(12.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Rozhodneme o přikázání výboru pro vědu, školství, mládež a tělovýchovu. Další návrhy jsem nezaznamenal.

Zahájil jsem hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 41 skončilo. Z přítomných 185 přítomných bylo pro 163, proti 2. Návrh byl přijat.

 

V dalším hlasování rozhodneme o návrhu paní poslankyně Šojdrové na zkrácení lhůty k projednání o deset dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 42 skončilo. Ze 185 přítomných bylo pro 123, proti 30, takže i tento návrh byl přijat.

 

Děkuji pro tuto chvíli těm, kteří se aktivně podíleli na prvním čtení.

 

Slovo uděluji panu ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vycházím z toho, že každý by měl nést důsledky svých slov a každý by měl svá slova vážit, pokud vykonává důležité ústavní funkce.

Byl jsem zde vyzván, abych řekl něco bližšího k tomu, jaká je ochrana zmíněných osob. Několik faktů. Pan poslanec Klas mě informoval o tom, že - raději nebudu uvádět jména, ale řekněme pan C. - má příslušné dokumenty a že je zapotřebí věc řešit. To je jedna osoba, o kterou šlo při řešení ochrany. Pan C. požádal o fyzickou ochranu své matky paní K., fyzická ochrana této ženě poskytnuta byla. Byl s ní v bytě přítomen po celou dobu příslušník Policie ČR pan Fridrich. Druhá osoba, o kterou šlo, byl právě pan C., kterému rovněž byla panem plukovníkem Kutkem nabídnuta ochrana s tím, že on musel říci, že si tuto věc rozmyslí. Poté volal, že o tuto ochranu stojí. Byl mu řečen postup. Postup je takový, že o ochranu musí někdo oficiálně požádat. Kdekoli, na jakémkoli útvaru policie. To, že musí požádat, je jasné, protože se zasahuje do nejintimnějších osobnostních práv. Není možné, abychom někomu proti jeho vůli bez zdokladované žádosti poskytli. Toto se nestalo, ale zároveň mu bylo řečeno, že zároveň mu může být fyzická ochrana poskytnuta již při jeho inkriminované cestě do Českých Budějovic za svou matkou.

Další rodina, o kterou šlo, byla rodina pana Š. - tuším, že on, jeho manželka a snad dvě děti, to přesně nevím. Ti jednali s panem Skabalíkem, což je velitel služby Kriminální policie a vyšetřování jihočeské správy, s tím, že ho požádali o ochranu tak, jak je standardní. On jim řekl, že musejí požádat. To se stalo. Poté jim sdělil, jaké jsou podmínky ochrany. Je jasné, že pokud někdo chce policejní ochranu, musí změnit režim svého života. Nemůže stále chodit do práce, jeho děti v bezprostředním ohrožení nemohou chodit do školy. Prostě režim je specifický a uzavírá se k tomu příslušná smlouva. Tento pan Š. to odmítl s tím, že je podnikatel a musí podnikat a jezdit po republice, nemůže si dovolit takovýto režim života a že se o to postará sám. Toto je odpověď.

V tuto chvíli bych chtěl, aby nejen mně, ale těm lidem, kteří skutečně tam několik dní bez nároku na spánek pracují, se ti poslanci, kteří tuto debatu vznesli, omluvili. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi. Dámy a pánové, protože se hlásí pan poslanec Klas a protože není rozprava, ani není bod, ale protože jsme se k projednávání této problematiky nějakým způsobem dostali, žádám vás, abyste hlasováním rozhodli o tom, zda si přejete, aby pan poslanec Klas vystoupil.

 

Kdo chce, aby pan poslanec Klas vystoupil, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 43 skončilo. Ze 184 hlasujících bylo pro 123, což je dostatečný počet, aby pan poslanec Klas se ujal slova.

 

Připomínám velmi důrazně, že tím se neotvírá ani bod, ani rozprava, že pan poslanec Klas bude poslední z těch, kteří nemají přednostní právo vystupovat, slovo ode mne dostane.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, děkuji, že jste mi umožnili říci dvě tři věty. Nechci vás zdržovat, protože bude polední přestávka.

Odpovím pouze takto. Takovouto hysterickou reakci jsem skutečně nečekal. Pokud si přečtete doslova moje stenografické záznamy, je to skutečně pouze o jediné věci: Získat čas pro to, aby policie zasáhla.

Řeknu závěrem dvě věci, ostatní si vyříkáme na výboru pro obranu a bezpečnost. Omlouvat se nehodlám, protože poslední SMS s žádostí o zajištění ochrany jsem dostal v 10.17 hodin, než jsem začal svůj projev, poslední rozhovor na můj mobil proběhl ve 12.40 hodin, kdy jsem byl ubezpečen, že tři osoby jsou nuceny se skrývat v jednom bytě na území České republiky. Vyberte si sami.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S přednostním právem se hlásí pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, beru na vědomí, že pan poslanec Klas se odmítl omluvit, ale problém může být v tom, že někdo předběhl dobu. Pan poslanec Klas není ministr vnitra, pan poslanec Klas není Policie České republiky. I v takovýchto věcech snad musí fungovat standardní postupy, protože lidem se zasáhne velmi citlivě do osobnostních práv. Ono mít doma policii, není tak příjemné. Nemohu dovolit, aby tyto věci nebyly dostatečně zdokumentovány. Na to existují jasné předpisy, které dodržovány být musí. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil předseda klubu ODS pan poslanec Vlastimil Tlustý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP