(10.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Novela, kterou předkládám, nemá jiný záměr a jinou ambici, než tento nedostatek napravit. Proto vás žádám, abyste po úvaze propustili tento zákon do dalšího projednávání a nakonec jej schválili.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu premiérovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 308/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak bylo řečeno, výbor pro obranu a bezpečnost se zabýval návrhem tohoto zákona na svém zasedání dne 11. 6. 2003 a přijal k tomuto návrhu zákona následující usnesení:

Po odůvodnění náměstka ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky plk. Jiřího Langa, zpravodajské zprávě poslance Klase a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby

a) výše uvedený vládní návrh zákona zamítla;

b) nebude-li návrh na zamítnutí přijat, odročila projednání výše uvedeného vládního návrhu zákona do doby, než bude novými vládními návrhy zákonů systémově řešena problematika zpravodajských služeb České republiky včetně její parlamentní kontroly.

2. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Jiří Bílý, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní místopředsedkyně, děkuji. Pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych říci, že tato částečná novela, jak říká pan premiér, je nutná, ale na druhé straně si myslím, že kolem Bezpečnostní informační služby je spousta záhadných věcí, které se děly poslední dobou. Myslím, že by bylo lepší přijmout komplexní novelu o Bezpečnostní informační službě.

Vím, a o tom asi nikdo nepochybuje, že v našem státě tato služba být musí, je v každém státě, ale myslím si, že pro práci této služby by bylo lepší, kdyby byly jasné konkrétní zákonné normy, aby bylo jasné, jak si má počínat, a na druhé straně aby byl kontrolní mechanismus, který vytvořil Parlament tím, že má kontrolní komisi pro BIS, aby bylo jasné, za jakých podmínek může tato komise kontrolovat právě odposlechy, které provádí BIS. Byl bych rád, kdyby vláda předložila pro všechny tři komise, které máme, to znamená VOZ, operativní techniku a BIS, pravidla, za jakých podmínek se může používat tato operativní technika, aby byl přesně dán kontrolní mechanismus. Narážíme na problém, že každý si zákon vysvětluje jinak, to je komise pro kontrolu operativní techniky, ministr vnitra. Každý si to vysvětlujeme jinak a obtížně se dobíráme k pravdě.

Byl bych raději, kdyby byla jednotná novela pro BIS, ale zároveň aby byl kontrolní mechanismus pro všechny tři komise nějakým způsobem sladěn. Proto se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda ještě někdo další chce vystoupit. Ano, pan poslanec Turek se hlásí o slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych přece jen tuto drobnou novelu chtěl podpořit, přestože nezpochybňuji názor, že je třeba předložit nový zákon. Vláda slíbila, že v průběhu tohoto roku předloží nový zákon, který bude lépe upravovat situaci v bezpečnosti a ve zpravodajských složkách. Nicméně já bych chtěl podpořit tuto novelu především z následujícího důvodu. Ten zákon vznikl v době, kdy v podstatě ještě neexistovaly mobilní telefony. Tato drobná novela upravuje možnost, aby naše bezpečnostní služba mohla lépe bojovat třeba i s organizovaným zločinem, aby lépe mohla bojovat s riziky, která mohou potenciálně ohrožovat tuto zemi. Já si nemyslím, že musíme půl roku znemožňovat tento boj.

Vyzývám proto kolegy, aby zvážili své zamítavé stanovisko. Budeme samozřejmě dále podporovat to, aby vláda předložila komplexní novelu. Nemůžeme přece zabránit tomu, abychom třeba půl roku neměli žádný účinný prostředek k boji s organizovanými zločineckými skupinami.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Ne. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím. V obecné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí návrhu zákona.

Po ukončení rozpravy se hlásí o slovo premiér Vladimír Špidla. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, omlouvám se, pravděpodobně jsem zcela nezvládl procesní postup, ale přesto využiji možnosti po ukončení rozpravy vystoupit.

Argumentace o tom, že je třeba vytvořit komplexní úpravu, je správná. Komplexní úprava se připravuje a bude připravena. Její obsah je velmi komplikovaný, což je logické, včetně obsahu, jakým způsobem efektivně kontrolovat tajné služby ve věcech, které jsou delikátní a mnohdy znamenají velké riziko pro účastníky různých tajných operací, ale i to jsou věci, které lze nepochybně zvládnout a učinit. Problém je jediný. Současná právní úprava způsobuje, že ačkoliv se BIS jmenuje Bezpečnostní informační služba, tak v jistém významném oboru není efektivní, pokud nechce překračovat hranice vymezené zákonem. Myslím si, že není nejmenších pochyb, že tajná služba jakéhokoliv rázu nemá a nesmí překračovat hranice vymezené zákonem, a to znamená, že je překračovat nebude.

Na druhé straně bezpečnostní rizika probíhají kontinuálně, bezpečnostní rizika nejsou malá. A já považuji za nepřiměřené zablokovat funkčnost určitého nástroje, který si naše společnost vytvořila, který je založen na základě zákona a koná v jeho rámci, prostě podlomit efektivnost tohoto nástroje a odkládat možnou nápravu na neurčitou dobu, která může přijít až za mnoho a mnoho měsíců. Mezitím mohou být zachyceny telefonáty, které vedou k přípravě teroristických činů, mohou být zachyceny informace, které zablokují pašování zbraní hromadného ničení nebo jejich komponent. To vše existuje.

Průběh normálního projednávání zákona je asi osm měsíců. Jsem přesvědčen, že až bude zákon předložen a začne být projednáván, bude projednáván déle, protože se jedná o materiál, který je mimořádně citlivý. Proto si myslím, že není správné a odpovědné omezit efektivitu Bezpečnostní informační služby v situaci velmi neklidného světa. To nejsou týdny nebo dny, kdy by to bylo pochopitelné, to jsou, dámy a pánové, měsíce. Myslím, že bychom i toto měli vzít v úvahu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu premiérovi. O závěrečné slovo mě také poprosil zpravodaj, kterému tuto možnost samozřejmě musíme dát.

 

Poslanec Jan Klas: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě plně chápu to, co tady říkal před malou chvilkou pan premiér, nicméně skutečně tento návrh zákona už jen svou krátkostí vám dokazuje to, jak je vytržen z kontextu a že je to narychlo sešitá novela, která jako hlavní důvod uvádí, že budeme razantně bojovat proti terorismu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP