zákonů obhajovat a jsou stavěni do světla, že jsou to oni, kdo není připraven, a je tedy vystavován na půdě Poslanecké sněmovny. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nechci vést rozpravu z tohoto místa, protože se to ani nemá, jen chci říci, že opravdu Poslanecká sněmovna při schvalování pořadu udělala řadu významných zásahů, a troufnu si tvrdit, že poslanci, kteří hlasovali pro změnu pořadu schůze, bez ohledu na to, zdali byli z koalice, nebo z opozice, umožnili nakonec takovýto průběh schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP