(17.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Opět jsem vás odhlásil a prosím o novou registraci.

Přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslankyni Vlastu Parkanovou ve funkci předsedkyně ústavně právního výboru."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 23. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 184 přítomných bylo pro 135, proti 30. Usnesení bylo přijato a poslankyně Vlasta Parkanová tak byla potvrzena ve funkci předsedkyně ústavně právního výboru.

 

Hlásí se o slovo, dávám jí k vystoupení příležitost.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pane předsedající, vážené kolegyně, milí kolegové, já vám chci poděkovat za důvěru, kterou jste mi právě hlasováním vyjádřili, a v té souvislosti vás chci seznámit s tím, že rezignuji na funkci vedoucí delegace do Parlamentního shromáždění NATO. Postavení řadové členky delegace si ráda ponechávám, rezignace se týká výhradně pozice vedoucí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Vlastě Parkanové za toto prohlášení. Věřím, že všichni, jichž se týká rezignace na její vedoucí funkci v delegaci NATO, nám doporučí, jak pokračovat v nalezení jejího nástupce.

Dámy a pánové, nyní měl být projednáván bod "Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny". Mám pro vás smutnou zprávu, že tento bod nemůžeme v tuto chvíli projednávat, protože neuplynula patřičná lhůta. Pan předseda komise poslanec Pavel Hojda mě informoval, že k projednání tohoto bodu můžeme přistoupit až ve čtvrtek tento týden. Prosím, abyste tuto skutečnost vzali laskavě na vědomí.

 

Nyní se budeme věnovat tedy dalšímu schválenému bodu a tím je

 

11.
Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jaroslava Lobkowicze

 

K tomuto bodu jsme dostali usnesení mandátového a imunitního výboru č. 17. Prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Policie České republiky o udělení souhlasu k trestnímu stíhání.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny byla doručena žádost Policie České republiky, Městského ředitelství Plzeň, ze dne 6. srpna 2003 o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jaroslava Lobkowicze, narozeného 16. 8. 1942, ve věci podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona, kterého se měl dopustit tím, že když dne 10. 3. 2003 v 16.25 řídil osobní automobil značky Suzuki Baleno, státní poznávací značky PMO 86-19, po vozovce Prvomájové ulice ve směru od Malesic a po odbočení doleva na vozovku Chebské ulice, byla jím sražena chodkyně D. H. přecházející vozovku Chodské ulice z pohledu řidiče zleva doprava, utrpěla těžké zranění spočívající v těžkém otřesu mozku a zlomenině pravé pažní kosti s nutností operativního zákroku, přičemž léčení přesáhlo dobu šesti týdnů.

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny po rozpravě a po vyslechnutí pana poslance Lobkowicze, který mandátový a imunitní výbor informoval o průběhu celé dopravní nehody a osobně požádal o udělení souhlasu sněmovny se zahájením trestního stíhání, doporučuje, aby v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovila souhlas s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny, které jí mandátový a imunitní výbor předkládá. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid. Projednáváme vážný bod, věnujte mu v následujících chvilkách náležitou pozornost.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji.

Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Jaroslava Lobkowicze, narozeného 16. 8. 1942, pro skutek spočívající v tom, že když dne 10. 3. 2003 v 16.25 řídil osobní automobil značky Suzuki Baleno, SPZ PMO 86-19, po vozovce Prvomájové ulice ve směru od Malesic, byla jím sražena chodkyně D. H. přecházející vozovku Chebské ulice a utrpěla těžké zranění spočívající v těžkém otřesu mozku a zlomenině pravé pažní kosti s nutností operativního zákroku, v čemž orgány činné v trestním řízení spatřují podezření z trestného činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové a otevírám rozpravu. Přihlásil se pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dne 9. března letošního roku večer mě rozbolely zuby, bylo to skoro k nevydržení, celou noc jsem nespal a ráno jsem telefonoval k zubařce. Dala mi termín až na půl pátou. Ve čtvrt na pět, to znamená v 16.15, jsem sedl do auta, bylo to přímo u nás v obci, a jel jsem k zubaři. Musel jsem z vedlejší silnice vjet na silnici hlavní, dával jsem přednost autobusu, který zase z této hlavní odbočoval na vedlejší, tak jsem mu dával přednost. Potom jsem tedy vyjel na hlavní silnici a co jsem udělal za chybu - podíval jsem se do zpětného zrcátka. V tom momentu jsem slyšel náraz a byla to jedna mladá žena, kterou znám téměř od jejího narození, s jejímž otcem, dá se říci, jsem kamarád, a najedou ležela před autem. Za mnou zastavilo auto a říkali: ona ti tam vběhla. Přirozeně jsem to zaslechl, ale neměl jsem v tu chvíli ani myšlenku na to se zeptat, jak se jmenuje, jaké má číslo, nýbrž jsem vzal telefon, zavolal jsem 155, zavolal jsem první pomoc a snažil jsem se ji trochu utěšit. Komunikoval jsem s ní, ona mě požádala, abych to oznámil jejímu otci. To jsem též udělal. Přijela policie, přijela tedy první pomoc a zjistili, že má zlomenou ruku, a odvezli ji. Policie přišla asi za hodinu. Já jsem se nikde nechlubil tím, že jsem poslancem, a myslel jsem, že to vyřešíme normální civilní cestou. Stalo se to mimo výkon služby, mimo výkon poslance.

Mohu říci, že jsem si myslel, že jsem imunní, protože už jezdím hodně dlouho, imunní vůči nehodám. Ale myslím, že nikdo z nás, nikdo není imunní, každý jakmile sedne do auta, stává se potenciálním, dá se říci, i třeba vrahem nebo potenciálně člověkem, který může někomu ublížit na těle, ublížit na zdraví. Může se to stát opravdu každému. Stačí vteřina.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP