(Jednání pokračovalo v 19.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat posledním bodem, který nám zbývá projednat, tím je vyhlášení výsledků voleb. Prosím předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu, aby nás s výsledky seznámil.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Seznámím vás s výsledky druhého kola voleb.

 

Za prvé volba člena dozorčí rady České konsolidační agentury. Počet vydaných hlasovacích lístků 165, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 164, neodevzdán tedy jeden. Pro pana Petra Braného bylo odevzdáno 76 platných hlasů, pro pana Luďka Poláška bylo odevzdáno 73 hlasů. Ve druhém kole nebyl zvolen nikdo a tím volba končí.

 

Volba člena Rady České tiskové kanceláře z dnešního dne. Počet vydaných hlasovacích lístků 165, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 164, neodevzdán jeden. Pro pana Radka Mezulánika odevzdáno 72 hlasů, pro paní Miroslavu Moučkovou odevzdáno 38 hlasů. Ve druhém kole nebyl zvolen nikdo a volba tímto končí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, já vám děkuji za tyto informace. Takže ve druhém kole nebyl nikdo zvolen. Dámy a pánové, já vám děkuji, že jste vydrželi do těchto chvil, a schůzi končím. Na shledanou.

 

(Schůze ukončena v 19.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP