(16.50 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Takováto legislativně technická úprava je v souladu s § 95 odst. 2.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, za toto upřesnění.

Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak. Proto nyní předávám slovo panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Prosím ho, aby přednesl svou představu o projednávání pozměňovacích návrhů, které zazněly ve druhém čtení.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám proceduru, jak bychom postupovali, ve čtyřech samostatných celcích.

V prvním bych navrhoval prohlasovat legislativně technickou úpravu pana kolegy Kvapila, která se týká usnesení B3 a 5.

Pak bych v rámci bloku, který bych nazval výstavba státní správy v rámci státní sociální podpory, navrhl hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Martínka, tj. bod E. Upozorňuji, že v případě, že bude schválen jeho pozměňovací návrh, jsou nehlasovatelné návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kromě bodu 8, a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví body 1, 7 až 12 a 14 a 15. Taktéž by byl nehlasovatelný bod, který předkládala paní kolegyně Emmerová.

Pokud neprojde pozměňovací návrh kolegy Martínka, navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Emmerové, kde je stejný případ, že by byla nehlasovatelná ta část, kterou jsem uvedl u kolegy Martínka v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. (Velký hluk v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále bych navrhoval hlasovat o mém návrhu pod bodem FI. V případě, že neprojdou návrhy kolegy Martínka a kolegyně Emmerové, navrhoval bych hlasovat o usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí body 1 až 7, 9 a 10, tzn. vyjma bodu 8. Zdůrazňuji, že jsou totožné s body usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, body 1, 7 až 12, 14 a 15. Tím bychom uzavřeli bod výstavby.

Další bod se týká už dávek státní sociální podpory. (Neustále hluk ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid. Procedura je vážná věc, na ní se dá docela dobře zákon ve třetím čtení pokazit. Proto vyvarujme se toho, poslouchejme pozorně pana zpravodaje. Vím, že je obtížné to sledovat i pro mě, ale musíme to zvládnout.

Prosím ještě jednou o klid. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Kolegyně a kolegové, vím, že se to těžko vnímá, ono se to i těžce zpracovávalo, návrhů bylo hodně, vzájemně si konkurují nebo se vylučují, takže žel, je to možná trošku nesrozumitelné, pokud nemáte tisk před sebou.

Za šesté tedy navrhuji hlasovat o návrhu H kolegy Grospiče. Pokud by prošel, je nehlasovatelný bod B6 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Za sedmé návrh D kolegy Kvapila, a to, pokud ho prohlasujeme, tak i s legislativními úpravami.

Za osmé bod G kolegy Karáska.

Za deváté bod FII Miroslava Opálky.

Za desáté z usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v komplexu B2, 3, 5 a 13.

Dále usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví B6, pokud neprojde bod H od kolegy Grospiče. Pokud by se hlasovalo o bodu B6, hlasovalo by se zároveň i o bodu B4, legislativní úpravě, pokud by se nehlasovalo o bodu B6, hlasovalo by se o bodu B4 samostatně.

A nakonec by se hlasovalo o návrhu zákona s pozměňovacími návrhy jako celku. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, za tento návrh.

Dámy a pánové, chci se zeptat, zdali jsou nějaké námitky proti postupu, který navrhl pan zpravodaj. I když nejsou námitky, tak vás požádám, protože procedura opravdu není jednoduchá, abychom hlasováním dali v této chvíli za pravdu panu zpravodaji.

 

V hlasování pořadové číslo 189 se ptám, kdo souhlasí s procedurou, tak jak ji navrhl pan zpravodaj Opálka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 156, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

A můžeme se pustit do hlasování, tak jak jste uvedl před chvilkou, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Nejprve bych nechal hlasovat o legislativně technické úpravě kolegy Kvapila k bodu B3 plus B5. S legislativní úpravou kolegy Kvapila souhlasí zpravodaj i ministr.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 190. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 139, tři byli proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o bodu E kolegy Martínka. (Zpravodaj souhlasí, ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 191. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 41, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o bodu C kolegyně Emmerové. (Zpravodaj nesouhlasí, ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 192. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu. Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných byli dva pro, 123 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o bodu FI, což je můj návrh. (Zpravodaj souhlasí, ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 40, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí mimo bodu 8. Body jsou totožné i s usneseními výboru pro sociální politiku a zdravotnictví 1, 7 až 12, 14 a 15. (Zpravodaj souhlasí, ministr doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP