(15.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

ODS by přirozeně nikdy žádné spotřební daně nezvyšovala a ODS přirozeně v budoucnu žádné spotřební daně zvyšovat nebude včetně závazků, které na sebe Česká republika vzala v rámci přístupu do Evropské unie.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi a je vidět, že v dopoledním rytmu budeme pokračovat v hodinách odpoledních.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, kdyby tady zaznívaly korektní informace, nemusel bych znova vystupovat, a kdyby moje velkorysost, když jsem uvedl pravdivou obecnou větu, byla velkoryse vnímána, nemusel bych číst čísla. Nedá se nic dělat.

Od 1. ledna 2004 Evropská unie požaduje, aby u olovnatého benzinu byla sazba 13 198, právě schválená sazba je 13 710. To je více, pane ministře. U benzinu natural je požadováno 11 255, navrhováno je 11 840, u lihu Evropská unie požaduje 17 243 korun na hektolitr. V České republice bude podle tohoto návrhu uplatňována sazba 26 500 korun na hektolitr. Myslím, že tato tři čísla dosvědčují, že mnou vyjádřená obecná věta byla pravdivá, komentář pana ministra ne zcela.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. S vaším dovolením přečtu návrh na usnesení ještě jednou: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o spotřebních daních, podle sněmovního tisku 317, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 79. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 79 skončilo. Ze 198 přítomných bylo 100 pro, proti 97. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru i panu zpravodajovi.

 

Nyní se hlásí o slovo místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross těsně před tím, než budeme projednávat poslední bod našeho pořadu.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych se počtvrté vrátit k naší anabázi, kterou jsme si hezky vypovídali v polední přestávce, a chtěl bych oznámit i Poslanecké sněmovně, že oba dva pachatelé jsou chyceni. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme za tuto zprávu a určitě poděkování nás všech patří těm, kteří se o to především zasloužili.

 

Nyní budeme projednávat

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
/sněmovní tisk 318/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů opět zaujme známá dvojice z předešlého bodu, pan ministr financí Bohuslav Sobotka a pan zpravodaj rozpočtového výboru a předseda rozpočtového výboru Miroslav Kalousek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 318/2.

Otevírám rozpravu, do které se v tuto chvíli nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Pokud nechce pan ministr vystoupit se závěrečným slovem, tak dávám příležitost panu zpravodaji Miroslavu Kalouskovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy máte uvedeny v tisku 318/2. Já to zkusím a navrhuji hlasovat o všech těchto pozměňovacích návrzích en bloc.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud nejsou námitky. Námitky nejsou. Protože se jedná o takto jednoduchý, průzračný a zřetelný návrh, myslím, že se s ním můžeme vyrovnat jedním hlasováním.

 

V následujícím hlasování rozhodneme o přijetí návrhů pod písmeny A a B.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 80. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících pro 162, proti 2. Tyto pozměňovací návrhy byly přijaty

 

A nám nic nebrání, abych přečetl návrh závěrečného usnesení, souhlasíte-li, pane zpravodaji. (Ano.)

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, podle sněmovního tisku 318, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 81. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících pro 125, proti 13. Návrh jsme přijali.

 

Skončili jsme projednávání tohoto bodu a projednali jsme všechny body, které nám ukládal schválený pořad schůze. Končím tuto schůzi.

Chtěl bych vám popřát užitečně strávenou dovolenou. Přeji vám, abyste načerpali hodně sil, aby další jednání Poslanecké sněmovny se odehrávalo s poslankyněmi a poslanci, kteří jsou naplněni energií. Loučím se s vámi, na shledanou.

 

(Schůze skončila v 15.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP