(18.40 hodin)
(pokračuje Schling)

A spolu s Legislativní radou vlády řeší problém, jestli opravdu při rozsáhlé novelizaci leteckého zákona, která se připravuje, vtělit tuto část do něj, nebo jestli tato tematika dokonce nevyžaduje speciální zákon o bezpečnosti letecké dopravy. Tak složitý ten problém je.

A chtěl bych připomenout, že již mnohokrát jsme se tady setkali s tím, že na základě poslanecké iniciativy byl přijat zákon, který neměl právě dobré výsledky. Připomínám vznik a fungování kampeliček - to byl poslanecký návrh, na jehož základě tyto peněžní ústavy vznikly, a víme, jak mnohé z nich dopadly. A každý z nás by mohl uvádět řadu příkladů dalších.

Ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. I tento návrh já osobně pokládám za dobrý úmysl, ale za dobrý úmysl, který by neměl dobrý výsledek, a takto složitou tematiku je třeba přenechat těm, kteří jsou za ni odpovědni, a to je právě Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra a určitou částí i Ministerstvo obrany.

Z těchto důvodů dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Schlingovi. Další přihlášky do rozpravy nevidím. Ale přece - pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, přiznám se, že jsem neočekával, že rozprava bude tak irelevantní, že se povede postoji politickými, a nikoli odbornými.

Hned první věta ministra vnitra, že stažení Policie České republiky proběhlo v období, kdy ODS měla pozici ministra vnitra, je absurdní. Já jsem si nikdy nehrál na to a nepatřím mezi poslance, kteří v rámci bezpečnostní problematiky rozlišují, jestli něco udělal ministr za ČSSD, nebo za ODS, za Unii svobody, či za KDU-ČSL. Kdybychom takto přemýšleli, nevyřešíme vůbec nic. Takže tento argument vůbec neberu a myslím si, že ti z vás, kdo jste rozumní, ho také nemohou brát jako relevantní argument.

Druhý argument ministra vnitra byl, že řekl, že finanční prostředky jsou utráceny ze strany ČSL. Pan ministr ani neví, kdo to platí - žádné ČSL, platí to ČSA, to je velký rozdíl. ČSL je Česká správa letišť - pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, žádám ho o vysvětlení - a ČSA je dopravce - Czech Airlines. To je tedy druhá připomínka.

Ještě bych chtěl připomenout panu ministru vnitra, že v uplynulých letech zajišťoval ozbrojený doprovod letadel speciální útvar, který se nazýval Blesk. Z tohoto speciálního útvaru na každé palubě letadla seděli tři lidé, tři příslušníci policie. Stát jim platil ze státní kasy plat, diety atd. To jsem tu říkal - jako kdyby ministři neposlouchali. Dnes civilní bezpečnostní služby vystačí se dvěma zaměstnanci na palubě letadla a jsou placeni ze soukromé kasy. To je velký rozdíl.

Ministerstvo vnitra nesouhlasí, aby zaměstnanci civilních bezpečnostních služeb získávali oprávnění. Vážený pane předsedající, kdybyste byl tak laskav a sdělil panu ministru vnitra, že už současní zaměstnanci civilních bezpečnostních služeb jsou držiteli celé řady licencí a oprávnění. Jako příklad vám uvedu vyjádření Policie České republiky Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky - Ochranné služby, která provádí pravidelný výcvik palubních střelců. Pracovníci civilní bezpečnostní služby uspěli stoprocentně. Používá se speciální střelivo Short Stop, které na dva metry zasahuje lidskou tkáň tak, aniž by ji poškodilo. Znamená to, že jsou to profesionálové, kteří dokáží střílet tak, že pomocí tohoto střeliva neprostřelí ani plášť letadla. Jistě sami znáte z minulosti, kolik případů se stalo Policii ČR, že došlo k průstřelu letadla i za letu. Tolik ke kvalitě výcviku.

V jakém zájmu je zákon předložen? Samozřejmě v zájmu bezpečnosti občanů. Pan poslanec Schling tady řekl zcela jasně - kdo ponese odpovědnost v případě katastrofy? Samozřejmě kdo - první, kdo půjde od vesla, bude prezident ČSA, jak to známe vždycky, a pak teprve se začne hovořit o tom, co dělal ministr vnitra, který tady sliboval hory doly, co dělal ministr dopravy a ministr obrany. Ale to už bude pozdě, dámy a pánové!

Co se týká kvality výcviku, o tom už jsem se zmiňoval, že Útvar rychlého nasazení v současné době není schopen zajistit tyto služby. Ať tady pan ministr vnitra vystoupí a řekne: "Od zítřejšího dne jsem schopen zajistit se svými lidmi stoprocentní účast na všech rizikových letech." Nikoli to, co říkal pan poslanec Schling, stoprocentní bezpečnost, o tom jsem nehovořil, já jsem hovořil o stoprocentní účasti policistů na rizikových destinacích. Nejsou schopni a nebudou schopni ani za rok, ani za dva, protože potřebují 600 lidí, a dneska jich mají pár desítek.

Takže když argumentovat, tak argumentovat správně a věcně, ne demagogicky a politicky.

Pan ministr dopravy řekl, že novela není systémová. Ty věty znám z minula. Čekáme deset let na zákon o zpravodajských službách, o jejich parlamentní kontrole, a každý ministr, když neví kudy kam, tak říká "to je nesystémový přístup". Jsem tady dost dlouho, dámy a pánové, abych tuto větu znal zpaměti. Je to velmi vážný problém a divím se, že ministři k tomu přistupují tak, jako kdyby se jednalo o hračku pana poslance Klase, nikoli o bezpečnost našich občanů.

Pan poslanec Schling řekl, že se domnívám, že se svou novelou zavedu stoprocentní jistotu proti teroristickým činům, že jsem v podstatě naivní. V žádném případě jsem toto neřekl a znovu upřesňuji - chci pouze zvýšit bezpečnost cestujících na problémových destinacích, jako je Tel Aviv, New York.

Dámy a pánové, jaký je nejnovější vývoj, který tu uváděl pan ministr vnitra? Před několika dny první náměstek ministra vnitra požádal Policii ČR na základě informací zpravodajských služeb Velké Británie a USA, aby vznikla další riziková destinace, a to je Londýn. Až budou narůstat tyto požadavky zpravodajských služeb na základě nebezpečných signálů, co bude dělat ministr vnitra, kde sežene lidi, aby zajistil tolik rizikových linek? Ptám se, pane ministře vnitra, odpovězte mi na tuto otázku! Jste schopen od zítřka zajistit bezpečnost? Samozřejmě že nejste!

Děkuji za pozornost. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Klasovi. O slovo se přihlásil místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Myslím, že by bylo dobré vrátit to trochu na zem, přestože se bavíme o leteckém provozu.

První, co je zapotřebí říci, je to, že skutečně se tady nezachází s pravdivými argumenty. Zásadně se ohrazuji proti tomu, že by Útvar rychlého nasazení nebyl schopen zvládnout tuto službu. Není to pravda, žádná soukromá bezpečnostní služba nemá tak dobře vycvičené specialisty jako Útvar rychlého nasazení. Začíná se tomu blížit prostějovská Brigáda rychlého nasazení, která také cvičí v letadlech protiteroristické záležitosti, kdyby se měly konat mimo území České republiky, ale žádná soukromá bezpečnostní služba tyto kvality nemá.

Pokud jde o odpověď na otázku, jestli jsme od zítřka schopni začít létat, musím říci, že jsme schopni od dnešního dne začít létat na palubách letadel. Jediný problém, který zůstává - a docela by mě zajímalo, jak byste tuto věc chtěli řešit u soukromých služeb, u soukromých firem - je například situace, když přiletí ozbrojenec do zemí, kde je zakázáno, aby kdokoli kromě tamního státního orgánu měl u sebe služební zbraň nebo jakoukoli zbraň. Problémy, které se nyní řeší, jsou, že doprovody, které se začínají v těchto dnech dělat, jsou i do zemí, kde prostě nikdo nesmí držet zbraň. A skutečně by mě zajímalo, jak byste tuto věc chtěli dělat se soukromými bezpečnostními službami, když jsou s tím problémy i u státní policie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP