(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. A nyní je ta správná chvíle, abych požádal předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu, aby nás seznámil s výsledky voleb.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb v pořadí tak, jak proběhly a jak byly projednávány a otevírány jednotlivé body.

 

Zápis o volbě člena dozorčí rady České konsolidační agentury ze dne 8. července 2003 (bod 91). Počet vydaných hlasovacích lístků 167, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 167. Pro pana Petra Braného odevzdáno 78 platných hlasů, pro pana Luďka Poláška 74 platných hlasů. V prvním kole nebyl zvolen členem dozorčí rady nikdo. Do druhého kola tajné volby postupují tito kandidáti: Petr Braný a Luděk Polášek.

 

Dále zápis o volbě člena Rady České tiskové kanceláře ze dne 8. července 2003 (bod 92). Počet vydaných hlasovacích lístků 167, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 166, neodevzdán 1 hlasovací lístek. Pro pana Radka Mezulánika hlasovalo 74 hlasů, pro paní Miroslavu Moučkovou 38 hlasů. V prvém kole nebyl zvolen členem Rady České tiskové kanceláře nikdo. Do druhého kola postupují tito kandidáti: Radek Mezulánik a Miroslava Moučková.

 

Zápis o volbě předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D47 ze dne 8. července 2003 (bod 96). Počet vydaných hlasovacích lístků 167, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 167. Pro pana poslance Martina Římana odevzdáno 61 hlasů, pro pana poslance Antonína Sýkoru odevzdáno 95 hlasů. V prvním kole byl zvolen Antonín Sýkora. (Potlesk.)

 

Zápis o volbě předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human ze dne 8. července 2003 (bod 97). Počet vydaných hlasovacích lístků 167, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 167. Pro poslankyni Hanu Šedivou bylo odevzdáno 84 kladných hlasů. V prvním kole byla zvolena Hana Šedivá. (Potlesk.)

 

Zápis o volbě předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika ze dne 8. července 2003 (bod 98). Počet vydaných hlasovacích lístků 167, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 167. Pro poslance Stanislava Křečka bylo odevzdáno 100 hlasů, pro poslankyni Miroslavu Němcovou bylo odevzdáno 53 hlasů. V prvním kole byl zvolen Stanislav Křeček. (Potlesk.)

 

Dovolte, abych všem zvolených pogratuloval. Druhé kolo se bude moci uskutečnit, hned jak skončí hlavní body jednání sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já děkuji panu předsedovi volební komise Pavlu Hojdovi. Souhlasím s jeho návrhem, abychom se nyní zabývali dalšími body našeho pořadu.

 

Tím dalším bodem je přerušené projednávání bodu

 

41.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon číslo 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 349/ - prvé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Koudelka.

Tento bod jsme projednávali ve čtvrtek 3. července, přerušili jsme obecnou rozpravu do dnešního dne. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě.

Písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám. Pokud se nikdo další nehlásí? Takže v rámci obecné rozpravy ještě pan zpravodaj Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já jenom připomínám, pane předsedající, že jeden návrh na přerušení byl dán tak, aby se o něm hlasovalo ještě před ukončením obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je tady návrh paní poslankyně Rusové přerušit a odročit projednávání před ukončením obecné rozpravy do doby, než dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky předloží své závěry. Takže je to návrh na odročení.

Hlásí se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Pane předsedající, žádám pět minut na poradu klubu, protože to je závažné hlasování a to stanovisko nebylo zcela jednotné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže hlasování začne v 17.01 hodin. Do té doby je přestávka, ale upozorňuji, že v 17.01 hodin hlasování o návrhu na odročení, který předložila paní poslankyně Rusová, zahájím.

 

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP