Stenografický zápis 19. schůze, 22. července 2003

(Schůze zahájena ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 171/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Ladislav Skopal
Senátor Josef Vaculík


2. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 338 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Vilém Holáň


3. Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Petr Krill


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 318/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Vlček


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Mládek


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Rafaj


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vlastimil Tlustý


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová


14. Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 392/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Václavek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 17.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP