(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Až v tuto chvíli druhé čtení definitivně končím.

 

Dámy a pánové, dostáváme se k bloku třetích čtení. Jako první bod pro třetí čtení budeme projednávat

 

63.
Návrh poslankyně Aleny Páralové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb.,
o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

 

Paní poslankyně Alena Páralová zaujala už místo u stolku zpravodajů, stejně tak zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Jarmila Boháčková je vyzývána k témuž. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 92/3.

Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy žádné nemám, takže rozpravu končím. Ptám se, zda hodlá paní poslankyně Páralová vystoupit. Není tomu tak.

Pokud má někdo nejasnost o průběhu projednávání dnešní schůze, chci upozornit na dohodu o tom, že dnes a zítra se měla projednávat pouze třetí čtení. Přednost dostaly pouze body, které na základě vašeho rozhodnutí jsme zařadili před tato třetí čtení.

Zájem o závěrečná slova žádný není. Poprosím paní zpravodajku Boháčkovou, aby se ujala svých zpravodajských povinností, poté co jsem ukončil rozpravu.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, předkládám zprávu pro třetí čtení poslaneckého návrhu na změnu zákona 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Jde o tisk 92 a jeho předkladatelem je skupina poslanců v čele se kolegyní Páralovou. Návrh kolegů poslanců se týká osob s nákladným dietním stravováním, konkrétně zvyšování částek životního minima na výživu a ostatních osobních základních potřeb pro účely sociální potřebnosti. V současné době se osobám s nákladným dietním stravováním zvyšuje jednotně částka životního minima pro účely sociální potřebnosti o 600 korun, a to bez ohledu na typ onemocnění a diety. Je přitom nepochybné, že mezi cenou jednotlivých dietních potravin existují značné rozdíly.

Návrh byl projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a byl usnesením č. 88 změněn pozměňovacím návrhem poslance Janečka. Návrh prošel dne 24. 6. 2003 druhým čtením.

Vážení kolegové, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh změny zákona o sociální potřebnosti ve znění pozměňovacího návrhu poslance Janečka. Zákon o sociální potřebnosti by tedy obsahoval zmocnění pro Ministerstvo práce a sociálních věcí vydat prováděcí předpis neboli vyhlášku, v níž by byly stanoveny pro jednotlivé typy dietního stravování částky, o něž se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje částka životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby občana. Věřím, že přijetím tohoto návrhu dojde ke zlepšení sociální situace řady rodin, jejichž některý člen musí dodržovat nákladný dietní režim.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyně, nicméně vaše zpravodajské povinnosti se neomezí na tento příspěvek. Chtěl bych vás poprosit, abyste předložila a uvedla tento návrh k hlasování, jak se od zpravodaje ve třetím čtení očekává.

Hlásí se ještě pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Jen jsem se chtěl paní zpravodajky zeptat - pokud by mě poslouchala, ale ona nemá asi čas - že v tisku 92/3 jsou pozměňovací návrhy, které padly ve druhém čtení. Ona zde hovořila o nějakém pozměňovacím návrhu pana poslance Janečka. Já zde žádný takový nevidím. Chtěl jsem se zeptat, aby upřesnila, o jaký pozměňovací návrh jde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Předpokládám, že tento pozměňovací návrh zazněl na jednání výboru a stal se součástí usnesení výboru. Usnesení výboru se stalo jediným pozměňovacím návrhem při projednávání návrhu ve druhém čtení.

Po těchto ujasněních můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu, který máte v tisku 92/3. Doufám, že všichni, kteří chtějí hlasovat jsou přítomni.

Stanoviska jsou souhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 169 skončilo. Ze 169 přítomných bylo 118 pro, 40 bylo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Byl to jediný návrh, takže v tuto chvíli můžeme přistoupit k hlasování závěrečnému.

Přečtu text usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyně Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 92, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 170. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 169 poslanců bylo pro 153, proti byli 3. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji paní poslankyni Páralové a paní poslankyni Boháčkové. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

64.
Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 109/ - třetí čtení

 

Prosím pana poslance Martina Římana a zpravodaje pana poslance Jaromíra Schlinga, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že jediný pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 109/4.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky, nikdo z místa se nehlásí. Rozpravu končím.

Ptám se pana poslance Římana, zda hodlá přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Schling jako zpravodaj má také příležitost. Nechce ji využít.

Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 109/4. Stanovisko pana poslance Římana je kladné, pana poslance Schlinga. Rovněž.

 

Na základě této vzájemné shody se táži vás, dámy a pánové, kdo s pozměňovacím návrhem souhlasí. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 171 skončilo. Ze 171 přítomných bylo pro 155, jediný byl proti.

 

Protože to byl jediný pozměňovací návrh, mohu vám přednést návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 109, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP