(17.50 hodin)
(pokračuje Laštůvka)

Proto zahraniční výbor také při dnešním projednávání požádal ministra zahraničí, aby v průběhu následujících měsíců byla Poslanecká sněmovna prostřednictvím zahraničního výboru velmi podrobně informována o vývoji na území Iráku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Laštůvkovi. To byl poslední příspěvek ve všeobecné rozpravě, takže ji v tuto chvíli končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Písemné přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže rozpravu končím a připomínám, že byl předložen jeden návrh na usnesení, resp. bylo předloženo usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Jiné návrhy nemáme. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zvláštní usnesení v tom smyslu, že má dva body, přičemž pro přijetí jednoho bodu je nezbytné kvorum nadpoloviční, většina všech poslanců, podle čl. 39 ústavy 3 (?), doporučuji, abychom usnesení, tak jak ho předložil výbor pro obranu a bezpečnost, rozdělili na dvě samostatná usnesení a jako o takových o nich hlasovali.

Táži se pánů ministrů, zdali hodlají vystoupit se závěrečnými slovy. Mají k tomu určitě příležitost. Pan ministr Kostelka.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu zdržovat. Chci vás jen informovat, že nemocnice do této doby provedla více než 2500 zákroků, z toho téměř 50 těžkých operací, takže má svoje místo v Iráku a pomáhá lidem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, věnujte mi prosím pozornost. Já ta usnesení, aby nedošlo k mýlce, přečtu. O usnesení, které přečtu teď, budeme rozhodovat prostou většinou usnášeníschopné sněmovny.

To usnesení bude: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasí s vytvořením kontingentu Armády České republiky, který bude složen z polní nemocnice vyslané na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 392 ze dne 15. dubna 2003 a usnesení Senátu ČR č. 85 ze dne 15. dubna 2003, včetně odpovídající logistiky a ochrany roty Vojenské policie a skupiny civilně vojenské spolupráce v celkovém počtu do 400 osob."

Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat jsou přítomni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 411. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 přítomných bylo pro 126, proti bylo 33. Takže tento návrh byl přijat.

 

Nyní prosím, aby bylo na hlasovacím zařízení přestaveno kvorum na číslo 101. Už se tak stalo, děkuji.

Přečtu usnesení druhé: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasí se zapojením kontingentu Armády České republiky do souboru mezinárodních opatření vně i uvnitř Irácké republiky na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1483 z letošního roku ke stabilizaci bezpečnostní situace a pro poskytování humanitární pomoci iráckému obyvatelstvu a obnovu Irácké republiky do konce roku 2003, s možností prodloužení."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 412, které jsem zahájil. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 hlasujících bylo pro 127, proti 34, takže i druhé usnesení jsme přijali.

 

Děkuji panu ministru Kostelkovi, panu místopředsedovi vlády a ministru Cyrilu Svobodovi, panu zpravodaji Titzovi a panu zpravodaji Kühnlovi a končím projednávání tohoto bodu.

O slovo se přihlásil pan poslanec Marian Bielesz.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v předchozím hlasování číslo 410 jsem prokazatelně byl ve sněmovně, hlasoval jsem proti přerušení, ale bohužel na sjetině nejsem uveden. Nezpochybňuji hlasování, jen uvádím věci na správnou míru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče.

 

Konstatuji, že se můžeme věnovat dalšímu bodu našeho pořadu. Tímto bodem je

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova. (V sále je značný hluk.)

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, předkládám vám návrh novely zákona o Vězeňské službě a justiční stráži, zákona, který byl přijat již v roce 1992. Předložená novela sleduje pouze některá jeho zpřesnění. Účelem tohoto návrhu zákona je zpřesnění těch vztahů, které vznikají jak v rámci výkonu vězeňské služby uvnitř, tak vůči subjektům stojícím mimo ni. Jde tedy především o vztahy s Policií České republiky a dále o vztahy se zahraničními subjekty.

Věcné změny této novely spočívají zhruba v šesti oblastech. (Stále velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo vlády, promiňte. Dámy a pánové, prosím, abyste věnovali pozornost tomu, co zde zaznívá od pultu. Věřím, že to, co pan místopředseda vlády říká, vás zaujme. Ten, kdo dá přednost jinému způsobu trávení času, třeba rozhovorem s jiným poslancem, má k tomu příležitost v kuloárech.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Takže jde o šest věcných změn, které se promítají v předložené novele.

První změna spočívá v explicitním vyjádření práva Vězeňské služby odebírat pro účely identifikace biologický materiál uvězněných osob. Myslí se tím zejména krev za účelem testů.

Za druhé, právo Vězeňské služby kontrolovat a identifikovat osoby, které se pohybují v bezprostřední blízkosti věznic.

Za třetí, právo Vězeňské služby, které z důvodů velmi absurdních zatím není nikde v zákoně zakotveno, bezprostředně při nebo po útěku vězně pronásledovat tohoto vězně. Dnes je model takový, že když uprchne vězeň, Vězeňská služba za zdmi věznice nebo za zdí věznice již nemá právo pronásledovat prchajícího vězně a musí to oznámit policii.

Za čtvrté, tzv. používání podpůrných operativních pátracích prostředků. Zde bych chtěl zdůraznit, že sdělovací prostředky v České republice si to vysvětlily tak, že Vězeňská služba má právo odposlouchávat vězně, ať už ve výkonu trestu, nebo ve vazbě. To je hluboký omyl, to není pravda. Právo odposlouchávat je zakotveno v trestním řádu a v zákonu o policii a nemění se.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP