(12.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Za druhé - na jednání výboru pro obranu a bezpečnost - (Předsedající žádá o klid.) - budou přítomni příslušní velitelé plus příslušný vyšetřovatel této kauzy.

A za další bych chtěl vyzvat ty, kteří se tady tak předváděli, aby se tohoto zúčastnili. Pokud se pan poslanec Tlustý tohoto zúčastnit nechce, tak má možnost se ještě omluvit v tuto chvíli. Nemyslím, aby se omlouval mně, ale aby se omlouval těm policistům, kteří již několik dní nespali, a já kvůli vaší touze po moci je teď táhnu z Českých Budějovic do Prahy! (Koaliční poslanci tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vidím, že se o slovo hlásí ještě předseda pan poslanec Tlustý. (Projevy nesouhlasu v levé části sálu.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, vážená vládo, my jsme netrvali na tom, že důstojníci policie mají jezdit do Prahy. Nic takového jsme nenavrhovali, takže pokud jste se tak rozhodli, je to vaše rozhodnutí. (Ohlas v sále.) My jsme trvali na odpovědi na otázku, zda bylo vyhověno žádosti lidí, kteří se cítí ohroženi, a zda jim policie poskytla přiměřenou ochranu a pomoc, a na tuto otázku jsme nedostali - kromě útoků - odpověď ani do této chvíle.

Děkuji za pozornost. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já jsem rád, že pan poslanec Tlustý již ustupuje z toho, co zde bylo řečeno, protože tady mám stenografický záznam toho, co bylo ve vystoupení pana poslance Klase a v prvním vystoupení pana poslance Tlustého. Tam bylo položeno asi šest otázek a jenom jedna z nich byla ta, o které nyní pan poslanec Tlustý hovořil. Takže by bylo férovější uznat, že jste přestřelili. Chcete-li tuto hru hrát, já na ni přistoupím pro tentokrát, ale chci hrát tak, že pokud se ukáže, že - (Výkřiky v části sálu, kde sedí poslanci ODS. Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Klid, prosím!) Co tam ten člověk křičel? (Hlas z pléna: Odpověď. Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Odpověď.) Odpovědnost? Tu máte, pánové, za toto.

Takže v každém případě můžu tady přečíst stenografický záznam, ale myslím si, že je to zbytečné. Jenom bych byl rád, kdyby tato věc byla dotažena do konce. Takže zvu všechny na jednání na výboru pro obranu a bezpečnost. Všem poslancům je toto jednání otevřené. Pokud nebudou sdělovány informace, které odporují možnosti zveřejnění, bude se účastnit i veřejnost prostřednictvím médií. (Koaliční poslanci tleskají.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny, pan poslanec Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, dovolte mi -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane předsedo, já jsem dala přednost předsedovi Poslanecké sněmovny, promiňte.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, dovolte mi, abych k tomu, co tady probíhá, řekl také několik slov. Já jsem byl dnes ráno požádán o to, aby mimořádně mohl vystoupit pan poslanec Klas. S tím, že jsem byl ujištěn, že tu není žádná tendence politizovat tu věc, že jde o věcné ohlášení, apelovalo se na v minulosti vystoupení třeba kolem napadení pana ministra Dostála apod. To znamená, že sněmovna zná precedens, kdy je třeba některé věci tady říci i mimo program, protože je třeba je sdělit. Já jsem to chápal tak, že je to míněno korektně, že půjde jenom o to věcné sdělení závažných faktů a že to bude spíše na bázi spolupráce, že jsme ochotni se domluvit. Já jsem to samozřejmě učinit nemusel. Mohl jsem říci "ne, platí pravidla". Ale snažil jsem se chovat korektně. Snažil jsem se vzít to tak, že je tady něco, co nás spojuje, a že je možné v takové chvíli nebrat ohled na pravidla.

Já bych chtěl pouze říci, že je mrzuté, pokud člověk má dojem, když vystupuje korektně, že se to v této sněmovně nevyplácí. Mě mrzí, když v této sněmovně slova neplatí! (Emotivně:) Když nemají tu váhu, kterou mohou mít! Mě prostě mrzí, když místopředseda sněmovny nazve premiéra Berijou, a my pak potom sedíme u jednoho stolu - všichni společně! Rozumíte? Socialistická minulost se vyznačovala tím, že slova v ní nic neznamenala. To byly cinkající metály, které neměly žádnou cenu. Jestliže se tady nazýváme Berijou, a pak sedíme u jednoho stolu, jako by se nic nestalo, tak je to opakování té komunistické minulosti! (Projevy nespokojenosti a bušení do lavic v části sálu, kde sedí poslanci KSČM.) Já tvrdím, že tato sněmovna bude fungovat pouze tehdy, pokud slovo tady bude mít váhu. Pokud, když se na něčem dohodneme, to bude platit. Jinak se korektnost nevyplácí, a kdo je korektní, tak si připadá v této sněmovně jako pitomec.

Děkuji vám. (Spontánní potlesk v části sálu, kde sedí koaliční poslanci.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda poslaneckého klubu ODS pan Vlastimil Tlustý. Ještě než začne hovořit, chci poznamenat, že pan poslanec Ransdorf, který se hlásí, slovo nedostane, slovo mu neudělím, protože není žádná rozprava.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi za prvé poděkovat předsedovi Poslanecké sněmovny, že udělil slovo panu kolegovi Klasovi. I my jsme předpokládali, že diskuse bude věcná. Myslím, že ze záznamu se dá vydedukovat, kdo ji posunul do této podoby. Já bych proto poprosil pana ministra, aby to bylo úplně jasné, aby to moje citované ranní vystoupení opravdu přečetl, protože stále platí a protože má stále stejný charakter, protože nemělo a nemá charakter rozdmýchávání žádného politického sporu. Obsahuje jedinou zásadní otázku - zda policie na podnět kolegy Klase konala, či nekonala, zda pomoc živým ohroženým lidem byla, či nebyla poskytnuta.

Pane ministře, přečtěte moje vystoupení, aby bylo zcela jasné, kdo tady hraje jakou hru. Děkuji. (Projevy nesouhlasu v části sálu, kde sedí koaliční poslanci. Projevy podpory a potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. O slovo se přihlásil vyzvaný ministr vnitra, poté místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já samozřejmě reagovat mohu, a těch témat, která jste, pane poslanče, vy a pan kolega Klas vznesli, bylo několik:

Ptám se prostřednictvím pana předsedy, jakou váhu nařízení ministra u jeho podřízených má. Příbuzný obětí, který byl včera na návštěvě u pozůstalých a vyřizovali termín pohřbu, zjistil v Litvínovicích, že kontrola vozidel či zesílená činnost policie na Českobudějovicku včera vůbec neexistovala. - To je první věc, kterou je zapotřebí ověřit. Existovala, nebo neexistovala zvýšená kontrola vozidel - na rozdíl od rakouských policistů, jak se zdůrazňuje ve vystoupení pana poslance Klase. Pak je tady obvinění z toho, že se vůbec nedělala kontrola na hranicích. To je druhé věcné obvinění, které tady zaznělo. Pak je tady věc, která se týká ochrany těch osob, ano. Pak je tady obvinění, které se týká toho, že nebyl kontrolován kamerový systém na státních hranicích. A tak bych mohl vystoupení vaše a pana poslance Klase přečíst všechna. (Výkřiky v části sálu, kde sedí poslanci ODS.)

Pane místopředsedo, tady je to opravdu jako někde v pavilonu opic, protože někteří lidé nejsou schopni ovládat své emoce. Takže bych poprosil, aby přece jenom byl zjednán pořádek v jednacím sále.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo vlády a ministře vnitra, já nemohu poslancům zacpat ústa, i když by se mi to v některých případech docela zamlouvalo. (Smích.) Stejně tak je nemohu donutit, aby drželi ruce připažené nebo za zády. Pokud pan poslanec Tlustý cítí touhu ruce zvednout k obloze nebo ke stropu, jednací řád opravdu nepamatuje na tuto možnost, jak mu v tom zabránit. Myslím, že tento drobný tělocvičný úkon je potřeba panu poslanci Tlustému a dalším dopřát bez komentáře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Probíhá novelizace jednacího řádu. Bylo by možná dobré se inspirovat.

Takže věcných obvinění bylo několik. Jenom jedno z nich se týkalo záležitosti ochrany. A já chci, aby tato obvinění byla buďto potvrzena, pak budu postupovat tak, jak jsem říkal, anebo vyvrácena. A o tom bude jednání výboru pro obranu a bezpečnost. O ničem jiném.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Jako doufám poslední v tomto bloku nebloku vystoupí místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, paní a pánové, já bych byl rád, kdyby řada lidí v této sněmovně více vážila slova. Pokud jde o připomínky k minulosti, když už se tady jednou použily - já jsem ve výrobní továrně na schůzi závodního výboru ROH cítil mezi lidmi větší úctu jednoho k druhému, než cítím občas tady v této sněmovně. A mrzí mě - mrzí mě, že chcete mluvit o tom, jestli sedíme, nebo nesedíme u jednoho stolu, a nejste schopni - jeden ani druhý - vážit slova. Je mi toho opravdu líto. (Poslanci KSČM tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, dalším bodem našeho pořadu je

 

16.
Návrh poslanců Hany Šedivé, Michaely Šojdrové, Taťány Fischerové,
Zdeňky Horníkové, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb.
/sněmovní tisk 336/ - prvé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP