(12.40 hodin)
(pokračuje Hojda)

Nakonec poslance Tomáše Kvapila za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti na uvolněné místo po poslanci Vladimíru Říhovi. Tyto návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům dne 24. června tohoto roku.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba komisí i ustavení výborů proběhly veřejným hlasováním, navrhuji proto, aby dnešní volba proběhla stejným způsobem, veřejně, pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslanci Svatopluk Karásek, Vlasta Parkanová, Vilém Holáň, Vladimír Říha a Jan Škopík rezignovali na své funkce, a pak aby Poslanecká sněmovna hlasovala o každém kandidátu za člena orgánu Poslanecké sněmovny samostatně.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji panu předsedovi Hojdovi a otevírám rozpravu. Protože se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím a předávám vám, pane předsedo, zpátky slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Protože v rozpravě nepadly žádné návrhy, budeme nejprve hlasovat, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že poslanci Svatopluk Karásek, Vlasta Parkanová, Vilém Holáň, Vladimír Říha a Jan Škopík rezignovali na své funkce v orgánech Poslanecké sněmovny, tak jak už bylo předneseno, to je: výbor pro obranu bezpečnost, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, stálá komise PS pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR, stálá komise PS pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a stálá komise PS pro rodinu a rovné příležitosti a nakonec stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO.

Prosím o hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Jenom chci konstatovat, že potom to usnesení bude patrně přesnější než takto v souhrnné podobě, tak jak to bylo uvedeno na začátku, kde to bylo zcela přesné.

 

Nicméně o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 91. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 155 přítomných pro 152, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní budeme hlasovat o jednotlivých kandidátech na uvolněná místa v příslušných orgánech Poslanecké sněmovny.

Za člena výboru pro obranu a bezpečnost je navržen poslanec Robert Vokáč.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 92) skončilo. Ze 155 přítomných pro 150, nikdo proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena výboru pro obranu a bezpečnost je navržen poslanec Pavel Severa.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 93. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 155 přítomných pro 146, 2 proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví je navržen poslanec Vladimír Říha.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 94. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 156 přítomných pro 144, nikdo proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena ústavně právního výboru je navržena poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 95. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 155 přítomných pro 139, nikdo proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena stálé komise PS pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR je navržen poslanec Robert Vokáč.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 96. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 156 přítomných pro 146, nikdo proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena stálé komise PS pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství je navržen poslanec Robert Vokáč.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 156 přítomných bylo pro 144, proti jeden.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena stálé komise PS pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství je navržen poslanec Pavel Severa.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 98, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 přítomných pro 139, proti 2.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena stálé komise PS pro rodinu a rovné příležitosti je navržen poslanec Tomáš Kvapil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 99. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 přítomných pro 144, proti nikdo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za členku dočasné komise PS pro otázky Ústavy České republiky je navržena poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 100. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 přítomných pro 138, proti 3.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO je navržen poslanec Pavel Severa.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 přítomných pro 134, proti 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP