(12.00 hodin)

Poslanec Ladislav Býček: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan poslanec Cabrnoch navrhl, aby jako druhý bod po interpelacích ve čtvrtek 3. 7. byl zařazen bod 82, načež bylo upozorněno, že bod 82 nemůže být projednáván, protože neproběhlo druhé čtení, takže se to změnilo na druhý bod 3. 7. - 81.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Prvním bodem byly odpovědi na písemné interpelace, druhý bod je bod 81.

 

Poslanec Ladislav Býček: Promiňte, druhý bod po skončených interpelacích.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě se hlásí s procedurálním návrhem pan poslanec Fajmon. Dámy a pánové, dostáváte mě do situace, kdy budu muset přerušit projednávání, vyžádat si stenografický záznam a na základě stenografického záznamu postupovat, protože lze předpokládat, že pan poslanec Cabrnoch mě nevědomky uvedl zase v omyl, protože pan poslanec Býček má možná stejnou pravdu jako on. Já to nejsem schopen rozsoudit. Jedině by mohla změnit tuto skutečnost sněmovna.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych ještě vyřešit otázku interpelace, která nebyla projednána z důvodu nepřítomnosti ministra Ambrozka. Velmi bych stál o to, aby byl přítomen, a také jsem tomu chtěl vytvořit prostor, proto jsem čekal na to, až se dostaví, a vzhledem k tomu, že se nedostavil a bod, myslím, zařazen byl, tak bych doporučil hlasovat o tom, aby se tento bod přerušil a byl zařazen k projednání na úterý jako první bod, to znamená interpelace na ministra Ambrozka. Doufám, že pan ministr se k projednání interpelace dostaví.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Připomínám, že pan ministr Libor Ambrozek je na jednání s ministrem vlády Kanady, takže je řádným způsobem omluven.

Pan poslanec Cabrnoch v tuto chvíli přistupuje k řečništi, aby se pokusil vnést jasno do sporu, který tady v tuto chvíli obtížně můžeme vyřešit.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Já se vám, kolegové a kolegyně, omlouvám za rozpaky, které jsem vyvolal, a budu citovat ze stenozáznamu. Navrhoval jsem - cituji - zařadit tento bod pevně na čtvrtek 3. 7. jako druhý bod, tedy hned následující bod po odpovědích členů vlády na písemné interpelace. Důvodem je služební cesta zpravodaje atd.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O tom se hlasovalo kdy?

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Včera.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud bylo přijato hlasováním usnesení, které navrhl pan poslanec Cabrnoch, tak se tím posouvají všechny body, které byly odsouhlaseny předtím. Taková je zvyklost v této sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, myslím, že nejsnáz bude, když se z této procedurální pasti dostaneme novým hlasováním. Podotýkám, že v době, kdy to pan kolega Cabrnoch navrhl, ale platilo, že druhým bodem na čtvrtek 3. 7. je skutečně bod č. 9. A takto vám všem byl rozdán program k projednávání zbývající od 1. července. Návrh by byl nehlasovatelný bez úpravy, kterou říká pan kolega Býček.

Já si myslím a dávám takový návrh, abychom o pořadu, to znamená o bodech 81 a 9, rozhodli novým hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Je-li k tomu ochota, mně to jenom ulehčí práci. Všechny vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

Rozhodneme o tom, že schůze Poslanecké sněmovny se bude odehrávat v dnešním dopoledni takto: jako první bude v tuto chvíli projednáván bod 81, jako druhý bod č. 9. Je zřetelné, o čem dám hlasovat? Přihlaste se prosím.

 

Kdo souhlasí s tímto postupem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 123 přítomných bylo 100 pro, proti 3.

 

Budeme se řídit podle tohoto našeho hlasování.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Fajmona, abychom přerušili bod odpovědi na písemné interpelace s tím, že odpověď pana ministra Ambrozka bude projednána v úterý jako první bod odpoledne.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 352. Kdo souhlasí s tímto návrhem - rozumím panu poslanci Fajmonovi, že tím se odsouvají všechny ostatní body dozadu - ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 123 přítomných 65 pro, 27 proti. Úterní odpoledne bude tak, že se jako první bod bude projednávat bod odpověď na interpelaci pana poslance Fajmona a jako další bod budou projednávány body, které jsou už odsouhlaseny.

 

Hlásí se pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, aby nevzniklo překvapení - chtěl bych upozornit, že bych rád požádal o předsunutí polední přestávky tak, aby začala ve 12.30 hodin a trvala do 14 hodin, čili přestávku na jednání poslaneckého klubu. Upozorňuji na to teď, než začneme projednávat dva schválené body.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji panu předsedovi Karlu Kühnlovi. Neztrácejme čas a zkusme projednat bod č. 81, kterým je

 

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
na úseku ochrany veřejného zdraví
/sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

 

protože i paní ministryně Součková má povinnosti, které vyplývají z jejího úřadu a z návštěvy kanadské oficiální delegace.

Předložený návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví ve sněmovním tisku 215, uvede ministryně zdravotnictví paní Marie Součková. Prosím ji, aby se ujala slova.

Vás, dámy a pánové, snažně žádám, abyste své důležité rozhovory vedli v kuloárech.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se zkrátit své úvodní slovo na minimum, protože jsem přesvědčena o tom, že všichni jste měli možnost v dostatečně časové míře seznámit se s předkládaným návrhem zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví. Jedná se o druhé čtení tohoto zákona, jedná se o zákon, kterým chceme vyřešit v současné době také otázku restauračních zařízení, školních jídelen a ostatních stravovacích provozů tak, aby byly plně v souladu nejenom se směrnicemi Evropské unie, ale především také u starších budov, a kde finanční náročnost na tyto rekonstrukce, vyhovět starostům, místostarostům a také hejtmanům v jejich velmi bohulibé práci tak, aby finanční prostředky mohli v časové rezervě nashromáždit a patřičné hygienické změny provést v plném časovém intervalu tak, jak jim bude ukládat tato novela zákona, kterou budeme měnit tak střetovou vyhlášku, jež byla předtím a určovala, že tyto změny musí proběhnout do 30. 6.

Chtěla bych říci, aby Poslanecká sněmovna věnovala pozornost tomuto zákonu a podpořila projití tohoto zákona do třetího čtení, aby mohl s účinností od 1. 10. tento zákon být přijat, jak předpokládáme, a umožnit právě samosprávě nakládat s tímto zákonem ve smyslu mých uvedených připomínek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni zdravotnictví Marii Součkové.

Pan poslanec Šulák se ke mně naklonil, aby mi sdělil informaci, že hodlá zpochybnit poslední hlasování. Nicméně já jsem už zahájil další bod. Protože další hlasování mezitím nebylo, tak mně nezbývá, než mu umožnit, aby zpochybnil hlasování, a rozhodne Poslanecká sněmovna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP